שפח1

קוד: שפח1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות