צבעים

קוד: צבעים בתנ"ך

אדום

אדמדם

אדמוני

אמוץ

ארגון

ארגמָן

ברוד

חוּם

חיוֵּר

חכלילי

טלוּא

ירוק

ירקרק

כרפַס

לבָן

מטולא

נקוד

עיִן2

עפעָף2

עקוד

צבַע

צהוב

שְחור

שָחור

שחרחור

שני

שׂרוק

ששָר

תולע

תכלת

תוספות ותגובות