ראשי >

מפתח אלפביתי - אות י

קוד: mftx19

מאת:

אל:

י.....אות.....לשון המקרא
יאב.....שורש [= ענינו כמו תאב].....לשון המקרא
יאה.....שורש [= ענינו נאה וראוי].....לשון המקרא
יאור.....עצם בארץ [= נהר, ע' רמב"ן].....לשון המקרא
יאורי מצור.....ביטוי; עצם בארץ.....לשון המקרא
יאזניה.....כמה.....דמויות מהתנך
יאיר.....כמה.....דמויות מהתנך
יאל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יאר.....שורש.....לשון המקרא
יאש.....שורש [= ענינו עזיבת דבר מאין פנות אליו].....לשון המקרא
יאשיה.....כמה.....דמויות מהתנך
יאת.....שורש [= ענינו ריצוי והסכמה ["יאתה" בשורש יאה]].....לשון המקרא
יבב.....שורש [= ענינו הבטה והשקפה].....לשון המקרא
יבול.....צמח.....לשון המקרא
יבחר.....גבר.....דמות מהתנך
יבין.....כמה.....דמויות מהתנך
יביש.....גבר.....דמות מהתנך
יבל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יבל.....גבר.....דמות מהתנך
יבלים.....עצם בארץ.....לשון המקרא
יבלת.....מחלה.....לשון המקרא
יָבָם.....אדם קרוב [= תואר לראוי להיות מייבם].....לשון המקרא
יבמ.....שורש [= ענינו נישואי אשת אח שמת בלא בנים].....לשון המקרא
יבָמָה.....אדם קרוב [= תואר למיובמת].....לשון המקרא
יבר_או_ברה.....שורש [= ענינו בחירה].....לשון המקרא
יברכיהו.....גבר.....דמות מהתנך
יבש.....שורש [= ענינו חורב מלחות ורטיבות].....לשון המקרא
יבֵש.....תואר.....לשון המקרא
יבשה.....מקום מתואר [= החלק היבש של העולם, הארץ שאינה מכוסה במים].....לשון המקרא
יבשת.....מקום מתואר.....לשון המקרא
יגאל.....כמה.....דמויות מהתנך
יגב.....שורש [= שם-רבים "יגבים", והם שדות, והנגזר ממנו].....לשון המקרא
יגבים.....עצם בארץ [= ת"י "בחקלין"].....לשון המקרא
יגדליהו.....גבר.....דמות מהתנך
יגה.....שורש [= ענינו עצב ואבל, ועמו "הוגה מן המסילה"].....לשון המקרא
יגון.....רגש.....לשון המקרא
יגיע.....מופשט.....לשון המקרא
יגיע.....שם מתואר.....לשון המקרא
יגיעה.....מופשט [= "יגיע" בלשון נקבה].....לשון המקרא
יגלי.....גבר.....דמות מהתנך
יגֵע.....תואר.....לשון המקרא
יגע.....שורש [= ענינו עייפות, ועל הרוב הוא טורח להשיג דבר מה].....לשון המקרא
יִגָּר.....נפעל [= ענינו העלאת גרה [רק בזמן עתיד]].....לשון המקרא
יגר.....שורש [= ענינו מורא ופחד [ע' שורש גור2]].....לשון המקרא
יָד.....גוף [= יד כלשהי, ובפרט - יד שמאל].....לשון המקרא
יד.....שורש.....לשון המקרא
יד ה'.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
יד חזקה.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
יד חרוצים.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
יד ליד.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
ידד.....שורש [= שם "ידיד" ו"ידידות", וענינו אהבה וסגולה].....לשון המקרא
ידה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ידוע.....גבר.....דמות מהתנך
ידוֹת.....כלי [= דבר היוצא מדבר, כמין יד בציר הדלת וכיוצא בזה, והושאל גם לחלקים היוצאים מן הכלל].....לשון המקרא
ידותון.....גבר.....דמות מהתנך
ידיד.....אדם קרוב.....לשון המקרא
