שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ס=שׂ

קוד: ס=שׂ בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות