> > >> >

: "

:

:

:

, , ,  3: " יִוּ שׁ אָ, שׂ בּיִ ". , , , :  " . , , , , . (" ), " . () : " (") .

11 - "" ?

, , , 20: " יּוּ כּוֹ בּ שׁוֹ ".  , , .

-, 5: " וּ בּ יִשׂ יִקּ שׁ שׂ זּ טּ אַיִ ". , - () : " ... - .   ? ". , .

, , ,   5-6: " ...נּ כּ שׁ וֹ . תּ וּ ' שׁסּוּ כּשׁסּ גּ וּוּ בּוֹ... ".

- ,  2: " יִוּ מּ , שׁ בּהּ וּ, שׁ " ( ), , 3: " קּ , וּ בּ שׁ בּ בּהּ, שׁ שׁ בּ ", ".

- , 21: " שׁ בּ , יּאַשׁ ; וּ יִ שׁתּוֹ יִ , דּ בּ יִ " (" ) .

- ?