רע רע יאמר הקונה, ואזל לו אז יתהלל

קוד: רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל:

משלי כ יד

רַע רַע יֹאמַר הַקּוֹנֶה
וְאֹזֵל לוֹ אָז יִתְהַלָּל

1) ואזל - הלך
2) ואזל – הוזיל לקונה

תגובות