ראשי >

מפתח אלפביתי - אות א

קוד: mftx10

מאת:

אל:

א.....אות.....לשון המקרא
א-להי ישראל.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
א=ה.....רבשורש.....לשון המקרא
א=י.....רבשורש.....לשון המקרא
אֵב.....זמן.....לשון המקרא
אָב.....אדם קרוב.....לשון המקרא
אבב.....שורש [= שם "אֵב" ו"אביב", ענינם בישול וגמר פרי].....לשון המקרא
אבגתא.....גבר.....דמות מהתנך
אֹבֵד.....מופשט.....לשון המקרא
אבד.....שורש [= ענינו העדר וכליון].....לשון המקרא
אבדה.....שם מתואר [= דבר האובד].....לשון המקרא
אבדון.....מקום [= נרדף לשאול וקבר].....לשון המקרא
אַבדן.....מופשט.....לשון המקרא
אבה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵבֶה.....שם מתואר [= תרגומו "מגדיא", מגדים, שהם דברי חפץ; ולדעת רש"י וראב"ע הוא שם נהר שוטף].....לשון המקרא
אבוי!.....מילת קריאה [= שם מופשט, או מילת קריאה כמו "אוי"].....לשון המקרא
אֵבוס.....כלי קיבול.....לשון המקרא
אָבוס.....תואר [= מפוטם].....לשון המקרא
אבח.....שורש.....לשון המקרא
אבחה.....רגש [= ענינו אימה ופחד, ולפי תרגום יונתן - הריגה].....לשון המקרא
אבטח.....שורש.....לשון המקרא
אבטיח.....פרי [= מין זרעוני גינה].....לשון המקרא
אבי.....אשה.....דמות מהתנך
אבי עד.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
אביאל.....כמה.....דמויות מהתנך
אביאסף.....גבר.....דמות מהתנך
אביב.....זמן [= המצב הבשֵל של התבואה; החודש שבו רוב התבואה גומר להבשיל].....לשון המקרא
אביגיל.....אשה.....דמות מהתנך
אביגל.....אשה.....דמות מהתנך
אבידן.....גבר.....דמות מהתנך
אבידע.....גבר.....דמות מהתנך
אביה.....כמה.....דמויות מהתנך
אביה של תחפניס.....גבר.....דמות מהתנך
אביהוא.....גבר.....דמות מהתנך
אביהיל.....כמה.....דמויות מהתנך
אביהם של ממרא אשכל וענר.....גבר.....דמות מהתנך
אביון.....בעל תכונה [= אדם שחסרים לו דברים שהוא רוצה (אובה); או עני, שהוא תאב לכל דבר בעבור חסרונו].....לשון המקרא
אביונה.....גוף [= הכוח שבאדם שבו תואב וחומד].....לשון המקרא
אביחיל.....כמה.....דמויות מהתנך
אביטל.....אשה.....דמות מהתנך
אִבִּים.....שם מתואר [= ע' שורש אצל].....לשון המקרא
אבים.....גבר.....דמות מהתנך
אבימאל.....גבר.....דמות מהתנך
אבימלך.....כמה.....דמויות מהתנך
אבינדב.....כמה.....דמויות מהתנך
אבינעם.....גבר.....דמות מהתנך
אביעזר הענתתי.....גבר.....דמות מהתנך
אֲבִיר.....שם1 [= תואר לה', סמוך ל"יעקב" ו"ישראל"].....לשון המקרא
אַבִּיר.....בעל תפקיד [= תואר לבעלי כוח וזרוע, והושאל גם לבהמות החזקים].....לשון המקרא
אֲביר יעקב.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
אֲביר ישראל.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
אבירם.....כמה.....דמויות מהתנך
אבישג השונמית.....אשה.....דמות מהתנך
אבישוע.....גבר.....דמות מהתנך
אבישור.....גבר.....דמות מהתנך
אבישי.....גבר.....דמות מהתנך
אבישלום.....גבר.....דמות מהתנך
אביתר.....גבר.....דמות מהתנך
אבכ.....שורש [= ענינו התאכל].....לשון המקרא
אבל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵבֶל.....רגש.....לשון המקרא
אָבֵל.....תואר.....לשון המקרא
אבנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אבֶן.....אבן.....לשון המקרא
אבן האזל.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
אבן ואבן.....ביטוי; אבן.....לשון המקרא
אבן חן.....ביטוי; אבן.....לשון המקרא
אבן יקרה.....ביטוי; אבן.....לשון המקרא
אבן מעמסה.....ביטוי; אבן.....לשון המקרא
אבן שלמה.....ביטוי; אבן.....לשון המקרא
אבנֵט.....בגד [= אזור וחגורה].....לשון המקרא
אבנט.....שורש.....לשון המקרא
אבני מרמה.....ביטוי; אבן.....לשון המקרא
אָבנַיִם.....גוף.....לשון המקרא
אבנים.....אבן.....לשון המקרא
אבנר.....גבר.....דמות מהתנך
אבס.....שורש [= ענינו פיטום ודישון].....לשון המקרא
אבעבועות.....מחלה [= מין שחין שמשחית הגוף].....לשון המקרא
אבצן.....גבר.....דמות מהתנך
אבָק.....חומר [= עפר הדק המתנשא מעל הארץ].....לשון המקרא
אבק.....שורש.....לשון המקרא
אבקה.....חומר.....לשון המקרא
אבקת רוכל.....ביטוי; חומר [= בשמים ששוחקים אותם הדק כאבק].....לשון המקרא
אבר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אבֶר.....גוף [= חלק בגוף הציפור; כנראה כנף].....לשון המקרא
אברה.....גוף.....לשון המקרא
אברהם.....גבר.....דמות מהתנך
אברך!.....מילת קריאה [= כרוז (?)].....לשון המקרא
אבשלום.....גבר.....דמות מהתנך
אגא.....גבר.....דמות מהתנך
אגג.....גבר.....דמות מהתנך
אגד.....שורש.....לשון המקרא
אגודה.....שם מתואר [= דברים מחוברים וקשורים יחד].....לשון המקרא
אגוז.....פרי [= מין עץ פרי].....לשון המקרא
אגור.....גבר.....דמות מהתנך
אגורה.....מטבע [= אגירת ואסיפת כסף וכיכר לחם [שם מופשט כעין מקור]. ויונתן תרגם שם מטבע, כמו "גרה"].....לשון המקרא
אגז.....שורש.....לשון המקרא
אגֶל.....חומר.....לשון המקרא
אגל.....שורש [= שם-רבים "אגלי" בסמיכות "טל", והוא טיפות, וע' רש"י].....לשון המקרא
אגלי טל.....ביטוי; חומר.....לשון המקרא
אגמ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אגָם.....עצם בארץ.....לשון המקרא
אגמון.....עשב.....לשון המקרא
אגמי נפש.....ביטוי; עצם בארץ.....לשון המקרא
אגָן.....כלי קיבול [= מזרק].....לשון המקרא
אגנ.....שורש.....לשון המקרא
אגף.....שורש [= שם-רבים "אגפים", והוא חיילות המתפשטים סביב, וכתרגום יונתן "משרייתא"].....לשון המקרא
אגר.....שורש [= ענינו קיבוץ ואסיפה, ועמו "לאגורת כסף"].....לשון המקרא
אגרוף.....גוף [= על דעת חז"ל הוא היד, שיקבצו האצבעות לתוך הכף, ותרגומו "כורמיזא"].....לשון המקרא
אגרטָל.....כלי קיבול.....לשון המקרא
אגרטל.....שורש.....לשון המקרא
אגרפ.....שורש.....לשון המקרא
אגרת.....כלי כתיבה [= מכתב, שאוגר בתוכו מילים].....לשון המקרא
אֵד.....עצם ברקיע [= בלשון ימינו טיפות זעירות של נוזל; בלשון המקרא ענן או מעיין].....לשון המקרא
