שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר

קוד: שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל:

משלי יב יט

שְׂפַת אֱמֶת תִּכּוֹן לָעַד
וְעַד אַרְגִּיעָה לְשׁוֹן שָׁקֶר

ארגיעה

1) רוגע (שקט או סוער),

2) רגע (זמן).

הצלחתו של המשקר מותנית ברוגע חיצוני אבל לבו רוגע וסוער. קיומו של השקר זמני כ"רגע".

למילה רגע הוספו כאן שלוש אותיות רוחניות חלשות א,י,ה, לרמוז על רפיסותו של השקר אפילו בעולם חומרי, וגם על נטייתו לעטות על עצמו מסכה רוחנית...

תגובות