ידידה.....אשה.....דמות מהתנך
ידידות.....רגש.....לשון המקרא
ידיעאל.....גבר.....דמות מהתנך
ידלף.....גבר.....דמות מהתנך
יֻדע.....פֻעל [= אדם שהודיעו לו, והוא יודע [רק בבינוני "מיֻדע"]].....לשון המקרא
ידע.....שורש [= הכיר מקרוב].....לשון המקרא
ידע.....גבר.....דמות מהתנך
ידעוני.....בעל תפקיד [= מין קוסם שמבקש לדעת העתידות, ראב"ע].....לשון המקרא
ידעיה.....גבר.....דמות מהתנך
יהָב.....מופשט.....לשון המקרא
יהב.....שורש [= שם "יהב" וענינו משא ("הב", "הבה" בשורש הבה)].....לשון המקרא
יהד.....שורש.....לשון המקרא
יהדי.....גבר.....דמות מהתנך
יהוא.....כמה.....דמויות מהתנך
יהואחז.....כמה.....דמויות מהתנך
יהודה.....גבר.....דמות מהתנך
יהודי.....בעל תכונה [= הבא משבט יהודה, ואחר גלות עשרת השבטים הושם שם יהודי לכל ישראל בעבור שרובם משבט יהודה].....לשון המקרא
יהודי.....גבר.....דמות מהתנך
יהודיה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
יהודית.....תואר [= תואר נקבה, וחסר המתואר "לשון"].....לשון המקרא
יהודית.....אשה.....דמות מהתנך
יהוזבד.....גבר.....דמות מהתנך
יהוידע.....כמה.....דמויות מהתנך
יהויכין.....גבר.....דמות מהתנך
יהויקים.....גבר.....דמות מהתנך
יהוכל.....גבר.....דמות מהתנך
יהונדב.....כמה.....דמויות מהתנך
יהונתן.....כמה.....דמויות מהתנך
יהועדן.....אשה.....דמות מהתנך
יהוצדק.....גבר.....דמות מהתנך
יהורם.....כמה.....דמויות מהתנך
יהושבע.....אשה.....דמות מהתנך
יהושע.....כמה.....דמויות מהתנך
יהושע.....יהושע.....ספר
יהושפט.....כמה.....דמויות מהתנך
יהיר.....בעל תכונה [= גאה וגבה רוח].....לשון המקרא
יהלום.....אבן [= אבן יקרה, כנראה diamond].....לשון המקרא
יהר.....שורש.....לשון המקרא
יואב.....גבר.....דמות מהתנך
יואח.....גבר.....דמות מהתנך
יואל.....כמה.....דמויות מהתנך
יואל.....יואל.....ספר
יואש.....כמה.....דמויות מהתנך
יוב.....גבר.....דמות מהתנך
יובב.....כמה.....דמויות מהתנך
יוֹבל.....זמן [= שנת החמישים, שתוקעים בשופר].....לשון המקרא
יוֹבל.....כלי נגינה [= שופר].....לשון המקרא
יוּבל.....עצם בארץ.....לשון המקרא
יובל.....גבר.....דמות מהתנך
יוגב.....בעל תפקיד [= עובד שדה, כמו "כורם" לכרם].....לשון המקרא
יוזכר.....גבר.....דמות מהתנך
יוחנן.....כמה.....דמויות מהתנך
יוידע.....גבר.....דמות מהתנך
יויקים.....גבר.....דמות מהתנך
יוכבד.....אשה.....דמות מהתנך
יולדה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
יולדת.....בעל תכונה.....לשון המקרא
יוֹם.....זמן [= הזמן שמעלות השחר עד צאת הכוכבים].....לשון המקרא
יומ.....שורש.....לשון המקרא
יום ה'.....ביטוי; זמן [= ימות המשיח (בנבואת יואל)].....לשון המקרא
יום הולדת.....ביטוי; זמן [= בלשון ימינו; היום שבו חוגגים את הלידה].....לשון המקרא
יום עברה.....ביטוי; זמן.....לשון המקרא
יום פקודה.....ביטוי; זמן.....לשון המקרא
יום-.....זמן.....לשון המקרא
יָוֵן.....חומר [= רפש וטיט עב].....לשון המקרא
יונ.....שורש.....לשון המקרא
יון.....גבר.....דמות מהתנך
יונָה.....עוף [= שם עוף ידוע, על שם שהיא פותה אין לב, ואונאתה קרובה, ובקל הוא [פועל] עומד].....לשון המקרא
יונה.....יונה.....ספר
יונה נביא.....גבר.....דמות מהתנך
יונק.....בעל תכונה [= תואר בינוני לילד].....לשון המקרא
יונת אלם.....ביטוי; כלי נגינה.....לשון המקרא
יונתן.....כמה.....דמויות מהתנך
יוסף.....כמה.....דמויות מהתנך
יוסף ואחיו.....יוסף ואחיו - כל המאמרים.....אוסף נושא
יועץ.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
יופי.....אופי.....לשון המקרא
יוּקָש.....תואר [= מענין נפעל].....לשון המקרא
יורם בן תעי.....גבר.....דמות מהתנך
יורש עצר.....ביטוי; בעל תפקיד [= כינוי לעם אשר מושל ויורש לו, המעכב שלא יהיה כל איש הישר בעיניו יעשה].....לשון המקרא
יושב ארץ.....ביטוי; קבוצת אדם.....לשון המקרא
יושויה.....גבר.....דמות מהתנך
יושפט המתני.....גבר.....דמות מהתנך
יותם.....כמה.....דמויות מהתנך
יותר.....תואר [= תואר בינוני, כמו "נותָר"].....לשון המקרא
יותר-.....תואר פועל [= מענין "מוֹתר"].....לשון המקרא
יותרת.....גוף.....לשון המקרא
יזמ.....שורש [= ענינו כמו זממ].....לשון המקרא
יזנ.....שורש [= ענינו נשק וציוד].....לשון המקרא
יֶזע.....שם מתואר.....לשון המקרא
יזע.....שורש.....לשון המקרא
יזרעאל.....גבר.....דמות מהתנך
יחא.....גבר.....דמות מהתנך
יַחַד.....תואר פועל.....לשון המקרא
יחד.....שורש [= ענינו חיבור להיות אחד, ועמו תואר "יחיד"].....לשון המקרא
יחזקאל.....יחזקאל.....ספר
יחזקאל נביא.....גבר.....דמות מהתנך
יחיאל.....גבר.....דמות מהתנך
יחיד.....תואר [= אחד בודד].....לשון המקרא
יחידה.....גוף [= בעבור היות כל נשמת אדם יחידה מתבודדת עם גופה מנשמת הכל, ובהיפרדה מגווייתה אז תיאסף אל הכל, ראב"ע תהלים כב21].....לשון המקרא
יחל.....שורש [= ענינו תקוה וציפיה].....לשון המקרא
יחלאל.....גבר.....דמות מהתנך
יחמ.....שורש [= ענינו חימום הגוף מבלעדי השמש והאש].....לשון המקרא
יחמור.....חיה [= חיה עם קרניים מפוצלות ועור חום מנומר (dama mesopotamica)].....לשון המקרא
יחס אדם לסביבתו.....יחס אדם לסביבתו.....אוסף
יחֵף.....תואר [= איש שאין לו מנעלים ברגליו].....לשון המקרא
יחפ.....שורש.....לשון המקרא
יחצאל.....גבר.....דמות מהתנך
יחַשׂ.....מופשט.....לשון המקרא
יחשׂ.....שורש [= ענינו סידור התולדות איש מאיש].....לשון המקרא
יחת.....גבר.....דמות מהתנך
יטב.....שורש [= ענינו כמו טוב].....לשון המקרא
יטור.....גבר.....דמות מהתנך
ייאש.....פיעל [= יוצא לנפעל מענין ב [האיש אשר הדבר נעזב ממנו]].....לשון המקרא
ייבב.....פיעל.....לשון המקרא
ייבם.....פיעל.....לשון המקרא
ייבש.....פיעל.....לשון המקרא
ייגה.....פיעל [= רק בעתיד "יגה", והמילה חסרה י', ע' שורש ישר].....לשון המקרא
ייגע.....פיעל.....לשון המקרא
יידה.....פיעל.....לשון המקרא
יידע.....פיעל.....לשון המקרא
ייחד.....פיעל.....לשון המקרא
ייחל.....פיעל.....לשון המקרא
ייחם.....פיעל.....לשון המקרא
יילד.....פיעל [= ענינו עזר וסיוע ללדת, כמו "חיה" בדברי חז"ל].....לשון המקרא
יילוד.....תואר [= ע' נדרים דף ל].....לשון המקרא
ייִן.....אוכל [= משקה ענבים].....לשון המקרא
יינ.....שורש.....לשון המקרא
