ראשי >

מפתח אלפביתי - אות ב

קוד: mftx11

מאת:

אל:

ב.....אות.....לשון המקרא
ב-.....מילת יחס [= אות-יחס שמציינת מקום, זמן, בחירה, שיתוף, סיבה, כלי, חומר, אופן, ומושא עקיף].....לשון המקרא
ב=פ.....רבשורש.....לשון המקרא
בא.....פעל.....לשון המקרא
בא במשפט עם-.....ביטוי; פעל.....לשון המקרא
באִבּוֹ.....תואר פועל.....לשון המקרא
באו מים עד נפש.....ביטוי; פעל [= הצרות גברו עד שכמעט גרמו למותנו].....לשון המקרא
באר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
באֵר.....מבנה.....לשון המקרא
בֹאר.....מבנה [= א' תחת ו'].....לשון המקרא
בארי.....כמה.....דמויות מהתנך
בֶאֱרֹת.....מבנה.....לשון המקרא
באַש.....פעל [= ענינו סרחון].....לשון המקרא
באֹש.....מופשט.....לשון המקרא
באש.....שורש [= ענינו הפסד וקלקול, ובטבעי הוא סירחון, ואצל בני אדם הוא תיעוב וגיעול, ועמו "באשה" ו"באושים"].....לשון המקרא
בָאְשָה.....עשב [= מין חוח, ראב"ע איוב לא40].....לשון המקרא
בְאֻשִים.....פרי [= גם-כן מזה].....לשון המקרא
בבה_או_בוב.....שורש [= שם "בבת" בסמיכות "עין", כמו אישון].....לשון המקרא
בבלי דעת.....ביטוי; תואר פועל.....לשון המקרא
בבת.....גוף.....לשון המקרא
בבת עינו.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
בגד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בֶגֶד1.....מופשט.....לשון המקרא
בֶגֶד2.....בגד.....לשון המקרא
בִגדה.....בגד.....לשון המקרא
בגדי מלחמה.....בגד מלחמה.....לשון המקרא
בגדים.....בגד.....לשון המקרא
בגודה.....בעל תכונה [= תואר נקבה בקמץ, שלא כמנהג].....לשון המקרא
בגלל-.....מילת חיבור [= בעבור, כתוצאה מ-; גלגול מסיבה לתוצאה - טובה או רעה].....לשון המקרא
בְגַפּוֹ.....תואר פועל.....לשון המקרא
בגתא.....גבר.....דמות מהתנך
בגתן.....גבר.....דמות מהתנך
בד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בד בבד.....ביטוי; תואר [= ע' רש"י וראב"ע שמות ל34].....לשון המקרא
בַד1.....חומר בנין.....לשון המקרא
בַד2.....חומר בנין.....לשון המקרא
בַד3.....צמח.....לשון המקרא
בַד4.....בעל תפקיד [= כינוי לקוסם הלובש בגד בד, וע' שורש אדר1].....לשון המקרא
בדא.....שורש [= ענינו המצאת שווא וכזב].....לשון המקרא
בדָד.....תואר פועל [= במשמעות חיובית או שלילית].....לשון המקרא
בדד.....שורש [= ענינו היבדל מהיות יחד עם אחרים].....לשון המקרא
בדד.....גבר.....דמות מהתנך
בדולח.....אבן [= מין אבן יקרה].....לשון המקרא
בדיל.....מתכת.....לשון המקרא
בדל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בְדל.....גוף.....לשון המקרא
בדל אוזן.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
בדלח.....שורש.....לשון המקרא
בֶדֶק.....מופשט [= בלשון ימינו חיזוק הבית, בלשון המקרא סדק (?)].....לשון המקרא
בדק.....שורש [= ענינו תיקון].....לשון המקרא
בהה.....שורש.....לשון המקרא
בֹהוּ.....מופשט [= נרדף ל"תוהו"].....לשון המקרא
בהונות.....גוף.....לשון המקרא
בהַט.....אבן [= מין אבן יקרה].....לשון המקרא
בהט.....שורש.....לשון המקרא
בהיר.....תואר.....לשון המקרא
בֹהל.....פֻעל.....לשון המקרא
בהל.....שורש [= ענינו חרדה, ובא גם לענין מהירות, כי החרד ממהר [כמו שורש חרד]].....לשון המקרא
בהל=בלה.....עלשורש_סדר [= שורשים עם אותה משמעות וסדר-אותיות שונה].....לשון המקרא
בהלה.....רגש.....לשון המקרא
בהמ.....שורש.....לשון המקרא
בהמה.....חיה [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
בהמות.....חיה [= סוס היאור].....לשון המקרא
בהנ.....שורש.....לשון המקרא
בֹהַק.....מחלה [= מין נגע].....לשון המקרא
בהק.....שורש.....לשון המקרא
בהר.....שורש [= שם "בהרת" ו"בהיר", וענינם כתם].....לשון המקרא
בהרת.....מחלה.....לשון המקרא
בוא.....שורש [= היפך יציאה].....לשון המקרא
בוא השמש.....ביטוי; זמן [= שקיעת השמש].....לשון המקרא
בוגד.....בעל תכונה.....לשון המקרא
בודד.....תואר.....לשון המקרא
בוהן.....גוף [= אצבע הגס ביד וברגל].....לשון המקרא
בוּז.....רגש.....לשון המקרא
בוז.....שורש.....לשון המקרא
בוז.....גבר.....דמות מהתנך
בוּזה.....מופשט [= "בוּז" בלשון נקבה].....לשון המקרא
בוזי.....גבר.....דמות מהתנך
בוחן ליבות.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
בוטה.....תואר [= [בינוני של "בטה"]].....לשון המקרא
בוטח.....תואר.....לשון המקרא
בוטן.....פרי [= פיסטוק = פרי של עץ "האלה האמיתית" [בא רק בריבוי "בטנים"]].....לשון המקרא
בוכ.....שורש [= ענינו בלבול ותעות].....לשון המקרא
בול.....שורש [= שם "בול", והוא תבואה, כמו "יבול". ולא נדע אם י' "יבול" שורש או אינו שורש כמילת "יקום", ראב"ע ויקרא כו].....לשון המקרא
בוּל.....צמח.....לשון המקרא
בולס.....בעל תפקיד [= [בינוני של "בלס"]].....לשון המקרא
בולס שקמים.....ביטוי; בעל תפקיד [= פוצע את פרי עץ השקמה על-מנת לשתות את המיץ היוצא ממנו].....לשון המקרא
בונן.....פיעל.....לשון המקרא
בוֹס.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
בוס.....שורש [= ענינו רמיסה בבזיון].....לשון המקרא
בוסר.....פרי [= פרי שלא נגמר ומקהה את השיניים].....לשון המקרא
בוּץ.....חומר בנין [= פשתן. תרגום "בד"="בוץ"].....לשון המקרא
בוצ.....שורש.....לשון המקרא
בוק.....שורש [= ענינו נרדף לפועל בקק].....לשון המקרא
בוקק.....פיעל.....לשון המקרא
בוֹקֵר.....בעל תפקיד [= רועה בקר].....לשון המקרא
בוֹר.....מבנה [= מקום חפור בארץ].....לשון המקרא
בור.....שורש.....לשון המקרא
בור ידי.....ביטוי; אופי.....לשון המקרא
בוש.....שורש [= ענינו כלימה [בושש בשורש בשש]].....לשון המקרא
בוּשה.....רגש.....לשון המקרא
בושס.....פעל.....לשון המקרא
בושת.....רגש.....לשון המקרא
בז.....פעל [= קישורו בל'].....לשון המקרא
בַז.....שם מתואר [= שלל].....לשון המקרא
בזה.....שורש [= ענינו חרפה, ונרדף לבוז].....לשון המקרא
בִזָּה.....שם מתואר [= "בַז" בלשון נקבה].....לשון המקרא
בֻזז.....פֻעל.....לשון המקרא
בזז.....שורש [= ענינו שלל].....לשון המקרא
בזיון.....רגש.....לשון המקרא
בֶזֶק.....מקום פרטי.....לשון המקרא
בָזָק.....עצם ברקיע [= כמו ברק].....לשון המקרא
בזק.....שורש.....לשון המקרא
בזר.....שורש [= ענינו פיזור].....לשון המקרא
בזר=פזר.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
בזתא.....גבר.....דמות מהתנך
בְחֻבִּי ......ביטוי; מקום [= כמו "בחבאי", וחסר א', והוטלה תנועתה על הב'].....לשון המקרא
בחוֹן.....תואר [= תואר על-משקל "גדול", וענינו בוחן].....לשון המקרא
בַחוּן.....מבנה.....לשון המקרא
