ראשי >

מפתח אלפביתי - אות ז

קוד: mftx16

מאת:

אל:

ז.....אות [= זה, זאת, זו = כינויים רומזים לדבר מוחשי, שאפשר להצביע עליו].....לשון המקרא
ז=ט.....רבשורש.....לשון המקרא
ז=ס.....רבשורש.....לשון המקרא
ז=צ.....רבשורש.....לשון המקרא
זאֵב.....חיה.....לשון המקרא
זאב.....שורש.....לשון המקרא
זאב.....גבר.....דמות מהתנך
זאת.....מילת גוף [= נקבה].....לשון המקרא
זב.....פעל.....לשון המקרא
זבב.....שורש.....לשון המקרא
זבֶד.....מופשט [= זמר = חלק = מתנה].....לשון המקרא
זבד.....שורש [= ענינו כתרגומו בסמוך ("חולק")].....לשון המקרא
זבד.....גבר.....דמות מהתנך
זבדי.....גבר.....דמות מהתנך
זבוב.....חרק.....לשון המקרא
זבוד.....גבר.....דמות מהתנך
זבודה.....אשה.....דמות מהתנך
זבול.....מבנה [= מעון ודירה].....לשון המקרא
זֶבח.....מופשט.....לשון המקרא
זבח.....שורש [= ענינו שחיטה לקרבן שלמים ושמחת מריעות].....לשון המקרא
זבח מלך מדין.....גבר.....דמות מהתנך
זבח רשעים.....ביטוי; קרבן.....לשון המקרא
זבחי צדק.....ביטוי; קרבן.....לשון המקרא
זבחי תרועה.....ביטוי; קרבן.....לשון המקרא
זבל.....שורש [= ענינו חניה ודירה].....לשון המקרא
זבל שר העיר.....גבר.....דמות מהתנך
זבלון.....גבר.....דמות מהתנך
זָג.....אוכל [= קליפת הענבים].....לשון המקרא
זג.....שורש.....לשון המקרא
זֵד.....בעל תכונה.....לשון המקרא
זדון.....אופי.....לשון המקרא
זדון לב.....ביטוי; אופי.....לשון המקרא
זֶה.....מילת גוף [= יחיד זכר].....לשון המקרא
זֹה.....מילת גוף [= נקבה].....לשון המקרא
זהָב.....מתכת.....לשון המקרא
זהב.....שורש.....לשון המקרא
זהב מזוקק.....ביטוי; מתכת.....לשון המקרא
זהב=צהב.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
זהמ.....שורש [= ענינו מיאוס ותיעוב].....לשון המקרא
זהם.....גבר.....דמות מהתנך
זהר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
זוּ.....מילת גוף [= משותף זכר ונקבה יחיד ורבים].....לשון המקרא
זוֹב.....מופשט.....לשון המקרא
זוב.....שורש [= ענינו ניגור ונזילה].....לשון המקרא
זוד.....שורש [= עשה רשע מתוך גאווה; פעל מתוך ודאות שהוא יודע יותר מכל אחד אחר מה טוב לעשות, אפילו יותר מה'].....לשון המקרא
זוה.....שורש [= שם-רבים "זויות", נרדף לקרן, ועמו "מזווינו"].....לשון המקרא
זוהר.....מופשט.....לשון המקרא
זוז.....שורש.....לשון המקרא
זוית.....מבנה.....לשון המקרא
זול.....שורש [= ענינו הרקה, וע' ראב"ע].....לשון המקרא
זולַת.....מילת יחס.....לשון המקרא
זולַתי.....מילת יחס.....לשון המקרא
זומן.....פֻעל [= ענינו ייעוד זמן [רק בבינוני "מזומנים", "מזומנות"]].....לשון המקרא
זונ.....שורש [= שם "מזון", והוא מחיה].....לשון המקרא
זונה.....בעל תפקיד [= תואר בינוני].....לשון המקרא
זוּנָּה.....פֻעל.....לשון המקרא
זוע.....שורש [= ענינו רעד ורתת ["זעוה" ו"מזעזעיך" בשורש "זעה"]].....לשון המקרא
זוָעה.....רגש.....לשון המקרא
זוקן.....אופי.....לשון המקרא
זוקַק.....פֻעל [= רק בבינוני "מזֻקּק"].....לשון המקרא
זור.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
זורב.....פֻעל.....לשון המקרא
זורה.....פֻעל.....לשון המקרא
זוּרֶה.....שם מתואר [= ולראב"ע הסגול תחת קמץ, והוא פעולה].....לשון המקרא
זורַע.....פֻעל.....לשון המקרא
זורַק.....פֻעל.....לשון המקרא
זחל.....שורש [= ענינו הליכה נמוכה כגרירה].....לשון המקרא
זיבח.....פיעל.....לשון המקרא
זידונים.....תואר.....לשון המקרא
זיהם.....פיעל.....לשון המקרא
זיו.....שורש.....לשון המקרא
זיז.....שורש [= שם "זיז", והוא עוף טהור גדול שיש בו כמה מיני טעם, רד"ק בשם וי"ר. והוא שם גם לחלב ודשן.].....לשון המקרא
זִיז1.....עוף.....לשון המקרא
זִיז2.....מופשט [= חלב ודשן].....לשון המקרא
זיזא.....גבר.....דמות מהתנך
זיכה.....פיעל.....לשון המקרא
זימר.....פיעל.....לשון המקרא
זינב.....פיעל [= כריתת זנב, על צד המליצה].....לשון המקרא
זינק.....פיעל.....לשון המקרא
זִיק.....חומר [= רק ברבים "זיקות"].....לשון המקרא
זיק.....שורש [= שם-רבים "זיקות", והוא ניצוצי אש].....לשון המקרא
זיקַק.....פיעל.....לשון המקרא
זירה.....פיעל.....לשון המקרא
זיִת.....פרי [= עץ פרי ידוע].....לשון המקרא
זית.....שורש.....לשון המקרא
זַך.....פעל.....לשון המקרא
זַךְ.....תואר.....לשון המקרא
זכה.....שורש [= ענינו זיכוך ונקיות מוסרי].....לשון המקרא
זכוכית.....חומר [= מין אבן יקרה, בהירה ונקיה].....לשון המקרא
זכוּר.....בעל תכונה [= תואר על משקל פעוּל].....לשון המקרא
זכור.....גבר.....דמות מהתנך
זככ.....שורש [= ענינו טהרה ונקיות, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
זכר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
זֵכֶר.....מופשט.....לשון המקרא
זָכָר.....תואר.....לשון המקרא
זִכְרון.....מופשט.....לשון המקרא
זִכָּרון.....מופשט.....לשון המקרא
זכרון תרועה.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
זכרי.....גבר.....דמות מהתנך
זכריה.....כמה.....דמויות מהתנך
זכריה.....זכריה.....ספר
זל.....פעל.....לשון המקרא
זלג.....שורש.....לשון המקרא
זֻלּוּת.....מופשט.....לשון המקרא
זַלזַל.....צמח [= רק ברבים "זלזלים"].....לשון המקרא
זלזל.....שורש [= שם-רבים "זלזלים", והם זמורות ושריגי הגפן].....לשון המקרא
זלל.....שורש [= ענינו התנהג בבזיון וקלון, ולכן בא גם על המרבה באכילה].....לשון המקרא
זלעפ.....שורש.....לשון המקרא
זלפה.....אשה.....דמות מהתנך
זלת.....שורש [= מילת "זולת", נרדפת למילת בלעדי].....לשון המקרא
זמָּה.....מופשט [= נרדף לנבלה].....לשון המקרא
זמה.....שורש.....לשון המקרא
זמה.....גבר.....דמות מהתנך
זמורה.....צמח.....לשון המקרא
זמורים.....צמח [= "זמורה" בלשון זכר].....לשון המקרא
זמיר.....קול [= קול שאון זמירות].....לשון המקרא
זמירות.....קול.....לשון המקרא
זְמָם.....מופשט.....לשון המקרא
זממ.....שורש [= ענינו מחשבה ועצה לעשות דבר].....לשון המקרא
זמָן.....זמן [= מועד ועת קבוע].....לשון המקרא
זמנ.....שורש.....לשון המקרא
זמר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
זמַר.....פיעל הפוך [= כרת זמורה].....לשון המקרא
זמֶר.....חיה [= ג'ירפה].....לשון המקרא
זמר תנכי.....זמר תנ"כי (שיר עם מנגינה).....אוסף סגנון
זמֶר1.....קול.....לשון המקרא
זִמְרָה.....קול [= שיר].....לשון המקרא
זמרי.....כמה.....דמויות מהתנך
זמרן.....גבר.....דמות מהתנך
זִמֹּת.....מופשט.....לשון המקרא
זַן.....זמן [= שעת אוסף התבואה].....לשון המקרא
זנ.....שורש.....לשון המקרא
זנָב.....גוף [= איבר בקצה אחורי גוף בעלי-חיים].....לשון המקרא
זנב.....שורש.....לשון המקרא
זנה.....שורש [= יחסי מין זולים, במסגרת קשר שאפשר לזנוח בקלות].....לשון המקרא
זנוּנים.....מופשט [= שם מופשט רבים, ולא ייפרד].....לשון המקרא
זנוּת.....מופשט.....לשון המקרא
זנח.....שורש [= ענינו ריחוק וסור ההשגחה].....לשון המקרא
זְנִים.....בושם [= שם על משקל "גביר", "כפיר"].....לשון המקרא
זנמ.....שורש.....לשון המקרא
זנק.....שורש [= ענינו קילוח או דילוג].....לשון המקרא
זע.....פעל.....לשון המקרא
זעָה.....גוף.....לשון המקרא
זעה.....שורש [= שם "זעוה", וענינו סחי ומאוס, וע' ראב"ע ישעיהו כח. ועמו "מזעזעיך"].....לשון המקרא
