מבנה משלי ל

קוד: מבנה משלי ל בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

אלה דברי אגור בן יקה:

בעבר חשבתי שאני באותה רמה של האל, ושאוכל לדעת הכל; אולם כיום אני מבין, שכל חכמתי כאין וכאפס לעומת חכמת המלאכים הקדושים, קל וחומר לעומת חכמת ה'.

אינני יכול להבין בעצמי את ארבעת תופעות הטבע המופלאות - אני יכול רק לקבל את דברי ה' שברא אותן.

אינני יודע איך להתמודד עם שני הקצוות - עושר ועוני;   אני יכול רק להתפלל לה' שייתן לי את הכמות המדוייקת של פרנסה שאני צריך כדי להתקיים.

אסור להלשין אפילו על עבדים - בני האדם הנחשבים לנחותים ביותר בחברה - כי אנחנו לא טובים מהם: הדור שלנו נגוע בארבע עבירות מוסריות חמורות יותר מאלה של העבדים: ביזוי ההורים, ביטחון עצמי מופרז, גאוה והתנשאות, ופגיעה בעניים.

אינני יודע להתמודד עם ארבעת הכוחות שאינם שבעים לעולם: המוות, התשוקה, הצמא וההרס.   אינני מבין את סודות הניווט בארבעה מקומות: בשמים, באדמה, בים, ובין איש לאשה.   החברה האנושית אינה מסוגלת להתמודד עם עליה לגדולה של ארבעה : עבדים ושפחות, עבריינים ועברייניות.

ארבעה בעלי חיים קטנים הם חכמים יותר ממני: הנמלים, השפנים, הארבה והשממית.   ארבעה הולכים במהירות וגבורה יותר ממני: האריה, כלב-הרוח, התיש והמלך.

אתה רק בן-אדם, ולכן, גם אם מישהו ניבל את פיו ופגע בכבודך - אל תגיב ואל תריב.  

דקויות

פרק ל בספר משלי כולל את דברי החכם אגור בן יקה (ראו פסוק 1). בין אם זהו כינוי לשלמה המלך או חכם אחר ששלמה שילב את דבריו בספרו, השם הוא סמלי - אדם שאגר חכמה רבה ואז הקיא אותה (רש"י, רלב"ג) . נראה שהוא אדם זקן הפונה אל בניו לפני מותו (ראו פסוק 7) ומסכם את אכזבתו מהחכמה, המוסר והכישרון של בני האדם.

בפרק ישנם 8 קטעים, רובם כוללים את המספר 4 :

פסוקים 1-6 : מה הם ארבעת הסודות הגדולים של הטבע והבריאה , הנמצאים מעבר לתחום הידע האנושי?

פסוקים 7-9 : מדוע שני המצבים הקיצוניים של עושר ועוני משבשים את המוסר האנושי?

פסוקים 10-14 : האם זה מוסרי להלשין על עבדים המבצעים עבירות קלות, ולהתעלם מארבע עבירות חמורות הרבה יותר של הדור כולו ?

פסוקים 15-17 : מה הם ארבעת הכוחות שאינם שבעים לעולם , המתבטאים גם באסונות טבע וגם בפעולות של רשויות השלטון?

פסוקים 18-20 : מי הם הארבעה היודעים לנווט בדרך הנסתרת מהתפיסה האנושית, ואינם משאירים עקבות?

פסוקים 21-23 : מה הם ארבעת השינויים הפתאומיים שהורסים את החברה האנושית?

בניגוד לאדם, דווקא אצל בעלי-החיים ניתן למצוא חכמה וכישרון מפתיעים:

פסוקים 24-28 : מי הן ארבע החיות הקטנות , אשר בחכמת הטבע שלהן מגיעות להישגים מופלאים?

פסוקים 29-31מי הם הארבעה המיטיבים ללכת בלי להתעייף ובלי לסגת מהיעד?

המסקנה מכל זה היא מסקנה של ענוה - אין לאדם להתנשא מעל בני-אדם אחרים ואף לא מעל בעלי-חיים, כי חלקם טובים ומוכשרים יותר ממנו. ולכן -

פסוקים 32-33 : גם אם מעליבים אותך ומזלזלים בכישוריך - אל תגיב; אתה רק בן-אדם.

הקבלות

סיכומים מספריים מצאנו גם ב משנה אבות פרק ה. החל מ משנה י עד משנה טו, הסיכומים כוללים את המספר 4: " ארבע מדות באדם... ארבע מדות בדעות... ארבע מדות בתלמידים... ארבע מדות בנותני צדקה... ארבע מדות בהולכי לבית המדרש... ארבע מדות ביושבים לפני חכמים " (ע"פ אבן עזרא על תחילת הפרק) .

חכמי המדרש פירשו את הסיכומים בפרקנו גם כמשל לארבעת המלכויות ששלטו בארץ ישראל בעת העתיקה - בבל, פרס, יוון ורומא; ראו מדרש משלי ל כד-לג , רש"י על משלי ל לא.

תגובות