ייסד.....פיעל.....לשון המקרא
ייסר.....פיעל.....לשון המקרא
ייעודו של האדם.....ייעודו של האדם.....אוסף תוספת
ייפה.....פיעל.....לשון המקרא
יירא.....פיעל.....לשון המקרא
יירש.....פיעל [= כמו "ירש"].....לשון המקרא
יישב.....פיעל.....לשון המקרא
יישן.....פיעל.....לשון המקרא
יישר.....פיעל.....לשון המקרא
יכולת.....אופי.....לשון המקרא
יכח.....שורש [= א. הראה ובירר את המציאות; ב. מתח ביקורת; ג. [בהשאלה] הביא ייסורים, על מנת להעביר מסר או על-מנת למתוח ביקורת].....לשון המקרא
יכין.....גבר.....דמות מהתנך
יכל.....שורש.....לשון המקרא
יכליהו.....אשה.....דמות מהתנך
ילַד.....פעל [= נער וקטן].....לשון המקרא
יֶלֶד.....בעל תכונה.....לשון המקרא
יֻלד.....פֻעל [= כמו נולד].....לשון המקרא
ילד.....שורש.....לשון המקרא
ילדות.....זמן [= ימי הנעורים].....לשון המקרא
יליד-.....תואר [= כמו ילוּד].....לשון המקרא
ילכ.....שורש [= ענינו כמו הלך].....לשון המקרא
ילֵל.....קול.....לשון המקרא
ילל.....שורש [= ענינו נהי ["ותוללינו" בשורש תלל]].....לשון המקרא
יללה.....קול [= "ילֵל" בלשון נקבה].....לשון המקרא
ילפ.....שורש.....לשון המקרא
ילפת.....מחלה [= חזזית המצרית, ולרש"י וראב"ע שורשו לפת].....לשון המקרא
ילֶק.....חרק [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
ילק.....שורש [= שם "ילק", והוא מין ארבה].....לשון המקרא
ילקוט.....כלי קיבול [= כלי לדברים נלקטים].....לשון המקרא
ימ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יָם.....עצם בארץ [= כיוון מערב, על-שם הים התיכון ששוכן ממערב לארץ ישראל].....לשון המקרא
ימואל.....גבר.....דמות מהתנך
יֵמים.....חיה.....לשון המקרא
ימים אחדים.....ביטוי; זמן.....לשון המקרא
ימים רבים.....ביטוי; זמן.....לשון המקרא
ימימה.....אשה.....דמות מהתנך
ימין.....גבר.....דמות מהתנך
ימין1.....מקום פרטי [= כיוון דרום, הכיוון שנמצא מימינו של אדם שמביט מזרחה].....לשון המקרא
ימין2.....גוף [= יד ימין].....לשון המקרא
ימיני.....בעל תכונה [= תואר לשבט בנימין, וע' רש"י בראשית לה].....לשון המקרא
ימלה.....גבר.....דמות מהתנך
ימנ.....שורש [= שם "ימין", היפך "שמאל", והנגזר ממנו].....לשון המקרא
ימנה.....גבר.....דמות מהתנך
ימר.....שורש [= ענינו כמו נשא].....לשון המקרא
ינה.....שורש [= ענינו לקיחת הון זולתו מפני חסרון דעתו או שפלותו. ויש אונאת דברים, והוא המקילו בדברים להקניטו. ועמו שם "יונה"].....לשון המקרא
ינח_או_ננח.....שורש [= ענינו שימת דבר במקום בידיים, או השארתו על מקום ואופן שהיה בו, ויש עזיבת דבר].....לשון המקרא
יניקות.....צמח [= ענפים, רש"י יחזקאל יז4].....לשון המקרא
ינק.....שורש [= ענינו מציצת הילד חלב שדיים].....לשון המקרא
ינשוף.....עוף [= עוף טמא, שיעוף בנשף].....לשון המקרא
יֻסד.....פֻעל.....לשון המקרא
יסד.....שורש [= ענינו עשייה וכונן דבר עומד קיים או בסיס שעליו עומד הכל, ובמוסרי - שימת חוק קבוע לדבר].....לשון המקרא
יסוד.....מבנה [= בסיס, או [דבר] העומד קיים].....לשון המקרא
יסוּד.....מופשט.....לשון המקרא
יסכ.....שורש [= ענינו כמו נסכ].....לשון המקרא