בָחוּר.....בעל תכונה [= תואר למי שהוא בימי נעורים, כי הוא נבחר לכל דבר יותר מהזקן].....לשון המקרא
בְחוּרות.....זמן [= "בחורים" בלשון נקבה].....לשון המקרא
בְחוּרים.....זמן [= כמו נעורים].....לשון המקרא
בחיר.....תואר [= תואר לנבחר].....לשון המקרא
בחירה.....סוגיית הבחירה החפשית.....אוסף תוספת
בחל.....שורש [= ענינו נרדף לפועל קוצ2].....לשון המקרא
בַחַן.....מבנה [= מגדול או מבצר].....לשון המקרא
בֹחן.....פֻעל.....לשון המקרא
בחנ.....שורש [= ענינו עיון והשתכלות לברר דבר מדבר, ובא גם לענין נסיון, כי הנסיון יברר אם אמת הדבר, ועמו "בַחַן" ו"בחוניו"].....לשון המקרא
בחר.....שורש.....לשון המקרא
בטא.....שורש.....לשון המקרא
בטא=בטה.....שורש [= ענינו דיבור קשה, לה"ר או שבועה].....לשון המקרא
בטה.....שורש.....לשון המקרא
בֶטח.....תואר פועל.....לשון המקרא
בטח.....שורש [= ענינו סמיכה והישען על דבר].....לשון המקרא
בטחה.....רגש.....לשון המקרא
בטחון.....רגש [= בלשון ימינו הגנה מאויבים; בלשון המקרא אמונה בישועת ה'].....לשון המקרא
בטחון בה'.....בטחון בה'.....אוסף תוספת
בטחון בה' בזמן מלחמה.....בטחון בה' בזמן מלחמה.....אוסף תוספת
בטֻחוֹת.....גוף [= תואר על-משקל "קשובות", והושאל לכליות המכוסות בחלב ובטוחות מפגע].....לשון המקרא
בטל.....שורש [= ענינו הפסק ושביתה].....לשון המקרא
בטנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בטֶן.....גוף.....לשון המקרא
בי.....מילה [= א. בבקשה; ב. הכל באשמתי; ג. אבוי; ד. בזכותי].....לשון המקרא
ביאה.....מופשט.....לשון המקרא
ביאר.....פיעל.....לשון המקרא
ביהל.....פיעל.....לשון המקרא
ביולוגיה.....ביולוגיה.....אוסף תוספת
ביזר.....פיעל.....לשון המקרא
ביטא.....פיעל.....לשון המקרא
ביכה.....פיעל [= לרוב הבכי].....לשון המקרא
ביכורה.....פרי [= פרי הנגמר ראשון].....לשון המקרא
ביכורים.....פרי.....לשון המקרא
ביכר.....פיעל [= עשיית בכור וביכורים].....לשון המקרא
בילה.....פיעל.....לשון המקרא
בילע.....פיעל.....לשון המקרא
בינ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בִין.....פעל.....לשון המקרא
בין אדם לחברו.....בין אדם לחברו.....אוסף תוספת
בין אדם לנפשו.....בין אדם לנפשו - מאמרים על מידות, רגשות ותופעות נפשיות.....אוסף תוספת
בין איש לאשה.....בין איש לאשה.....אוסף תוספת
בין ה' לאדם.....אמונה; עקרונות בהשקפת עולם ובקשר בין ה' לבינינו.....אוסף תוספת
בין ה' למשה.....הקשר המיוחד בין ה' לבין משה רבנו, הנביא הגדול מכולם.....אוסף
בין הערביים.....ביטוי; זמן [= זמנו משש שעות ומעלה, וע' רש"י].....לשון המקרא
בֵין-.....מילת יחס.....לשון המקרא
בינה.....אופי.....לשון המקרא
ביעותים.....רגש.....לשון המקרא
ביען-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
ביעף.....תואר פועל.....לשון המקרא
בִיעָף.....מופשט [= על משקל "בִיקָר", ראב"ע דניאל ט21].....לשון המקרא
ביער1.....פיעל [= הדליק].....לשון המקרא
ביער2.....פיעל [= מענין אכילת בהמה. והושאל לכליון].....לשון המקרא
ביעת.....פיעל.....לשון המקרא
ביצ.....שורש [= שם-רבים "ביצים"].....לשון המקרא
ביצה.....גוף [= רק בלשון רבים "ביצים"].....לשון המקרא
ביצע.....פיעל.....לשון המקרא
ביצר.....פיעל.....לשון המקרא
ביקורת.....מופשט [= בלשון ימינו תוכחה; בלשון המקרא בדיקה או ענישה].....לשון המקרא
ביקע.....פיעל.....לשון המקרא
ביקר.....פיעל [= בלשון ימינו שהות חטופה; בלשון המקרא שהות ממושכת והתבוננות מעמיקה].....לשון המקרא
ביקש.....פיעל.....לשון המקרא
ביקש את נפשו.....ביטוי; פיעל [= חיפש אותו כדי להרגו].....לשון המקרא
ביקש מיד-.....ביטוי; פיעל.....לשון המקרא
ביקש פני ה'.....ביטוי; פיעל.....לשון המקרא
ביר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בַיִר.....מבנה.....לשון המקרא
בירא.....פיעל הפוך [= ענינו ביטול דבר מהיותו].....לשון המקרא
בירה.....מבנה.....לשון המקרא
בירך.....פיעל.....לשון המקרא
בירנית.....מבנה.....לשון המקרא
בירר.....פיעל.....לשון המקרא
בישל.....פיעל [= לבישול על-ידי האש].....לשון המקרא
בישׂר.....פיעל.....לשון המקרא
ביִת.....מבנה.....לשון המקרא
בית.....שורש.....לשון המקרא
בית הבחירה.....המקום שבחר ה' לשים בו את שמו.....אוסף
בית הישׁימות.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
בית כלא.....ביטוי; מבנה [= בית אסורים].....לשון המקרא
בית עקד.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
בית צדיק.....ביטוי; מבנה.....לשון המקרא
בית רשע.....ביטוי; מבנה.....לשון המקרא
ביתן.....מבנה [= ארמון].....לשון המקרא
ביתק.....פיעל.....לשון המקרא
ביתר.....פיעל.....לשון המקרא
בכָא.....צמח [= אילן מה].....לשון המקרא
בכא.....שורש.....לשון המקרא
בֶכֶה.....קול.....לשון המקרא
בכה.....שורש.....לשון המקרא
בְכוֹר.....תואר [= הנולד ראשון באדם ובבהמה. והושאל לגדול וחשוב].....לשון המקרא
בַכּוּר.....תואר.....לשון המקרא
בכור השבי.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
בכור השפחה.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
בכוֹרה.....אופי.....לשון המקרא
בכורת.....גבר.....דמות מהתנך
בכוּת.....מקום פרטי.....לשון המקרא
בכי.....קול.....לשון המקרא
בְכירה.....תואר [= "בכור" בלשון נקבה].....לשון המקרא
בכית.....קול.....לשון המקרא
בכל הלב.....ביטוי; תואר פועל [= בכל המחשבות והכוונות].....לשון המקרא
בכל הנפש.....ביטוי; תואר פועל [= במסירות, עד מוות].....לשון המקרא
בֶכֶר.....חיה [= גמל צעיר].....לשון המקרא
בֻכר.....פֻעל.....לשון המקרא
בכר.....שורש [= ענינו קדימה וראשית, ועמו "בכרה" ו"בכרי"].....לשון המקרא
בכר.....כמה.....דמויות מהתנך
בִכרָה.....חיה [= גמלה בחורה].....לשון המקרא
בכרי.....גבר.....דמות מהתנך
בל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בל-.....מילת שלילה [= נרדף עם מילת "לא"].....לשון המקרא
בלאדן.....גבר.....דמות מהתנך
בַלּאָט.....תואר פועל.....לשון המקרא
בלאט ......ביטוי; תואר פועל.....לשון המקרא
בלג.....שורש [= ענינו הגברה].....לשון המקרא
בלדד השוחי.....גבר.....דמות מהתנך
בלהּ.....שורש.....לשון המקרא
בָלֶה.....תואר.....לשון המקרא
בלה=בלי.....שורש [= ענינו הפסד מרוב ימים, ובגוף גם מיגון ואנחה ["תבליתם" בשורש תבל]].....לשון המקרא
בלהה.....רגש [= כמו "בהלה"].....לשון המקרא
בלהה.....אשה.....דמות מהתנך
בלהן.....גבר.....דמות מהתנך
בלואים.....בגד.....לשון המקרא
בלויים.....בגד [= בגדים הנפסדים].....לשון המקרא
בַלָּט.....תואר פועל.....לשון המקרא
בְלִי.....מופשט.....לשון המקרא
בלי-.....מילת שלילה [= בא על הרוב לשלילת השם הבא אחריו].....לשון המקרא
בליל.....צמח.....לשון המקרא
בלימה ......ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
בליעל ......ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
בלל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בלמ.....שורש [= ענינו חסימת פה בבהמה].....לשון המקרא
בלס.....שורש [= ענינו חיפוש, רש"י עמוס ז14].....לשון המקרא
בלֹע.....גוף [= בית הבליעה].....לשון המקרא
בֶלע.....מופשט.....לשון המקרא
בֻלע.....פֻעל.....לשון המקרא
בלע.....שורש [= עיקר ענינו בליעת מאכל בבעלי חיים, והושאל להטמנה, גם להשחתה כבליעה].....לשון המקרא
בלע.....כמה.....דמויות מהתנך
בלעד.....שורש [= מילת "בלעדי" ו"מבלעדי", נרדפת למילת "זולת"].....לשון המקרא
בלעם.....גבר.....דמות מהתנך
בֻלק.....פֻעל.....לשון המקרא
בלק.....שורש [= ענינו חורבן].....לשון המקרא
בלק.....גבר.....דמות מהתנך
בלשאצר.....גבר.....דמות מהתנך
בלת.....שורש [= מלת "בלתי" עם ל' (או מילת "עד" לפניה) כטעם "שלא", ובלא ל' כטעם "רק אך", ראב"ע בראשית ג. ועם מ' כטעם "מבלי". והיוצאים - שמ"א כ, ישעיהו יד].....לשון המקרא
במאד מאד.....ביטוי; תואר פועל.....לשון המקרא
במדבר.....במדבר.....ספר
במָה.....מבנה [= מקום גבוה, ועל הרוב הוא להקרבת קרבן].....לשון המקרא
במה.....שורש.....לשון המקרא
במת.....מבנה.....לשון המקרא
בֵן.....אדם קרוב [= ולד זכר, וע' ראב"ע בראשית טז].....לשון המקרא
בן אבינדב.....גבר.....דמות מהתנך
בן אדם.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
בן איש.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
בן איש גר עמלקי.....גבר.....דמות מהתנך
בן גבר.....גבר.....דמות מהתנך
בן דקר.....גבר.....דמות מהתנך
בן הדד.....כמה.....דמויות מהתנך
בן המלך.....ביטוי; בעל תפקיד.....לשון המקרא
בן חור.....גבר.....דמות מהתנך
בן חכם.....ביטוי; אדם קרוב.....לשון המקרא
בן חסד.....גבר.....דמות מהתנך
בן טבאל.....גבר.....דמות מהתנך
בן עמי.....גבר.....דמות מהתנך
בן שמן.....ביטוי; תואר.....לשון המקרא
בנה.....שורש.....לשון המקרא
בני.....גבר.....דמות מהתנך
בְנִי ......ביטוי; אדם קרוב.....לשון המקרא
בני בנים.....ביטוי; אדם קרוב.....לשון המקרא
בני הא-להים ובנות האדם.....בני האלהים, בנות האדם - כל המאמרים.....אוסף נושא
בני האלהים.....ביטוי; מלאך [= א. בני ישראל; ב. כוחות הטבע; ג. מלאכים].....לשון המקרא
בני הגדי.....גבר.....דמות מהתנך
בני השם הגזוני.....גבר.....דמות מהתנך
בני חלוף.....ביטוי; תואר.....לשון המקרא
בני ישראל.....ביטוי; קבוצת אדם [= הגברים שבעם ישראל, או - כל צאצאיו של ישראל כולל נשים].....לשון המקרא
בני קדם.....עם.....דמות מהתנך
בִניה.....שם מתואר [= כמו בניין].....לשון המקרא
בניה.....כמה.....דמויות מהתנך
בניה הפרעתני.....גבר.....דמות מהתנך
בנימין.....גבר.....דמות מהתנך
בניןָ.....שם מתואר.....לשון המקרא
בִנךָ ......ביטוי; אדם קרוב.....לשון המקרא
בֶסֶר.....פרי.....לשון המקרא
בסר.....שורש.....לשון המקרא
בעבור-.....מילת חיבור.....לשון המקרא
בעד-.....מילת יחס [= כמו בעבור, בפני, תחת, מתוך [בלשון אשכנז "דורך"]].....לשון המקרא