זעוה.....מופשט.....לשון המקרא
זעון.....גבר.....דמות מהתנך
זעזע.....פיעל.....לשון המקרא
זעֵיר.....מופשט.....לשון המקרא
זעכ.....שורש [= ענינו כמו דעכ, בחילוף ד' לז', וע' רש"י תהלים קיח].....לשון המקרא
זַעַם.....רגש.....לשון המקרא
זעמ.....שורש [= ענינו קללת אף וכעס].....לשון המקרא
זעֵף.....תואר.....לשון המקרא
זַעַף.....רגש.....לשון המקרא
זעפ.....שורש [= ענינו סער וקצף].....לשון המקרא
זַעַק.....קול.....לשון המקרא
זעק.....שורש [= ענינו כמו צעק, וע' הפעיל].....לשון המקרא
זעק=צעק.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
זעקה.....קול [= "זַעַק" בלשון נקבה].....לשון המקרא
זער.....שורש [= שם "זער" ו"מזער", וענינם מעט ומצער].....לשון המקרא
זער=צער.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
זפֶת.....חומר בנין [= מין שרף].....לשון המקרא
זפת.....שורש.....לשון המקרא
זַק.....פעל [= רק בעתיד "יזֹקּו"].....לשון המקרא
זקונים.....זמן [= שם מופשט בלשון רבים, ולא יי פרד].....לשון המקרא
זִקִּים.....כלי.....לשון המקרא
זקֵן.....בעל תכונה.....לשון המקרא
זקָן.....גוף [= שער הלחי, שבא בזוקן ובריבוי ימים].....לשון המקרא
זקנ.....שורש [= ענינו ריבוי ימים באדם, היפך נער].....לשון המקרא
זִקנה.....אופי.....לשון המקרא
זקני העיר.....ביטוי; בעל תפקיד [= מועצת העיר, הסנהדרין הקטנה].....לשון המקרא
זקני העם.....ביטוי; בעל תפקיד [= המועצה הראשית של העם, הסנאט].....לשון המקרא
זקני ישראל.....ביטוי; בעל תפקיד [= המועצה הראשית של עם ישראל, הסנהדרין הגדולה].....לשון המקרא
זקפ.....שורש [= ענינו הרמת הכיפוף].....לשון המקרא
זקק.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
זר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
זֵר.....כלי.....לשון המקרא
זָר.....בעל תכונה.....לשון המקרא
זַר1.....פעל.....לשון המקרא
זַר2.....פעל.....לשון המקרא
זָרָא.....רגש [= ריחוק ותיעוב].....לשון המקרא
זרב.....שורש [= ענינו חימום].....לשון המקרא
זרב=צרב.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
זרבבל.....גבר.....דמות מהתנך
זרה.....שורש [= ענינו פיזור].....לשון המקרא
זָרָה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
זִרוּע.....צמח [= צמחי אדמה].....לשון המקרא
זרוע.....גוף.....לשון המקרא
זרזִיף.....עשב [= תרגומו "עשבא דארעא"].....לשון המקרא
זרזיפ.....שורש.....לשון המקרא
זרזִיר.....חיה [= מין חיה שכוחה במתניה וקלה ברגליה].....לשון המקרא
זרזיר.....שורש.....לשון המקרא
זֶרח.....מופשט.....לשון המקרא
זרח.....שורש [= ענינו הארת אור, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
זרח.....כמה.....דמויות מהתנך
זרחיה.....גבר.....דמות מהתנך
זָרים.....תואר [= על משקל "קנים"].....לשון המקרא
זֶרֶם.....עצם בארץ [= מים שוטפים בחזקה].....לשון המקרא
זׁרַם.....פֻעל.....לשון המקרא
זרמ.....שורש [= ענינו שטף בחוזק ומהירות].....לשון המקרא
זִרמָה.....חומר [= שטיפת זרע].....לשון המקרא
זרע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
זֶרַע.....אדם קרוב [= כולל דבר הנזרע ודבר הצמח והנולד בתבואה ובבעלי-חיים, ובא גם על עת הזריעה].....לשון המקרא
זרע אמת.....ביטוי; צמח.....לשון המקרא
זרעון.....צמח [= רק ברבים "זרעונים"].....לשון המקרא
זרק.....שורש [= ענינו הזיה והשלכה, ועמו "מזרק"].....לשון המקרא
זרש.....אשה.....דמות מהתנך
זרֶת.....מידה [= והוא מידה, שיעור חצי אמה].....לשון המקרא
זרת.....שורש.....לשון המקרא
זתר.....גבר.....דמות מהתנך