אדב.....שורש [= ענינו כמו דאב].....לשון המקרא
אדב=דאב.....עלשורש_סדר [= שורשים עם אותה משמעות וסדר-אותיות שונה].....לשון המקרא
אדבאל.....גבר.....דמות מהתנך
אדום.....צבע.....לשון המקרא
אדון.....בעל תפקיד [= שר ומושל, ובא גם לשם ה' אדון כל הארץ].....לשון המקרא
אדיר.....תואר.....לשון המקרא
אדליא.....גבר.....דמות מהתנך
אדמ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אָדָם.....בעל תכונה [= מין אנושי, כולל זכר ונקבה יחיד ורבים, על-שם שנוצר מן האדמה].....לשון המקרא
אדם.....גבר.....דמות מהתנך
אדמדם.....צבע [= אדום חזק, או אדום חלש].....לשון המקרא
אדמה.....עצם בארץ.....לשון המקרא
אדמוני.....צבע.....לשון המקרא
אדמתא.....גבר.....דמות מהתנך
אדנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵדן.....חומר בנין.....לשון המקרא
אדני.....שם1 [= שם ה' הנקרא, והוא נפרד, על-משקל "חלונַי", "חורַי", "חוזַי" ודומיהם, ובא בקמץ להפרידו משל חול מ"ב, והבאים גם בכתיב כן אינון 134 במספר, ומנהון 3 "ואדני", 7 "לאדני", מלבד הסמוכים אל שם הויה הנקרא אלקים והנם מובאים בשורש אלהּ].....לשון המקרא
אדני בזק.....גבר.....דמות מהתנך
אדני צדק מלך ירושלם.....גבר.....דמות מהתנך
אדניה.....גבר.....דמות מהתנך
אדר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אדֶר.....בגד.....לשון המקרא
אדרכֹן.....מטבע.....לשון המקרא
אדרכנ.....שורש.....לשון המקרא
אדרם.....גבר.....דמות מהתנך
אדרמלך.....גבר.....דמות מהתנך
אדרת.....בגד [= תואר נקבה, על הרוב בא בלא מתואר "שמלה", למלבוש יקר שלובשים הגדולים והחשובים].....לשון המקרא
אהב.....שורש [= א. רצון לקבל ולהתקרב; ב. רצון לתת ולהיטיב].....לשון המקרא
אהבה.....רגש.....לשון המקרא
אהבה בין איש לאישה.....אהבה בין איש לאישה.....אוסף תוספת
אהבים.....רגש [= בלשון רבים ולא ייפרד, כמו "נעורים"].....לשון המקרא
אהד.....גבר.....דמות מהתנך
אההּ.....שורש [= מילות הקריאה "אההּ" ו"ההּ", ליגון ואנחה].....לשון המקרא
אהוד.....גבר.....דמות מהתנך
אֱהִי.....מילה.....לשון המקרא
אהיה.....שם1.....לשון המקרא
אהל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אהַל.....פעל [= ענינו נטיית אוהל לעצמו לשכון בו].....לשון המקרא
אהל מועד.....ביטוי; מבנה.....לשון המקרא
אהלות.....בושם.....לשון המקרא
אהליאב.....גבר.....דמות מהתנך
אהליבמה.....כמה.....דמויות מהתנך
אהלים.....בושם.....לשון המקרא
אהרן.....גבר.....דמות מהתנך
או.....שורש [= מילת "או", ענינה היות השם או הפועַל הבא אחריה במקום ותחת אשר לפניה, וע' רמב"ן שמות כא].....לשון המקרא
או-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אוב.....שורש.....לשון המקרא
אוֹב1.....כלי [= בעל אוב זה פיתום כו', סנהדרין סה.].....לשון המקרא
אוֹב2.....כלי קיבול [= נאדות [רק בריבוי "אובות"]].....לשון המקרא
אוּבל.....מקום פרטי [= א' תחת י'].....לשון המקרא
אוד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אוּד.....חומר.....לשון המקרא
אודות האתר.....אודות האתר.....אוסף
אודם.....אבן [= אבן יקרה אדומה - כנראה ruby].....לשון המקרא
אַוָּה.....רגש.....לשון המקרא
אוה.....שורש [= ענינו חמדה וכוסף].....לשון המקרא
אוהל.....מבנה.....לשון המקרא
אוּזל.....פֻעל [= התמדת הליכה בשיירות, רד"ק. ורש"י כתב "מטוה של שיראין". ותרגום "מטוה" = "עזיל", בחילוף א' לע' כמו "גמיאה"="גמיעה", וכך תרגם יונתן "בשירין" כמו "השירים והכלך", כלאים פ"ט [רק בבינוני "מאוזל"]].....לשון המקרא
אוזל.....גבר.....דמות מהתנך
אוזן.....גוף.....לשון המקרא
אוזני כלב.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
אוֹח.....עוף.....לשון המקרא
אוח.....שורש [= שם-רבים "אוחים", והם חיות מדבריות].....לשון המקרא
אוי.....שורש [= מילות הקריאה "אוי" ו"אויה" ליגון וצער].....לשון המקרא
אוי.....גבר.....דמות מהתנך
אויב.....בעל תכונה.....לשון המקרא
אויבת.....בעל תכונה.....לשון המקרא
אויל.....בעל תכונה.....לשון המקרא
אויל מרדך.....גבר.....דמות מהתנך
אויל שפתיים.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
אוכיל.....שם מתואר.....לשון המקרא
אוכל.....שם מתואר [= כמו מאכל].....לשון המקרא
אוכל ומאכלים.....אוכל.....לשון המקרא
אול.....שורש [= ענינו שטחיות, הישארות בדעה הראשונה שעולה במחשבה ללא ניסיון לבדוק אותה לעומק].....לשון המקרא
אוּל.....מופשט.....לשון המקרא
אולי-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אולם.....מבנה.....לשון המקרא
אולם-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אומֵן.....בעל תפקיד [= אדם שתפקידו להחזיק את התינוק ולגדל אותו עד שיוכל לעמוד יציב [בינוני של הפועַל "אָמַן"]].....לשון המקרא
אומנוֹת.....מבנה [= עמודי הסף, שהדלת נשענת עליהם [בתרגום יונתן "סקופיא"]].....לשון המקרא
אומנת.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
אומץ.....אופי.....לשון המקרא
אומר.....גבר.....דמות מהתנך
אונ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אָון.....מופשט.....לשון המקרא
אוֹן.....אופי.....לשון המקרא
און.....גבר.....דמות מהתנך
אוני.....רגש.....לשון המקרא
אונם.....כמה.....דמויות מהתנך
אונן.....גבר.....דמות מהתנך
אוסף.....מופשט [= אסיפת תבואה].....לשון המקרא
אוספים.....שם מתואר [= "אוסף" בלשון רבים].....לשון המקרא
אופז.....מקום פרטי [= מקום ששם זהב פז].....לשון המקרא
אופיר.....מקום פרטי.....לשון המקרא
אופל.....מראה.....לשון המקרא
אוֹפַן.....כלי [= גלגל].....לשון המקרא
אופר.....גבר.....דמות מהתנך
אוצ.....שורש [= ענינו נחיצה ודחק לפעול מה].....לשון המקרא
אוצר.....שם מתואר [= דבר אשר ייאצר].....לשון המקרא
אוּר.....מראה [= אור הבא מן האש].....לשון המקרא
אור.....שורש [= עיקר ענינו אור היפך חושך, והושאל לאור חכמה ושכל והזוהר, גם לאושר והצלחה. ועמו "אורות"].....לשון המקרא
אוֹר.....מופשט [= כמו "חכמה", "שכל"].....לשון המקרא