בעה.....שורש [= ענינו ביעור והשחתה. ומבעה הוא מ-4 אבות נזיקין, ריש בבא-קמא ["בעי" בשורש עיה]].....לשון המקרא
בעוּלה.....תואר [= [בינוני פעול של "בעל"]].....לשון המקרא
בעור.....כמה.....דמויות מהתנך
בעותים.....מופשט.....לשון המקרא
בעז.....גבר.....דמות מהתנך
בעט.....שורש [= ענין בעיטה ידוע].....לשון המקרא
בעיניו.....מילת יחס [= כפי שנראה לו במחשבה ראשונה].....לשון המקרא
בעיר.....חיה [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
בעל.....שורש [= ענינו עשיית קניין בדבר להיות שלו ולמשול בו כאדון].....לשון המקרא
בעל.....כלי [= שם אליל].....לשון המקרא
בעל.....תואר [= קונה כל קניין והוא אדון בדבר].....לשון המקרא
בעל אף.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
בעל חנן.....גבר.....דמות מהתנך
בעל טעם.....ביטוי; בעל תפקיד [= בעל פקידות].....לשון המקרא
בעל פקידות.....ביטוי; בעל תפקיד [= בעל טעם].....לשון המקרא
בעל פרצים.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
בעלי תכונה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
בעלי תפקיד.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
בעליס מלך עמון.....גבר.....דמות מהתנך
בענא.....כמה.....דמויות מהתנך
בענה.....כמה.....דמויות מהתנך
בער.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בֹער.....פֻעל.....לשון המקרא
בַעַר.....בעל תכונה [= אדם שמתנהג כבהמה].....לשון המקרא
בעַר1.....פעל [= פועל יוצא ובא על האש השורף, ועל הדבר הנשרף באש ואז הוא פועל עומד].....לשון המקרא
בְעֵרָה.....מופשט.....לשון המקרא
בעשא.....גבר.....דמות מהתנך
בעשיה.....גבר.....דמות מהתנך
בעת.....שורש [= ענינו חרדה ורעדה].....לשון המקרא
בעתה.....רגש.....לשון המקרא
בֹץ.....חומר.....לשון המקרא
בִצָּה.....מקום.....לשון המקרא
בצוּר.....תואר.....לשון המקרא
בציר.....זמן [= קטיפת ענבים].....לשון המקרא
בצָל.....צמח.....לשון המקרא
בצל.....שורש [= שם-רבים "בצלים", והוא מין זרעוני גינה].....לשון המקרא
בצלאל.....גבר.....דמות מהתנך
בצע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בֶצע.....מופשט.....לשון המקרא
בְצַעַם.....מופשט.....לשון המקרא
בצצ.....שורש [= שם "בוץ" ו"ביצה", והוא טיט ורפש].....לשון המקרא
בצק.....שורש [= ענינו נפיחה].....לשון המקרא
בצֵק.....חומר [= עיסה, שהיא נפוחה].....לשון המקרא
בצר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בֶצֶר.....מקום מתואר.....לשון המקרא
בִצָּרוֹן.....מופשט.....לשון המקרא
בַצָּרוֹת.....מופשט.....לשון המקרא
בַצֹּרֶת.....מופשט [= לשון מבצר, וכן חיברו מנחם, רש"י. כלומר, שהשמיים חזקים כברזל מלהוריד מטר, וכמו שכתוב "ונתתי שמיכם כברזל", ותרגם אונקלוס "ואתן ית שמיא דעלויכון תקיפין כפרזלא מלאחתא מטרא", ויש מפרשים "בצורת" גם "הבצרות" לשון רעב].....לשון המקרא
בקבוק.....כלי קיבול.....לשון המקרא
בקבק.....שורש.....לשון המקרא
בקי.....כמה.....דמויות מהתנך
בְקיע.....שם מתואר.....לשון המקרא
בֶקַע.....מטבע [= מטבע חצי שקל, מגזרת "נבקע", ראב"ע].....לשון המקרא
בֻקע.....פֻעל.....לשון המקרא
בקע.....שורש [= ענינו פליחה סדיקה וחילוק].....לשון המקרא
