קשה עורף = שאינו יכול להסתובב לאחור, להביט במי שמוכיח אותו, ולשנות את דרכו הרעה

קוד: עם קשה עורף בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: נטלי

אל: כפית ה'תשס'

ככלות ה' לדבר אל משה בהר סיני, הוא נותן לו את לוחות הברית. בעקבות חטא העגל ה' אומר למשה: "רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר צויתים … ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא". הסיבה לחטא בני ישראל היא קשיות העורף שלהם (קשיות העורף גרמה לחטא שגרם כמעט להפסקת הברית).

אדם קשה עורף הוא אדם שעורפו קשה - "נתפס לו הצוואר" - ולכן אינו יכול להזיז את ראשו, הוא אינו גמיש, כך יכול להסתכל רק בנקודה אחת, בלי לראות את התמונה כולה.

ה' מתיחס לקשיות עורף בחומרה רבה: "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם". ובאמת קשיות עורף היא מידה מגונה ביותר. אדם קשה עורף דבק בהרגל, בנוחות, יש לו תירוצים למה לא להזיז את הצוואר, הולך אחרי שרירות לבו. גם אם יבואו וידברו עם קשה העורף דברי טעם הוא לא ישתנה.

ספורנו אומר שאי אפשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשה העורף: "כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה", ה' לא מוכן ללכת עם קשי עורף.

רש"י: מחזירים עורפם למדברים אליהם וממאנים לשמוע.

תוצאה: "הניחה לי (ויחר אפי בהם …), "כי לא אעלה בקרבך", "רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך".

גם הנביאים התעסקו הרבה בעניין הזה - העם לא שומע (לא צריך לתת דוגמאות). מידה זו קיימת בכל האנשים (במיוחד ביהודים שבינינו).

נלמד ממשה איך הוא מתמודד עם קשיות העורף של עם ישראל (איך יוצאים מזה?): משה יורד מההר, קדוש, מאיר, קורן והלוחות מכתב א-לקים בידו. העם נדהם: משה חי! ומשה שובר את הלוחות. העם מזדעזע, איך משה מעיז?! הזעזוע שיצר משה גורם להתעוררות, נותן לאנשים רצון להשתנות, משה מראה להם איך הם נראים.

חז"ל אומרים שה' אמר למשה "ישר כוחך", עשית מעשה טוב. אין אפשרות להזיז עם קשה עורף מדרכו אלא אם כן מזעזעים אותו בכך שמראים לו איך הוא נראה.

כאשר אדם אחוז בקשיות עורף בעצם אין לו מה לחפש בתורה. כבר הראנו שה' סולד מקשי עורף. בעת הלימוד הם לא יכולים לחדש כי הם דבקים בהרגל, (רש"י: "מחזירים עורפם למדברים אליהם וממאנים לשמוע"). וגם תורה לא נקנית בהסתכלות ובמבט עיקש.

בתקוה שנשבור את המידה המגונה הזו …

נטלי קנטן

תגובות