יסכה.....אשה.....דמות מהתנך
יספ.....שורש.....לשון המקרא
יסר.....שורש [= שינוי התנהגות של אדם על-ידי גורם חיצוני (הכאה, כפיה, ענישה, הפחדה, יראה)].....לשון המקרא
יסר למשפט.....ביטוי; פיעל.....לשון המקרא
יעד.....שורש [= ענינו הזמנה].....לשון המקרא
יעֶה.....כלי אש [= כלי לטיאוט ודישון המזבח].....לשון המקרא
יעה.....שורש [= ענינו כיבוד וטיאוט].....לשון המקרא
יעוש.....כמה.....דמויות מהתנך
יעז_או_נעז.....שורש [= ענינו כמו נכר].....לשון המקרא
יעט.....שורש [= ענינו כמו עטה].....לשון המקרא
יעיאל.....גבר.....דמות מהתנך
יעיר.....גבר.....דמות מהתנך
יעל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יעֵל.....חיה.....לשון המקרא
יעל.....אשה.....דמות מהתנך
יעל סלע.....ביטוי; חיה.....לשון המקרא
יעלה.....חיה.....לשון המקרא
יעלם.....גבר.....דמות מהתנך
יענ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יעֵן.....עוף [= עוף טמא, ostrich או bobo ascalaphus].....לשון המקרא
יעפ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יָעֵף.....תואר [= תואר בינוני].....לשון המקרא
יעצ.....שורש [= ענינו תחבולת מחשבה, לתתה למי והעיר אותו אליה].....לשון המקרא
יעקב.....שם פרטי [= שם שמציין; א. חולשה ונחיתות - אדם שהולך בעקבות אחרים; ב. רמאות - אדם שעוקף ומעקם].....לשון המקרא
יעקב.....גבר.....דמות מהתנך
יעַר.....צמח [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
יער.....שורש [= שם "יער" ו"יערה", והוא מקום קיבוץ אילנות מאילני סרק או מאילני מאכל].....לשון המקרא
יערה.....צמח.....לשון המקרא
יעשיאל.....גבר.....דמות מהתנך
יפֶה.....תואר.....לשון המקרא
יפה.....שורש [= ענינו נוי והידור].....לשון המקרא
יפֵח.....בעל תכונה [= תואר על-משקל "יריב"].....לשון המקרא
יפח.....שורש [= ענינו פישוט ושיטוח ("ויפח" בשורש פוח)].....לשון המקרא
יפיח כזבים.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
יפים ויפות.....יופי בתנ"ך ("היפים והתנכיים").....אוסף תוספת
יפיע.....כמה.....דמויות מהתנך
יפע.....שורש [= ענינו הוד וזוהר].....לשון המקרא
יפעה.....מראה.....לשון המקרא
יפעת.....מראה.....לשון המקרא
יפת.....שורש.....לשון המקרא
יפת.....גבר.....דמות מהתנך
יפתח.....גבר.....דמות מהתנך
יצא.....שורש.....לשון המקרא
יצא חוצץ.....ביטוי; פעל.....לשון המקרא
יצב.....שורש [= ענינו עכבה והישאר עומד קיים במקום או אצל דבר למשמר].....לשון המקרא
יצג.....שורש [= ענינו העמדת דבר או השאירו במקום או באופן מה].....לשון המקרא
יצהר.....חומר [= שמן זית הטוב, שמדליקין בנר שיצהיר ויאיר].....לשון המקרא
יצהר.....גבר.....דמות מהתנך
יצוע.....כלי [= כמו משכב, על שם שמציעין אותו על-ידי לבדין כו', רש"י].....לשון המקרא
יצוקה.....מופשט [= על-משקל "מלוכה", רד"ק].....לשון המקרא
יצחק.....גבר.....דמות מהתנך
יציא.....תואר [= תואר ליוצא, על משקל "יליד"].....לשון המקרא
יציאת מצרים.....יציאת מצרים - כל המאמרים.....אוסף נושא
יציע.....מבנה [= תא וצלע בבנין הבית, שאחד מצע לחברו שעל-גבו, והשלישית ע"ש השנים].....לשון המקרא