בִקעָה.....עצם בארץ [= ערבה ישרה כו', וייתכן שהיא בין הרים וכאילו נבקעו בתוך, ראב"ע].....לשון המקרא
בקק.....שורש [= ענינו הרקה, כמו בוק].....לשון המקרא
בקר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בֹקֶר.....זמן [= תחילת היום, היפך ערב; שיוכל אדם לבקר בינות הצורות, ראב"ע].....לשון המקרא
בָקָר.....חיה.....לשון המקרא
בקרב-.....מילת יחס.....לשון המקרא
בקרוב.....זמן.....לשון המקרא
בֻקש.....פֻעל.....לשון המקרא
בקש.....שורש [= ענינו חפץ ורצון, בין אם מביעים אותו במילים, ובין אם הוא נשאר בלב].....לשון המקרא
בקשת המלך.....בקשתם של בני ישראל לעבור למשטר מלוכני בימי שמואל - כל המאמרים.....אוסף נושא
בר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בֹר.....אופי.....לשון המקרא
בר.....אוכל [= דגן הנקי מן התבן, על משקל "חג" "פת", ראב"ע משלי יא. דיוסף קמץ [ואתנח דכוותיה], ושארא פתח במ"א ו"מונע בר" במשלי].....לשון המקרא
בר.....תואר [= זך ונקי].....לשון המקרא
בר לבב.....ביטוי; בעל תכונה [= אדם שאינו חושב מחשבות מרמה].....לשון המקרא
בַר2.....בעל תכונה.....לשון המקרא
ברא.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בראשונה.....תואר פועל.....לשון המקרא
בראשית.....בראשית.....ספר
ברבור.....עוף.....לשון המקרא
ברבר.....שורש [= שם-רבים "ברבורים", והוא מין עוף].....לשון המקרא
ברד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בָרָד.....עצם ברקיע [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
ברה.....שורש [= ענינו אכילה להשיב נפש, ועמו "אף ברי" ["ברו" בשורש יבר, "כברת" בשורש כבר]].....לשון המקרא
ברוד.....צבע [= תואר לצאן, אשר חוט של לבן מקיף את גופו סביב, חברבורת שלו פתוחה ומפולשת כו', רש"י בראשית לא [רק בריבוי "ברודים"]].....לשון המקרא
ברוּך.....תואר [= [בינוני פעול של "ברך"]].....לשון המקרא
ברוך.....גבר.....דמות מהתנך
ברוֹם.....כלי קיבול.....לשון המקרא
ברוּר.....תואר [= [בינוני פעול של "ברר"]].....לשון המקרא
ברוש.....צמח.....לשון המקרא
בָרוֹת.....אוכל.....לשון המקרא
בָרוּת.....מופשט.....לשון המקרא
ברות.....צמח [= ברוש [רק בריבוי "ברותים"]].....לשון המקרא
ברזֶל.....מתכת.....לשון המקרא
ברזל.....שורש.....לשון המקרא
ברזלי.....גבר.....דמות מהתנך
ברזלי הגלעדי.....גבר.....דמות מהתנך
ברח.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ברַח2.....פעל [= ענינו חיבור וקישור בבריח].....לשון המקרא
בְרִי.....מלאך [= שם מלאך ממונה על עננים, רש"י איוב לז11].....לשון המקרא
בריא.....תואר [= שמן וחזק].....לשון המקרא
בריאה.....שם מתואר [= דבר שנברא].....לשון המקרא
בריאות, רפואה.....בריאות, רפואה.....אוסף תוספת
בריאת העולם.....בריאת השמים, הארץ והמים - כל המאמרים.....אוסף נושא
בִרְיָה.....תואר [= כמו "בריאה"].....לשון המקרא
בִרְיָה.....שם מתואר [= כמו מאכל].....לשון המקרא
בְרִיח.....כלי.....לשון המקרא
בָרִיח.....תואר [= חזק ותקיף כבריח].....לשון המקרא
בריעה.....גבר.....דמות מהתנך
בֹרִית.....חומר [= דבר המנקה הבגדים, כמו נתר].....לשון המקרא
ברית.....מופשט.....לשון המקרא
ברית עולם.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
ברכ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בֹרך.....פֻעל.....לשון המקרא
בֶרֶך.....גוף.....לשון המקרא
ברַך2.....פעל [= כרע על ברכיו].....לשון המקרא
ברכאל.....גבר.....דמות מהתנך
ברָכָה.....מופשט.....לשון המקרא
ברֵכָה.....מבנה.....לשון המקרא
ברכיה.....כמה.....דמויות מהתנך
ברכת ה'.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
ברמ.....שורש [= שם-רבים "ברומים", ולדעת רש"י הוא מין ארגז].....לשון המקרא
ברע מלך סדם.....גבר.....דמות מהתנך
ברַק.....פעל [= שלח בָרָק].....לשון המקרא
בָרָק.....עצם ברקיע [= נוגה אש הבא בעת הרעם].....לשון המקרא
ברק.....שורש.....לשון המקרא
ברק.....גבר.....דמות מהתנך
ברקָן.....עשב.....לשון המקרא
ברקנ.....שורש [= שם-רבים "ברקנים", והוא מין קוצים].....לשון המקרא
בָרְקַת.....אבן.....לשון המקרא
בָרֶקֶת.....אבן [= אבן טובה ומבריקה, כנראה emerald].....לשון המקרא
ברר.....שורש [= ענינו נקיון וזיכוך וצירוף, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
ברש=ברת.....שורש [= שם "ברוש", והוא מין עץ [דומה ל]ארז, ועמו "ברותים"].....לשון המקרא
ברשע מלך עמרה.....גבר.....דמות מהתנך
ברת.....שורש [= שם "ברית", ותרגומו "קים"].....לשון המקרא
בשׂוֹר.....מקום פרטי.....לשון המקרא
בשׂוֹרה.....שם מתואר [= דבר המבושר].....לשון המקרא
בָשֵל.....תואר.....לשון המקרא
בֻשל.....פֻעל.....לשון המקרא
בשל.....שורש [= במאכל ע"י האש, או בפרי ע"י השמש].....לשון המקרא
בשלם.....גבר.....דמות מהתנך
בֶשֶׂם.....שם מתואר.....לשון המקרא
בֹשֶׂם.....בושם [= הנותן ריח טוב].....לשון המקרא
בשׂמ.....שורש.....לשון המקרא
בשם- ......ביטוי; מילת יחס.....לשון המקרא
בשׂמים.....בושם.....לשון המקרא
בשמת.....כמה.....דמויות מהתנך
בָשְנָה.....רגש.....לשון המקרא
בשס.....שורש [= ענינו עומס וטורח, ויש אומרים כי הש' תחת ס'].....לשון המקרא
בשׂר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בָשָׂר.....גוף [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
בשש.....שורש [= ענינו איחור ועכבה].....לשון המקרא
בת.....אדם קרוב [= נקבה, וע' ראב"ע תהלים נא].....לשון המקרא
בת.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
בת.....מידה.....לשון המקרא
בת בבל.....ביטוי; שם פרטי.....לשון המקרא
בת יענה.....ביטוי; עוף.....לשון המקרא
בת יפתח.....אשה.....דמות מהתנך
בת כשדים.....ביטוי; שם פרטי.....לשון המקרא
בת לוט הבכירה.....אשה.....דמות מהתנך
בת לוט הצעירה.....אשה.....דמות מהתנך
בת מכיר.....אשה.....דמות מהתנך
בת עמי.....ביטוי; קבוצת אדם.....לשון המקרא
בת פוטיאל.....אשה.....דמות מהתנך
בת פרעה.....כמה.....דמויות מהתנך
בת שבע.....אשה.....דמות מהתנך
בת שוע.....אשה.....דמות מהתנך
בָתָה.....מופשט.....לשון המקרא
בתואל.....גבר.....דמות מהתנך
בתולה.....בעל תכונה [= תואר לנקבה אשר לא ידעה איש].....לשון המקרא
בתולים.....גוף [= שם רבים לדם בתולה].....לשון המקרא
בַתּוֹת.....מופשט.....לשון המקרא
בתחילה.....תואר פועל.....לשון המקרא
בתל.....שורש.....לשון המקרא
בתק.....שורש [= ענינו שיסוף].....לשון המקרא
בֶתֶר.....מופשט.....לשון המקרא
בתר.....שורש [= ענינו חילוק].....לשון המקרא
בתרים.....שם מתואר.....לשון המקרא