אוֹר.....מראה [= כל קרינה אלקטרומגנטית].....לשון המקרא
אֲוֵרָה.....מבנה.....לשון המקרא
אורה.....מראה [= "אור" בלשון נקבה].....לשון המקרא
אורות.....אוכל [= מין ירק שמאיר את העיניים, יומא יח].....לשון המקרא
אורחה.....קבוצת אדם [= שיירא].....לשון המקרא
אורי.....גבר.....דמות מהתנך
אוריה.....כמה.....דמויות מהתנך
אוּרים.....כלי [= ע' רש"י ורמב"ן].....לשון המקרא
אורך.....מופשט.....לשון המקרא
אורך ימים.....ביטוי; אופי [= ימים שבהם האדם מספיק לעשות הרבה].....לשון המקרא
אורן.....צמח.....לשון המקרא
אורר.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
אושיות.....מבנה.....לשון המקרא
אוֹת.....שם מתואר [= סימן מוחשי שנועד ללמד רעיון חדש או להזכיר רעיון ידוע].....לשון המקרא
אות.....שורש.....לשון המקרא
אותות השמים.....ביטוי; עצם בשמים [= ליקוי מאורות].....לשון המקרא
אותיוֹת.....שם מתואר.....לשון המקרא
אותיות.....אות.....לשון המקרא
אָז.....זמן.....לשון המקרא
אז.....שורש [= ענינו בעת ההיא, או סיבת מעשה "אזי", "מאז"].....לשון המקרא
אזב.....שורש.....לשון המקרא
אזוב.....עשב [= צמח ריחני (אורגאנו?)].....לשון המקרא
אזור.....בגד [= חגורה].....לשון המקרא
אזור חלציים.....ביטוי; בגד מלחמה.....לשון המקרא
אזור מתניים.....ביטוי; בגד מלחמה.....לשון המקרא
אזי.....זמן.....לשון המקרא
אזכרה.....חומר [= הקומץ העולה לגבוה, הוא זכרון המנחה, שבו נזכר בעליה לטובה ולנחת רוח, רש"י ויקרא ב].....לשון המקרא
אָזֶל.....מקום פרטי.....לשון המקרא
אזל.....שורש [= ענינו הליכה, תרגום "הלך"="אזל", ועמו "מאוזל"].....לשון המקרא
אזנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אָזֵן.....כלי נשק.....לשון המקרא
אזִקִּים.....כלי.....לשון המקרא
אזר.....שורש [= ענינו חגירה במתניים].....לשון המקרא
אזרוע.....גוף.....לשון המקרא
אזרָח.....בעל תפקיד [= תושב קבוע בארץ].....לשון המקרא
אזרח.....שורש.....לשון המקרא
אח.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אח!.....מילת קריאה [= לצער ויגון, כמו "אוי!"].....לשון המקרא
אָח1.....אדם קרוב.....לשון המקרא
אָח2.....כלי אש.....לשון המקרא
אחאב.....כמה.....דמויות מהתנך
אחבן.....גבר.....דמות מהתנך
אחד.....שורש [= שם מספר יסודי "אחד" והנגזר ממנו, ועמו "חד" (בדרך לשון ארמית)].....לשון המקרא
אחד מבני הנביאים.....גבר.....דמות מהתנך
אחדים.....מספר [= רבים הפועַלים כאחד].....לשון המקרא
אחה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אחו.....עצם בארץ.....לשון המקרא
אחוה.....רגש.....לשון המקרא
אחוה1.....מופשט [= הא' נוסף].....לשון המקרא
אחוז.....מספר [= בלשון ימינו אחד מתוך 100; בלשון המקרא אחד מתוך מספר כלשהו].....לשון המקרא
אחוזה.....מקום מתואר [= נחלת הארץ, האחוז לאדם לקנין].....לשון המקרא
אחוח.....גבר.....דמות מהתנך
אחור.....מקום [= היפך פנים, שהולך קדים].....לשון המקרא
אחורנית.....תואר פועל [= מענין "אחור"].....לשון המקרא
אחות.....אדם קרוב.....לשון המקרא
אחות תחפניס.....אשה.....דמות מהתנך
אחז.....שורש [= ענינו תפיסה והחזקה. ובא גם על הדבר הנדבק בדבר או נתחבר אליו. ועמו "ואחוזת מרעהו"].....לשון המקרא
אחז.....גבר.....דמות מהתנך
אחזיה.....כמה.....דמויות מהתנך
אחזת.....גבר.....דמות מהתנך
אחי.....גבר.....דמות מהתנך
אחיאם.....גבר.....דמות מהתנך
אחיה.....כמה.....דמויות מהתנך
אחיהוד.....גבר.....דמות מהתנך
אחיו.....גבר.....דמות מהתנך
אחיטוב.....כמה.....דמויות מהתנך
אחיטוב (בן אמריה בן מריות).....גבר.....דמות מהתנך
אחילוד.....כמה.....דמויות מהתנך
אחימלך.....כמה.....דמויות מהתנך
אחימן.....גבר.....דמות מהתנך
אחימעץ.....כמה.....דמויות מהתנך
אחינדב.....גבר.....דמות מהתנך
אחינעם.....כמה.....דמויות מהתנך
אחיסמך.....גבר.....דמות מהתנך
אחיעזר.....גבר.....דמות מהתנך
אחיקם.....גבר.....דמות מהתנך
אחירע.....גבר.....דמות מהתנך
אחישר.....גבר.....דמות מהתנך
אחיתפל הגילני.....גבר.....דמות מהתנך
אחל.....שורש [= שם-רבים "אחלי" בסמיכות, וענינו ומשקלו כמו "אשרי"].....לשון המקרא
אחלי.....גבר.....דמות מהתנך
אחלי-.....מילה [= אבקש ואתפלל].....לשון המקרא
אחלמה.....אבן [= אבן יקרה, בעבר האמינו שמי שישים אותה באצבעו לעולם יראה חלומות [ראב"ע], כנראה amethyst].....לשון המקרא
אחסבי.....גבר.....דמות מהתנך
אחֵר.....תואר [= היפך דבר הקודם לו].....לשון המקרא
אחר.....שורש [= ענינו היפך ראש וקדם].....לשון המקרא
אחר הדברים האלה.....ביטוי; זמן.....לשון המקרא
אחרון.....תואר [= היפך ראשון].....לשון המקרא
אחריות המנהיגים כלפי ה'.....אחריות המנהיגים כלפי ה'.....אוסף תוספת
אחריות המנהיגים כלפי העם.....אחריות המנהיגים כלפי העם.....אוסף תוספת
אחרית.....זמן [= היפך ראשית, וע' שם].....לשון המקרא
אחרית הימים.....ביטוי; זמן [= א. ימי הזוהר של דוד ושלמה; ב. ימות המלך המשיח].....לשון המקרא
אחשדרפָן.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
אחשדרפנ.....שורש [= שם-רבים "אחשדרפנים", והם שרים].....לשון המקרא
אחשורוש.....גבר.....דמות מהתנך
אחשתרָן.....חיה.....לשון המקרא
אחשתרנ.....שורש [= שם-רבים "אחשתרנים", והוא מין גמלים הממהרים לרוץ].....לשון המקרא
אַט.....תואר פועל.....לשון המקרא
אט.....שורש [= ענינו בסתר ובחשאי].....לשון המקרא
אטָד.....עשב [= "ודרדר" תרגם אונקלוס "אטדין"].....לשון המקרא
אטד.....שורש.....לשון המקרא
אטון.....צמח [= ולפי מקומו נראה שהוא מין עץ, ואולי ריחו נודף. וע' שורש חטב].....לשון המקרא
אִטִּים.....בעל תפקיד [= קוסמים, העושים מעשיהם בסתר ובחשאי].....לשון המקרא
אטמ.....שורש [= ענינו סתימה וסגירה].....לשון המקרא
אטנ.....שורש.....לשון המקרא
אטר.....שורש [= ענינו כיווץ, ונרדף לפועל "קפץ", וע' שם].....לשון המקרא
אי.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אי.....מקום.....לשון המקרא
אי.....חיה.....לשון המקרא
אי ודאות?.....האם ייתכן אי-ודאות בבירור רצון ה'?.....אוסף תוספת
אי-.....מילת שלילה.....לשון המקרא
אֵי?.....מילת שאלה.....לשון המקרא
איב.....שורש [= ענינו שנאה].....לשון המקרא
איבד.....פיעל.....לשון המקרא
איבה.....רגש.....לשון המקרא
איברי גוף.....גוף.....לשון המקרא
איד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵיד.....מופשט.....לשון המקרא
איה.....עוף [= עוף הדורס בעלי חיים קטנים, milvus].....לשון המקרא
איה.....כמה.....דמויות מהתנך
איה?.....מילת שאלה.....לשון המקרא
איהב.....פיעל.....לשון המקרא
איוב.....איוב.....ספר
איוב מארץ עוץ.....גבר.....דמות מהתנך
איוה.....פיעל.....לשון המקרא
איולת.....אופי.....לשון המקרא
איום.....תואר [= מטיל אימה].....לשון המקרא
איזבל.....אשה.....דמות מהתנך
איזן.....פיעל [= שקל במאזניים וחיפש את נקודת האיזון, או היטה אוזנו לשמוע, או גרם לאחרים להאזין, או עשה אוזניים(=ידיות) לכלי].....לשון המקרא
איזר.....פיעל.....לשון המקרא
איחז.....פיעל.....לשון המקרא
איחר.....פיעל.....לשון המקרא
איטר.....בעל תכונה [= מי אשר יד ימינו נתכווץ מלשלוט בה].....לשון המקרא
איכ.....שורש [= מילות השאלה "איך", "איכה" ו"איככה", והיא - באיזה אופן? ועמם "איכוֹ" לשאלת המקום].....לשון המקרא
איך להבין פירוש.....כדי להבין פירוש צריך לקרוא בעיון את הפסוק.....אוסף
איך להעביר שיעור תנ"ך.....איך להעביר שיעור תנ"ך.....אוסף
איך מזהים נביא אמת.....איך מזהים נביא אמת.....אוסף
איכ=היכ.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
איכבוד.....גבר.....דמות מהתנך
איכה.....איכה.....ספר
איכות הסביבה.....אקולוגיה, איכות הסביבה.....אוסף תוספת
איכל.....פיעל.....לשון המקרא
איכר.....בעל תפקיד [= עובד אדמה].....לשון המקרא
איל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֱיָל.....אופי.....לשון המקרא
אֵיל.....שם מתואר [= כל דבר החזק והאמיץ].....לשון המקרא
אַיָּל.....חיה [= חיה עם קרניים גרמיות ומסועפות (carvidae)].....לשון המקרא
אַיִל2.....חיה.....לשון המקרא
אַיִל4.....מבנה.....לשון המקרא
אַיָּלה.....חיה.....לשון המקרא
אִילוֹ-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אילון.....גבר.....דמות מהתנך
אֱיָלוּת.....אופי.....לשון המקרא
אילם.....פיעל.....לשון המקרא
אילם.....בעל תכונה.....לשון המקרא
אילן.....גבר.....דמות מהתנך
אילף.....פיעל.....לשון המקרא
אילץ.....פיעל.....לשון המקרא
אימ.....שורש [= ענינו פחד ומורא].....לשון המקרא
אימה.....רגש.....לשון המקרא
אימים.....שם מתואר [= מאיימים ומפחידים].....לשון המקרא
אימץ.....פיעל.....לשון המקרא
אימץ לב.....ביטוי; פיעל.....לשון המקרא
אינ.....שורש [= מילת "אין", וענינו היפך "יש", ומשמשת גם לשלילת תואר אבל לא לפועל, ועמה "מאין" לשאלת המקום].....לשון המקרא
אין קץ.....ביטוי; תואר פועל.....לשון המקרא
אין קשר.....אין קשר לפרשה - מאמרים שאינם מפרשים את הפרשה, אלא משתמשים בה כבסיס לדיון בנושא אחר.....אוסף סגנון
אינה.....פיעל.....לשון המקרא
איסף.....פיעל.....לשון המקרא
איעזר.....גבר.....דמות מהתנך
איפ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
איפה.....מידה.....לשון המקרא
איפה ואיפה.....ביטוי; מידה.....לשון המקרא
איפה שלמה.....ביטוי; מידה.....לשון המקרא
איפת צדק.....ביטוי; מידה.....לשון המקרא
איפת רזון.....ביטוי; מידה.....לשון המקרא
אירב.....פיעל.....לשון המקרא
אירר.....פיעל.....לשון המקרא
אירשׂ.....פיעל.....לשון המקרא
אִיש.....בעל תכונה.....לשון המקרא
איש.....שורש [= שם "איש" זכר, ולפעמים כולל זכר ונקבה, והנגזר ממנו ["אשה" בשורש אנש, "אישון" בשורש אשנ]].....לשון המקרא
איש אחד מבני הנביאים.....גבר.....דמות מהתנך
איש אלהים בזמן אחאב.....גבר.....דמות מהתנך
איש אלהים בזמן עלי.....גבר.....דמות מהתנך
איש אלהים מיהודה.....גבר.....דמות מהתנך
איש אמונים.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
איש בנימן.....גבר.....דמות מהתנך
איש בשת.....גבר.....דמות מהתנך
איש הביניים.....ביטוי; בעל תפקיד.....לשון המקרא
איש זקן.....גבר.....דמות מהתנך
איש חיל.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
איש יהודה.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
איש כזב.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
איש לוי.....גבר.....דמות מהתנך
איש מלחמה.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
איש מצרי.....גבר.....דמות מהתנך
איש נביא.....גבר.....דמות מהתנך
איש צרי.....גבר.....דמות מהתנך
איש ריק.....ביטוי; בעל תכונה [= איש שאין לו רכוש ומשפחה, ולכן קל לצרף אותו לכנופיה].....לשון המקרא
איש תבונה.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
איש תהפוכות.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
אישה משכלת.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
אִישוֹן.....גוף [= השחור שבעין שהמאור בו לשון חשך, רש"י תהלים יז8].....לשון המקרא
אִישוֹן.....מופשט [= שם מופשט על משקל "כידור"].....לשון המקרא
אישר.....פיעל [= ענינו נתינת חיים וטוב או שבח והילול לפעול].....לשון המקרא
אית_או_אתנ.....שורש [= שם "איתן", וענינו חוזק ותוקף].....לשון המקרא
איתון.....מקום פרטי.....לשון המקרא
איתיאל.....גבר.....דמות מהתנך
איתמר.....גבר.....דמות מהתנך
איתן.....כמה.....דמויות מהתנך
אכ.....שורש [= נרדפת למילת "אבל", "רק"].....לשון המקרא
אך-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אכזב.....מופשט [= על משקל "אחוה", "ארבע"].....לשון המקרא
אכזָר.....חיה.....לשון המקרא
אכזר.....שורש [= שם "אכזר", והוא מין נחש ופתן נעדר כל רחמים וחמלה, והנגזר ממנו].....לשון המקרא
אכזרי.....תואר [= תואר לאביר-לב כאכזר שאינו מרחם].....לשון המקרא
אכזריוּת.....אופי.....לשון המקרא
אכילה.....מופשט.....לשון המקרא
אכיש מלך גת.....גבר.....דמות מהתנך
אֻכּל.....פֻעל.....לשון המקרא
אכל.....שורש.....לשון המקרא
אכל.....גבר.....דמות מהתנך
אכנ.....שורש [= מילת הקישור "אכן", נרדפת למילת "אבל"].....לשון המקרא
אכֶף.....מופשט [= לחץ וכפיה].....לשון המקרא
אכפ.....שורש [= ענינו נגישה ולחיצה].....לשון המקרא
אכר.....שורש.....לשון המקרא
אל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵל.....שם1 [= שם הקודש לתקיף ובעל היכולת, ובא גם לאל נכר, כמו "אלהים אחרים"].....לשון המקרא
אל ייאוש.....עידוד; מאמרים שהמסר שלהם הוא - לא לפחוד ולא להתייאש.....אוסף תוספת
אל קנא.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
אל קנוא.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
אֶל-.....מילת יחס.....לשון המקרא
אַל-!.....מילת שלילה.....לשון המקרא
אל=לא.....עלשורש_סדר [= שורשים עם אותה משמעות וסדר-אותיות שונה].....לשון המקרא
אלא.....גבר.....דמות מהתנך
אלגביש.....אבן [= אבני ברד גדולות].....לשון המקרא
אלגבש.....שורש.....לשון המקרא
אלגום.....חומר בנין.....לשון המקרא
אלגמ.....שורש.....לשון המקרא
אלגמ=אלמג.....עלשורש_סדר [= שם-רבים "אלגומים" או "אלמוגים", והוא מין עץ].....לשון המקרא
אלדד.....גבר.....דמות מהתנך
אלדעה.....גבר.....דמות מהתנך
אלהּ.....שורש.....לשון המקרא
אָלָה.....קול.....לשון המקרא
אֵלָה.....צמח.....לשון המקרא
אַלָּה.....צמח.....לשון המקרא
אלה.....כמה.....דמויות מהתנך
אלה=אלי.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אלהי נכר.....ביטוי; כלי.....לשון המקרא
אלהים.....שם1.....לשון המקרא
אלהינו.....שם1.....לשון המקרא
אלו.....שורש [= מילת "אילו", שענינו כמו "אם", ועמה "ואילוֹ"].....לשון המקרא
אִלּוּ-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אלוה.....שם1.....לשון המקרא
אלומה.....שם מתואר [= "אלומים" בלשון נקבה].....לשון המקרא
אלומים.....שם מתואר [= עומרים].....לשון המקרא
אֵלוֹן.....מקום [= ע' רש"י בראשית יד].....לשון המקרא
אַלּוֹן.....צמח.....לשון המקרא
אלון.....גבר.....דמות מהתנך
אלון בכות.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
אלוף.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
אלח.....שורש [= ענינו תיעוב ומשחת].....לשון המקרא
אלחנן.....כמה.....דמויות מהתנך
אלי.....שורש [= מילת "אולי", ותרגומה "מאים", והוא כמו "אפשר" בש"ס].....לשון המקרא
אליאב.....כמה.....דמויות מהתנך
אליאל.....גבר.....דמות מהתנך
אליאל המחוים.....גבר.....דמות מהתנך
אלידע.....כמה.....דמויות מהתנך
אליה.....גוף.....לשון המקרא
אליהו בצרפת.....החייאת המת - מאמרים על החייאת בן האלמנה מצרפת.....אוסף נושא
אליהו התשבי.....גבר.....דמות מהתנך
אליהוא.....כמה.....דמויות מהתנך
אליו.....מילה.....לשון המקרא
אליחבא השעלבני.....גבר.....דמות מהתנך
אליחרף.....גבר.....דמות מהתנך
אליל.....מופשט.....לשון המקרא
אלילות.....אלילות, עבודה זרה.....אוסף תוספת
אלילים.....כלי [= כינוי לעבודה זרה [והשם המופשט הבא בלשון רבים הוא לעולם שמ"ת, כי שם מופשט לא יתרבה]].....לשון המקרא
אלימלך.....גבר.....דמות מהתנך
אליסף.....כמה.....דמויות מהתנך
אליעזר.....כמה.....דמויות מהתנך
אליעם.....כמה.....דמויות מהתנך
אליפז.....כמה.....דמויות מהתנך
אליפלט.....כמה.....דמויות מהתנך
אליצור.....גבר.....דמות מהתנך
אליצפן.....גבר.....דמות מהתנך
אליקא החרדי.....גבר.....דמות מהתנך
אליקים.....כמה.....דמויות מהתנך
אלישבע.....אשה.....דמות מהתנך
אלישה.....גבר.....דמות מהתנך
אלישוע.....גבר.....דמות מהתנך
אלישיב.....גבר.....דמות מהתנך
אלישמע.....כמה.....דמויות מהתנך
אלישע.....גבר.....דמות מהתנך
אלישע והנערים.....אלישע ו-42 הנערים - כל המאמרים.....אוסף נושא
אלל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אללי.....מילת קריאה [= כמו "אוי". וא' מקום י', כמו "ישי"="אשי", רד"ק. ע' שורש אלל3].....לשון המקרא
אלמ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵלֶם.....אופי [= ענינו ענוה ותום, כי העניו והתמים לא ירבה בדיבור].....לשון המקרא
אֵלָם.....מבנה.....לשון המקרא
אלמג.....שורש.....לשון המקרא
אלמוג.....חומר בנין.....לשון המקרא
אלמודד.....גבר.....דמות מהתנך
אלמוני.....בעל תכונה.....לשון המקרא
אלמן.....בעל תכונה [= נעזב מאין עוזר ומושיע].....לשון המקרא
אלמנה.....בעל תכונה [= אישה שמת בעלה].....לשון המקרא
אלנעם.....גבר.....דמות מהתנך
אלנתן.....כמה.....דמויות מהתנך
אלעזר.....כמה.....דמויות מהתנך
אלעשה.....גבר.....דמות מהתנך
אלפ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אלפים.....חיה.....לשון המקרא
אלצ.....שורש [= ענינו לחיצה].....לשון המקרא
אלצפן.....גבר.....דמות מהתנך
אלקום.....מופשט [= מורכב מן "אַל" ו"קוּם"].....לשון המקרא
אלקנה.....כמה.....דמויות מהתנך
אמ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵם.....אדם קרוב.....לשון המקרא
אֹם.....קבוצת אדם.....לשון המקרא
אם יש את נפשך.....ביטוי; תואר פועל [= רק אם אתה מאד רוצה].....לשון המקרא
אם לא.....ביטוי; מילת חיבור.....לשון המקרא
אם מיכיהו.....אשה.....דמות מהתנך
אם סיסרא.....אשה.....דמות מהתנך
אִם-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אַמּה.....גוף.....לשון המקרא
אַמּה.....מידה.....לשון המקרא
אֻמָּה.....קבוצת אדם.....לשון המקרא
אמָה.....בעל תפקיד [= שפחה].....לשון המקרא
אמה.....שורש.....לשון המקרא
אֱמוּן.....תואר [= שמגדלים אותו [תואר פעול; רק בריבוי "אמונים"]].....לשון המקרא
אָמוֹן.....תואר [= תואר או שם מופשט].....לשון המקרא
אמון.....גבר.....דמות מהתנך
אמונה.....מופשט [= ענינים שונים לפי הוראות הפועַל, ונרדף גם לצדק ויושר, כי הצדק והיושר נכונים וקיימים].....לשון המקרא
אֱמוּנים.....מופשט.....לשון המקרא
אמוץ.....צבע [= תואר גוון העז והחזק, וי"ת "קטמנין"].....לשון המקרא
אמוץ.....גבר.....דמות מהתנך
אמור מעט ועשה הרבה.....אמור מעט ועשה הרבה - לא הלימוד עיקר אלא המעשה.....אוסף תוספת
אמות הספים.....ביטוי; מבנה.....לשון המקרא
אמיץ.....תואר.....לשון המקרא
אמיר.....צמח.....לשון המקרא
אמֻל.....תואר.....לשון המקרא
אמל.....שורש [= ענינו השחתה וקלקול [ונכפלה בו ל' הפועַל, כמו "שאנן"]].....לשון המקרא
אמֵלל.....תואר.....לשון המקרא
אֻמלל.....פֻעל.....לשון המקרא
אמנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵמֻן.....מופשט [= ע' רש"י דברים לב20].....לשון המקרא
אֹמֶן.....מופשט.....לשון המקרא
אָמָן.....בעל תפקיד [= חָרָש, בעל מלאכה מוכשר, שיודע לעשות כלים יציבים].....לשון המקרא
אמן!.....מילת קריאה [= הלוואי שיהיה כך תמיד!].....לשון המקרא
אֲמָנָה.....מופשט [= חוק קיים, הסכם שאמור להתקיים לאורך זמן].....לשון המקרא
אָמנה.....מופשט.....לשון המקרא
אָמנה-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אמנון.....גבר.....דמות מהתנך
אָמנם-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אמצ.....שורש [= ענינו חוזק ועוצם, ועמו "אמוצים"].....לשון המקרא
אמצה.....מופשט [= "אומץ" בלשון נקבה].....לשון המקרא
אמצי.....גבר.....דמות מהתנך
אמציה.....כמה.....דמויות מהתנך
אמר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֹמֶר.....קול [= כמו מאמר].....לשון המקרא
אמר.....גבר.....דמות מהתנך
אמר אברהם המחבר.....אמר אברהם המחבר.....אוסף
אמרה.....קול [= "אומר" בלשון נקבה].....לשון המקרא
אמריה.....כמה.....דמויות מהתנך
אמרפל מלך שנער.....גבר.....דמות מהתנך
אמרת ה'.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
אמֶש.....זמן.....לשון המקרא
אמש.....שורש [= ענינו חושך וערב, ותרגמו אונקלוס "ברמשא"].....לשון המקרא
אמת.....מופשט [= היפך שקר, ונרדף לאמונה].....לשון המקרא
אמת ושקר.....יושר ואמת, התרחקות מרמאות, מאבק בשחיתות.....אוסף תוספת
אמתחת.....כלי קיבול [= שק שנמתח ונשטח כשממלאים אותו].....לשון המקרא
אמתי.....גבר.....דמות מהתנך
אמתיים.....מידה.....לשון המקרא
אנ.....שורש [= מילת "אן" ו"אנה", והיא שאלת המקום שאליו יכונן פועל הליכה וביאה ודומיהם, וכאשר באה לפניהן מילת "עד" הוא בזמן, ועמם כפל "אנה ואנה"].....לשון המקרא
אן?.....מילת שאלה [= במקום].....לשון המקרא
אנא.....שורש [= "נא" נרדפת למילת "אפוא", ובדרך בקשה "אנא"].....לשון המקרא
אָנָּא!.....מילה.....לשון המקרא
אנה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֻנה.....פֻעל.....לשון המקרא
אנה ואנה.....מקום [= למקומות מבלעדי מקום מיועד ונודע].....לשון המקרא
אנה?.....מילת שאלה [= במקום].....לשון המקרא
אנוש.....בעל תכונה.....לשון המקרא
אָנוּש.....תואר [= [בינוני פעול של "אנש"]].....לשון המקרא
אנוש.....גבר.....דמות מהתנך
אנח.....שורש [= ענינו נשימה כבדה וגניחה מחמת עצב].....לשון המקרא
אנחה.....קול.....לשון המקרא
אנחנו.....מילת גוף.....לשון המקרא
אֳני.....מבנה.....לשון המקרא
אנִי.....מילת גוף.....לשון המקרא
אני.....שורש [= שמות הגוף ליחיד מדבר-בעדו זכר-ונקבה].....לשון המקרא
אני אני.....ביטוי; מילת גוף.....לשון המקרא
אני ואפסי עוד.....ביטוי; מילת גוף.....לשון המקרא
אֲניה.....קול.....לשון המקרא
אֳניה.....מבנה.....לשון המקרא
אנָך.....אבן [= מין אבן יקרה, וכדברי חז"ל "אנך וס"ת", ע"ז דף ח. וע' בערוך].....לשון המקרא
אנכ.....שורש.....לשון המקרא
אנכי.....מילת גוף.....לשון המקרא
אנכי אנכי.....ביטוי; מילת גוף.....לשון המקרא
אנס.....שורש [= ענינו הכרח ידוע בדברי חז"ל].....לשון המקרא
אנפ.....שורש [= ענינו כעס וקצף, ועמו "אף" (חוטם) ו"אנפה"].....לשון המקרא
אנפה.....עוף [= עוף טמא, והוא דיה רגזנית, חולין סג].....לשון המקרא
אנק.....שורש [= ענינו הוצאת קול נמוך מחמת צער, ע' רש"י מלאכי ב, ועמו "האנקה"].....לשון המקרא
אנקה.....חיה [= שרץ, ואולי על-שם אנקה[מ]].....לשון המקרא
אנקה.....קול.....לשון המקרא
אנש.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אנשי אלהים.....קבוצה.....דמות מהתנך
אנשי גבעת בנימין.....קבוצה.....דמות מהתנך
אנשי החיל.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
אנשים.....קבוצת אדם.....לשון המקרא
אנשים אשר על הבית.....קבוצה.....דמות מהתנך
אנשים ששפטו את ישראל.....קבוצה.....דמות מהתנך
אנת.....שורש [= שמות הגוף לנוכח].....לשון המקרא
אסא.....גבר.....דמות מהתנך
אסוך.....כלי קיבול [= כלי קטן, כדי סיכת שמן].....לשון המקרא
אסון.....מופשט [= מקרה ופגע רע].....לשון המקרא
אסופות.....שם מתואר [= חכמות נאספות].....לשון המקרא
אסופים.....מקום מתואר [= "בית האסופים" = שם מקום בבית המקדש שאוספין שם ענין מה].....לשון המקרא
אֵסוּר.....מופשט [= על משקל "אבוס"].....לשון המקרא
אָסוּר.....תואר [= [בינוני פעול של "אסר"]].....לשון המקרא
אסטרטגיה צבאית.....ניהול מלחמה, אסטרטגיה צבאית.....אוסף תוספת
אסיף.....זמן.....לשון המקרא
אַסּיר.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
אָסיר.....תואר [= כמו אסוּר].....לשון המקרא
אסיר.....כמה.....דמויות מהתנך
אסָם.....מבנה.....לשון המקרא
אסמ.....שורש [= שם-רבים "אסמים", ותרגומו "אוצר"].....לשון המקרא
אסנ.....שורש.....לשון המקרא
אסנ=סאנ.....עלשורש_סדר [= שורשים עם אותה משמעות וסדר-אותיות שונה].....לשון המקרא
אסנת.....אשה.....דמות מהתנך
אֻסף.....פֻעל.....לשון המקרא
אספ.....שורש [= ענינו קיבוץ וכינוס, וע' רמב"ן בראשית ל].....לשון המקרא
אסף.....כמה.....דמויות מהתנך
אספה.....מופשט [= "אוסף" בלשון נקבה].....לשון המקרא
אספסוף.....קבוצת אדם [= ערב רב, שנאספו אל ישראל].....לשון המקרא
אספתא.....גבר.....דמות מהתנך
אֱסָר.....מופשט.....לשון המקרא
אִסָּר.....מופשט [= ידוע בדברי חז"ל].....לשון המקרא
אֻסר.....פֻעל.....לשון המקרא
אסר.....שורש [= ענינו קשירה, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
אסר.....גבר.....דמות מהתנך
אסר חדן.....גבר.....דמות מהתנך
אסתר.....אסתר.....ספר
אף.....גוף [= נקרא גם אבר החוטם "אף", בעבור הכעס שבו יתראה, וערש"י דברים כט ושמ"ב כב].....לשון המקרא
אף.....רגש.....לשון המקרא
אפ.....שורש [= "אף", ענינו היפך אך, אבל, ונרדפת למילת "גם"].....לשון המקרא
אף כי.....ביטוי; מילת חיבור [= קל וחומר].....לשון המקרא
אף-.....מילת יחס.....לשון המקרא
אפד.....שורש [= ענינו קישוט ותיקון בלבישה].....לשון המקרא
אפד.....גבר.....דמות מהתנך
אפדן.....עצם בארץ.....לשון המקרא
אפה.....שורש.....לשון המקרא
אפו.....שורש [= מילת "אפו" ו"אפוא", תיקון לשון, כמו "אידי" בש"ס].....לשון המקרא
אפוד.....בגד [= מלבוש נאה ומקושט לכהונה ושררה].....לשון המקרא
אפודה.....מופשט.....לשון המקרא
אפז.....שורש.....לשון המקרא
אפיח.....גבר.....דמות מהתנך
אפיים.....גוף [= נרדף גם לפנים].....לשון המקרא
אפִילות.....תואר.....לשון המקרא
אפים.....גבר.....דמות מהתנך
אפיק.....עצם בארץ [= על-משקל "גביר", לגיא ועמק שהמים נעצרים בו].....לשון המקרא
אפֵל.....תואר.....לשון המקרא
אפל.....שורש [= ענינו חושך, ועמו "אפִילות"].....לשון המקרא
אפלה.....מראה [= "אופל" בלשון נקבה].....לשון המקרא
אפנ.....שורש.....לשון המקרא
אָפְנִים.....מופשט [= ענינו סדר ראוי ונכון [רק בשייכות "אפניו"]].....לשון המקרא
אפֵס.....פעל [= ענינו היות לאין].....לשון המקרא
אפֶס.....מספר [= מילה שבאה לבטל את התועלת או את הנזק של מה שנכתב קודם].....לשון המקרא
אפס.....שורש.....לשון המקרא
אפסיים.....גוף [= כינוי לקרסולי אדם, כי הם סוף וקצה הגוף].....לשון המקרא
אפסיים.....שם מתואר [= קצה וסוף דבר, כי אפס עוד].....לשון המקרא
אפַע.....חיה.....לשון המקרא
אפע.....שורש [= שם "אפעה", והוא מין נחש, ועמו "מאפע"].....לשון המקרא
אפעה.....חיה.....לשון המקרא
אפפ.....שורש [= ענינו הקפה וסיבוב].....לשון המקרא
אפק.....שורש [= ענינו עצירה].....לשון המקרא
אפר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֲפֵר.....בגד [= על משקל "באר", ויונתן תרגם "מעפרא", והוא סודר].....לשון המקרא
אֵפֶר.....חומר.....לשון המקרא
אפרוח.....עוף [= ציפורים רכים היוצאים מביציהם כפרחים].....לשון המקרא
אפריון.....מבנה [= היכל].....לשון המקרא
אפרים.....שם פרטי.....לשון המקרא
אפרים.....גבר.....דמות מהתנך
אפרינ.....שורש.....לשון המקרא
אץ.....פעל [= פעל בחוסר סבלנות].....לשון המקרא
אצבן.....גבר.....דמות מהתנך
אצבַע.....גוף.....לשון המקרא
אצבע.....שורש.....לשון המקרא
אצבע אלהים.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
אַצּיל.....גוף [= מקום התחלת היד מאצל הגוף].....לשון המקרא
אָציל.....שם מתואר [= טפלים לאחרים, והמה רק אצלם ונסמכים עליהם [רק בריבוי "אצילים"]].....לשון המקרא
אצַל.....פעל [= ענינו שימת דבר להיות אצל מי, וכשנקשר עם מ' הפכו מהיות אצלו].....לשון המקרא
אצל.....שורש [= מילת "אצל", וענינו סמוך וקרוב, והנגזר ממנה].....לשון המקרא
אצליהו.....גבר.....דמות מהתנך
אצם.....גבר.....דמות מהתנך
אצעדה.....תכשיט.....לשון המקרא
אצר.....שורש [= ענינו אסיפה קיבוץ והטמנה].....לשון המקרא
אצר.....גבר.....דמות מהתנך
אקדח.....אבן [= בלשון ימינו כלי נשק; בלשון המקרא אבן יקרה, בוערה כלפיד].....לשון המקרא
אקוֹ.....חיה [= יעל נובי (Capra ibex nubiana)].....לשון המקרא
אקו.....שורש.....לשון המקרא
אראלי.....גבר.....דמות מהתנך
אֶרְאֶלָּם.....תואר פועל [= מענין "אריאל", והמ"ם כמ"ם "ריקם", "חינם"].....לשון המקרא
ארב.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אָרֶב.....מקום [= מעון כפיר ולביא, שאורבים שם לטרף].....לשון המקרא
אֹרֶב.....מופשט.....לשון המקרא
ארבה.....חרק.....לשון המקרא
ארבות ידיים.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
ארבע.....גבר.....דמות מהתנך
ארבעתים.....תואר פועל [= ע' רד"ק שמ"ב יב6].....לשון המקרא
ארֶג.....מופשט.....לשון המקרא
ארג.....שורש.....לשון המקרא
ארגון.....צבע [= על דרך ארמית].....לשון המקרא
ארגָז.....כלי קיבול [= תרגומו "תיבותא"].....לשון המקרא
ארגז.....שורש.....לשון המקרא
ארגמָן.....צבע.....לשון המקרא
ארגמנ.....שורש [= שם "ארגמן" ו"ארגון", והוא צמר צבוע מין אדום].....לשון המקרא
ארד.....כמה.....דמויות מהתנך
ארה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ארובה.....מבנה.....לשון המקרא
ארובות השמיים.....ביטוי; עצם בשמים [= חלונות שהיו בשמים לפני המבול].....לשון המקרא
ארודי.....גבר.....דמות מהתנך
אֻרוָה.....מבנה.....לשון המקרא
ארוּז.....תואר [= תואר [בצורת בינוני] פעול].....לשון המקרא
ארוחה.....אוכל [= סעודה שהיא על שולחן אחרים כשעובר אורח].....לשון המקרא
ארוך.....תואר.....לשון המקרא
ארוכה.....מופשט.....לשון המקרא
ארון.....כלי קיבול.....לשון המקרא
ארון הברית.....ביטוי; כלי קיבול.....לשון המקרא
ארונה.....גבר.....דמות מהתנך
ארור.....בעל תכונה.....לשון המקרא
ארֶז.....צמח [= עץ גדול וחזק, שעומד באיתני הטבע].....לשון המקרא
ארז.....שורש.....לשון המקרא
ארזה.....שם קיבוצי [= שם קיבוצי, כמו "דגה", "עצה", ארזים הרבה, ע' שורש עצ].....לשון המקרא
ארַח.....פעל [= כמו דרך, הלך].....לשון המקרא
אֹרח.....מקום.....לשון המקרא
ארח.....שורש [= שם "אורח", נרדף לדרך, מוחשי או מופשט, והנגזר ממנו].....לשון המקרא
ארי.....חיה.....לשון המקרא
ארי.....גבר.....דמות מהתנך
אריאל.....מקום מתואר [= מורכב מן "ארי" ו"אל", לכנות בו דבר הגדול והעז בירושלים, ומזבח וכדומה].....לשון המקרא
ארידי.....גבר.....דמות מהתנך
ארידתא.....גבר.....דמות מהתנך
אֻריָה.....מבנה.....לשון המקרא
אריה.....חיה.....לשון המקרא
אריוך.....כמה.....דמויות מהתנך
אריסי.....גבר.....דמות מהתנך
ארכ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ארך אפיים.....ביטוי; תואר.....לשון המקרא
ארֶך-.....תואר [= תואר וסמוך, ועל הרוב ל"אפיים"].....לשון המקרא
ארֻכּה.....תואר [= "ארוך" בלשון נקבה].....לשון המקרא
ארכיאולוגיה.....ארכיאולוגיה.....אוסף תוספת
