שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ר=ת

קוד: ר=ת בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות