מבנה משלי ד

קוד: מבנה משלי ד בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

פרק ד בספר משלי כולל שלושה קטעים, המתחילים בפניה של המורה אל הבנים או התלמידים, ושלושתם מדברים על הדרגתיות ואיזון:

פסוקים 1-9 - הדרגה בלימוד חכמה

"שמעו בנים מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה..." - על התקדמות הדרגתית בלימוד חכמה, מהתעמקות בדברי הדורות הקודמים ועד לחידושים עצמאיים (פירוט).

פסוקים 10-19 - הדרגה בתיקון המידות

"שמע בני וקח אמרי, וירבו לך שנות חיים" - על התקדמות הדרגתית בתיקון המידות והמעשים (ראו בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל), ועל התרחקות הדרגתית מדרכם של הרשעים (ראו פרעהו, אל תעבור בו, שטה מעליו ועבור).

פסוקים 20-27 - איזון באיברי הגוף

"בני, לדברי הקשיבה, לאמרי הט אזנך" - על שמירת הלב, הפה, העיניים והרגליים: שמירה על בריאות הגוף, ושמירה על התנהגות נכונה ומאוזנת בכל איברי הגוף (פירוט).

תגובות