ארם.....גבר.....דמות מהתנך
ארמ=הרמ.....שורש [= שם "ארמון", והוא בירה והיכל, ועמו "ההרמונה"].....לשון המקרא
ארמון.....מבנה.....לשון המקרא
ארמני.....גבר.....דמות מהתנך
ארנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ארן.....גבר.....דמות מהתנך
ארנב.....שורש.....לשון המקרא
ארנבת.....חיה [= חיה קטנה ומהירה הגרה בשדות, בשיחים ובמערות].....לשון המקרא
ארפכשד.....גבר.....דמות מהתנך
ארֶץ.....עצם בארץ [= העולם שאנו חיים בו].....לשון המקרא
ארצ.....שורש.....לשון המקרא
ארץ הכרמל.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
ארץ זבת חלב ודבש.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
ארץ לא זרועה.....ביטוי; מקום.....לשון המקרא
ארץ עיפה.....ביטוי; מקום.....לשון המקרא
ארץ צפון.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
ארצא.....גבר.....דמות מהתנך
ארר.....שורש [= ענינו קללה, היפך ברכה].....לשון המקרא
ארש.....שורש.....לשון המקרא
אֹרשׂ.....פֻעל.....לשון המקרא
ארשׂ.....שורש [= ענינו קידושי אישה].....לשון המקרא
ארשת.....קול [= מבטא].....לשון המקרא
ארתחששתא.....גבר.....דמות מהתנך
אֵש.....חומר [= א. תוצאה של חיבור בין חמצן לפחמימן; ב. סמל לחיבור בין רוחניות לחומריות, נקודת המפגש בין קודש לחול].....לשון המקרא
אש.....שורש [= שם "אש", והוא יסוד השורף, ועמו "אִשֶּה" לקרבן הנשרף באש].....לשון המקרא
אִש.....מילה [= יש].....לשון המקרא
אשבל.....גבר.....דמות מהתנך
אשבן.....גבר.....דמות מהתנך
אשֶד.....מקום [= תרגום "שפך"="אשד", רש"י].....לשון המקרא
אשד.....שורש.....לשון המקרא
אשדות.....מקום מתואר.....לשון המקרא
אִשֶּה.....קרבן [= קרבן אש].....לשון המקרא
אשה.....שורש [= שם-רבים "אשיות", והוא יסודות].....לשון המקרא
אִשָּה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
אשה אחת מנשי בני הנביאים.....אשה.....דמות מהתנך
אשה אלמנה.....אשה.....דמות מהתנך
אשה אלמנה ממטה נפתלי.....אשה.....דמות מהתנך
אשה בתמנתה.....אשה.....דמות מהתנך
אשה זונה.....אשה.....דמות מהתנך
אשה חכמה מאבלה.....אשה.....דמות מהתנך
אשה חכמה מתקוע.....אשה.....דמות מהתנך
אשה שונמית.....אשה.....דמות מהתנך
אֱשוּן.....מופשט.....לשון המקרא
אַשּוּר.....גוף [= אָשוּר].....לשון המקרא
אָשוּר.....גוף [= רגל, צעד, דרך].....לשון המקרא
אשור.....גבר.....דמות מהתנך
אשורם.....גבר.....דמות מהתנך
אשיש.....כלי קיבול.....לשון המקרא
אשישה.....כלי קיבול.....לשון המקרא
אשֶך.....גוף [= ביצת הזכר].....לשון המקרא
אשכ.....שורש.....לשון המקרא
אשכול.....פרי [= קיבוץ ענבים בשריג הגפן].....לשון המקרא
אשכל.....שורש.....לשון המקרא
אשכל.....גבר.....דמות מהתנך
אשכלות.....פרי.....לשון המקרא
אשכנז.....גבר.....דמות מהתנך
אשכָר.....שם מתואר [= מנחה].....לשון המקרא
אשכר.....שורש.....לשון המקרא
אשֶל.....צמח [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
אשל.....שורש [= שם "אשל", והוא פרדס].....לשון המקרא
אשמ.....שורש [= ענינו חיוב עונש, ובא גם על קבלת עונש, וע' ראב"ע בראשית ד12. ועמו "באשמנים"].....לשון המקרא
אָשָם.....מופשט [= שם מופשט, והושאל לקרבן האשם].....לשון המקרא
אָשָם.....קרבן.....לשון המקרא
אשמוּרה.....זמן.....לשון המקרא
אשמורת.....זמן [= חלק מ3 חלקי הלילה, וע' רש"י].....לשון המקרא
אשמנים.....מבנה [= הבור שמשימין שם האשמים ומחויבי עונש].....לשון המקרא
אשנ.....שורש [= שם "אישון" ו"אשון", וענינו שחרות וחושך].....לשון המקרא
אשנָב.....מבנה [= חלון].....לשון המקרא
אשנב.....שורש.....לשון המקרא
אשפ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אַשָּף.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
אשפה.....כלי קיבול.....לשון המקרא
אשפות.....מקום.....לשון המקרא
אשפנז.....גבר.....דמות מהתנך
אשפָר.....אוכל [= מנת בשר].....לשון המקרא
אשפר.....שורש.....לשון המקרא
אשפתות.....מקום.....לשון המקרא
אשר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֹשֶר.....רגש.....לשון המקרא
אֻשר.....פֻעל.....לשון המקרא
אשר.....גבר.....דמות מהתנך
אשר חי.....ביטוי; תואר.....לשון המקרא
אשר על המשכן.....אשר על המשכן - תכניות ממוחשבות של המשכן וכליו ובגדי הקודש.....אוסף
אשר תקראו.....אשר תקראו - חידושים על טעמי המועדות.....אוסף
אשר-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
אשרה.....צמח.....לשון המקרא
אשריאל.....גבר.....דמות מהתנך
אשרים.....צמח.....לשון המקרא
אשש.....שורש [= שם "אשיש" ו"אשישה", והוא כלי עם היין שמשימין בו להתיישן להיות משובח וחזק].....לשון המקרא
אשת איוב.....אשה.....דמות מהתנך
אשת בעלת אוב.....אשה.....דמות מהתנך
אשת חיל.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
אשת חן.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
אשת לוט.....אשה.....דמות מהתנך
אשת מדיינים.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
אשת מנוח.....אשה.....דמות מהתנך
אַתְּ.....מילת גוף.....לשון המקרא
את.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
אֵת.....כלי חיתוך.....לשון המקרא
את-.....מילת יחס.....לשון המקרא
אָתָא.....פעל.....לשון המקרא
אתבעל מלך צידנים.....גבר.....דמות מהתנך
אַתָּה.....מילת גוף.....לשון המקרא
אָתָה.....פעל.....לשון המקרא
אתה=אתא.....שורש [= ענינו ביאה].....לשון המקרא
אתון.....חיה.....לשון המקרא
אתי.....כמה.....דמויות מהתנך
אתיק.....מבנה [= על משקל "אדיר"].....לשון המקרא
אַתֶּם.....מילת גוף.....לשון המקרא
אתמול.....זמן.....לשון המקרא
אַתֶּן.....מילת גוף.....לשון המקרא
אתנ.....שורש [= שם "אתון", והוא נקבת החמור].....לשון המקרא
אתנה.....שם מתואר [= מתן זונה].....לשון המקרא
אתני.....גבר.....דמות מהתנך
אתנן.....שם מתואר [= מתן זונה].....לשון המקרא
אתק.....שורש [= שם "אתיק", ותרגמו יונתן "זוי", וע' רש"י ורד"ק].....לשון המקרא