משלי לב והלאה

קוד: משלי לב והלאה בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: ע"פ פינחס, אופיר אלחיאני, יהודה גרנות, שמעון מושקאט

אל: פירושים וסימנים 9

בחידון התנ"ך נדרשים הנבחנים, בין השאר, להשלים פסוקים מספר משלי. הבוחנים חוזרים שוב ושוב על כך ש"לא מפסידים נקודות על תשובות לא נכונות, אז אם אתם לא יודעים – כדאי לכם לנחש!". יש תלמידים שלוקחים את זה ברצינות, וגם בקטעים של השלמת פסוקים ממשלי – 'מנחשים', כלומר ממציאים פסוקים. הבוחנים, שבודקים את החידונים, נהנים מזה מאד כי זה הופך את עבודת הבדיקה ממשעממת למשעשעת... גם לכם, מתמודדים יקרים, זה יכול לעזור. קראו את הפסוקים המומצאים הבאים ונסו לנחש מהו הפסוק המקורי ומה היתה השאלה:

המקור

הפסוק

הפסוק המומצא

אופיר אלחיאני

טו19

דרך עצל כמשוכת חדק, ודרך חרוץ כאוזן פיל

?

יח21

מוות איש ביד אישה, ואוהביה יאכל פריה

?
יט21 רבות מחשבות בלב איש, בעזרת ה' היא תקום
?
כא19 טוב שבת ומועדים טובים מאשת מדיינים וכעס
פינחס (שוורץ) אהרוני

כב 4

עקב ענווה - יראת ה', עושר, שמחה, שלום, ברכה, הצלחה, כבוד, רינה, ישועה...

?

כב 6

חנוך לנער על פי תורה, גם כי ישכחנה לא יסור ממנה

?

כג25

ישמח אביך ואמך, ותגל הארץ

שמעתי מיהודה גרנות

כה11

תפוחי זהב במשכיות כסף, וכדורי נחושת בקופסאות ברזל

?

כח19

עובד ה' ישבע לחם, ומרדף צדיק ישבע ריש

?

לא30

שקר איוולת והבל אפילו אישה יראת ה' היא תתהלל

שמעתי מהרב דוד קליר
יז19
אוהב פסח - אוהב מצה
ראיתי על הקיר ב-אולפנת קרית ארבע
יח22
מצא אשה - יצא סוד

תגובות