יצירת קשר עם ה'.....יצירת קשר עם ה'.....אוסף תוספת
יצע.....שורש [= ענינו כמו רפד].....לשון המקרא
יצק.....שורש [= ענינו שפיכה במשקה ולא לאיבוד, והתכה במתכת].....לשון המקרא
יצֶר.....שם מתואר [= דבר הנוצר, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
יֻצר.....פֻעל [= פֻעל עבר, או הפעל עתיד על משקל "יֻצג"].....לשון המקרא
יצר.....שורש [= ענינו בריאה ועשיה].....לשון המקרא
יצר.....גבר.....דמות מהתנך
יצת.....שורש [= ענינו שריפה ובעירה].....לשון המקרא
יקֶב.....מבנה [= הבור שלפני הגת שהיין יורד לתוכו, רש"י].....לשון המקרא
יקב.....שורש.....לשון המקרא
יקד.....שורש [= ענינו שריפה].....לשון המקרא
יקה.....שורש.....לשון המקרא
יקה.....גבר.....דמות מהתנך
יִקּהַת-.....מופשט [= ענינו תורה].....לשון המקרא
יקוֹד.....מופשט [= על-משקל "כפוֹר"].....לשון המקרא
יקוּד.....מקום מתואר [= מקום שהאש יוקדת בו].....לשון המקרא
יקום.....שם מתואר [= כלל לכל חי שקם על האדמה].....לשון המקרא
יקוֹש.....תואר [= על-משקל "גדול", כמו "יקוּש"].....לשון המקרא
יקטן.....גבר.....דמות מהתנך
יקיר.....תואר [= על משקל "אדיר"].....לשון המקרא
יקע.....שורש [= ענינו הריגה].....לשון המקרא
יקפ_או_נקפ.....שורש [= ענינו סיבוב].....לשון המקרא
יקצ.....שורש [= ענינו ניעור משינה, וההפעיל בשורש קוצ1].....לשון המקרא
יְקָר.....מופשט.....לשון המקרא
יָקָר.....תואר.....לשון המקרא
יקר.....שורש [= ענינו כבוד, גדולה וחשיבות].....לשון המקרא
יקר כרים.....ביטוי; חיה.....לשון המקרא
יקש.....שורש [= ענינו פריסת רשת ופח].....לשון המקרא
יקשן.....גבר.....דמות מהתנך
ירא.....שורש [= ענינו אימה ופחד].....לשון המקרא
יראה.....רגש.....לשון המקרא
יראייה.....גבר.....דמות מהתנך
יראת ה'.....ביטוי; רגש.....לשון המקרא
ירבעם.....כמה.....דמויות מהתנך
ירד.....שורש [= ענינו שפלה מלמעלה למטה, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
ירד.....גבר.....דמות מהתנך
ירה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ירוק.....צבע.....לשון המקרא
ירושא.....אשה.....דמות מהתנך
ירֵח.....עצם בשמים [= לבנה].....לשון המקרא
ירַח.....זמן [= זמן הקפת הירח, כמו "חודש"].....לשון המקרא
ירח.....שורש.....לשון המקרא
ירח.....גבר.....דמות מהתנך
ירחם.....גבר.....דמות מהתנך
ירחמאל.....כמה.....דמויות מהתנך
ירט.....שורש [= ענינו עיוות וקלקול, וע' רש"י במדבר כב32].....לשון המקרא
יריב.....בעל תכונה [= תואר לרב].....לשון המקרא
יריבי.....גבר.....דמות מהתנך
ירימות.....גבר.....דמות מהתנך
יריעה.....חומר בנין.....לשון המקרא
יָרֵך.....גוף [= החצי העליון של הרגל; ובהשאלה - חולשה, רכות, פחד].....לשון המקרא
ירכ.....שורש.....לשון המקרא
יַרְכָה.....מקום [= "ירך" בלשון נקבה - לקצה ופאה שבכל דבר].....לשון המקרא
ירכתיים.....מקום.....לשון המקרא
ירמיה.....כמה.....דמויות מהתנך
ירמיהו.....ירמיהו.....ספר
ירע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ירק.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יֶרֶק.....צמח [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
