שפתי חכמים יזרו דעת, ולב כסילים לא כן

קוד: שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל:

משלי טו ז

שִׂפְתֵי חֲכָמִים יְזָרוּ דָעַת
וְלֵב כְּסִילִים לֹא כֵן

1) יזרו לשון זר וכתר כרש"י.

2) יזרו - יפיצו ויפזרו.

תגובות