מלט=פלט

קוד: מלט=פלט בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות