כשרות אי אפשר לקנות בכסף (?)

קוד: כשרות אי אפשר לקנות בכסף בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: יונה לסקר

אל: פירושים וסימנים 10

[שמעתי מיונה לסקר; יש לקרוא את הקטע במבטא אשכנזי כבד].

איך יודעים שהמן היה חלבי? –– כתוב " ויימלא המן חמאה " (ע"פ אסתר ג 5).

ואיך יודעים שהמן היה בשרי? –– כתוב " ויצלו את המן על האש " (ע"פ אסתר ז 10) – ואין צליה אלא בבשר.

אז איך זה ש" בני ישראל אכלו את המן " (שמות טז 35) " וכשר הדבר בעיני המלך " (אסתר ח 5)? –– כתוב " ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול... להביא אל גנזי המלך " (אסתר ג 9)...

תגובות