אל=לא

קוד: אל=לא בתנ"ך

סוג: עלשורש_סדר

מאת:

אל:

תוספות ותגובות