יָרָק.....צמח.....לשון המקרא
ירק עשב.....ביטוי; עשב [= עלים של צמחים].....לשון המקרא
יֵרָקוֹן.....מחלה [= שם מופשט, מענין מראה ירק היבש].....לשון המקרא
ירקרק.....צבע [= ירוק חזק, או ירוק חלש].....לשון המקרא
ירקרק חרוץ.....ביטוי; מתכת.....לשון המקרא
ירש.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ירֵשה.....מופשט [= מגזרת "ואם לא תורישו" [גירוש], במשקל "לְבֵנָה", והוא תחת תואר השם, כמו "והיתה הארץ שממה" כו', ראב"ע במדבר כד18. וע' שורש אבב].....לשון המקרא
ירֻשה.....מופשט.....לשון המקרא
ירֻשה.....שם מתואר.....לשון המקרא
יֵש.....מילה.....לשון המקרא
ישב.....שורש [= ענינו היפך עמידה וקימה, ועמו ענינו עכבה, כי המתעכב דרכו לשבת].....לשון המקרא
ישבי.....גבר.....דמות מהתנך
ישבעם.....גבר.....דמות מהתנך
ישבק.....גבר.....דמות מהתנך
ישה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ישוה.....גבר.....דמות מהתנך
ישוי.....כמה.....דמויות מהתנך
ישועה.....מופשט [= "יֶשַע" בלשון נקבה].....לשון המקרא
ישט.....שורש [= ענינו הגעת דבר למי ("וישחך" בשורש שחה)].....לשון המקרא
ישי.....גבר.....דמות מהתנך
ישימון.....מקום [= נרדף ל"מדבר"].....לשון המקרא
ישימות.....מקום פרטי.....לשון המקרא
ישיש.....בעל תכונה.....לשון המקרא
ישמ.....שורש [= ענינו כמו שממ].....לשון המקרא
ישמעאל.....כמה.....דמויות מהתנך
ישנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ישֵן.....תואר.....לשון המקרא
יָשָן.....תואר.....לשון המקרא
יֵשַע.....מופשט.....לשון המקרא
יֶשַע.....מופשט.....לשון המקרא
ישע.....שורש [= ענינו עזר והצלה ("תשועה" בשורש שוע2)].....לשון המקרא
ישעי.....גבר.....דמות מהתנך
ישעיהו.....ישעיהו.....ספר
ישעיהו נביא.....גבר.....דמות מהתנך
ישפ.....שורש.....לשון המקרא
ישפה.....אבן [= אבן יקרה, כנראה jasper].....לשון המקרא
ישָר.....תואר [= אדם שאינו צריך להסתיר את מעשיו (?)].....לשון המקרא
יֶשר.....מופשט.....לשון המקרא
יֹשר.....אופי.....לשון המקרא
יֻשר.....פֻעל.....לשון המקרא
ישר.....שורש [= ענינו היפך עיוות, טבעי והוא שוה, או מוסרי והוא טוב וכשרון].....לשון המקרא
ישר לב.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
ישראל.....שם פרטי [= שם שמציין; א. גדולה ועוצמה - אדם ששולט באחרים כמו שר; ב. יושר].....לשון המקרא
ישראל ואדום.....יחסי ישראל ואדום.....אוסף
יִשרה.....מופשט [= "ישר" בלשון נקבה].....לשון המקרא
ישֵש.....בעל תכונה [= זקן ואיש שיבה].....לשון המקרא
ישש.....שורש.....לשון המקרא
יששכר.....גבר.....דמות מהתנך
יתֵד.....כלי [= מסמר].....לשון המקרא
יתד.....שורש.....לשון המקרא
יתום.....בעל תכונה [= בן הצריך לאביו ומת].....לשון המקרא
יְתוּר.....מופשט [= על-משקל "יבול", "יקום"].....לשון המקרא
יתמ.....שורש.....לשון המקרא
יתמה המואבי.....גבר.....דמות מהתנך
יתר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
יתר.....גבר.....דמות מהתנך
יֶתֶר1.....מופשט.....לשון המקרא
יֶתֶר1.....שם מתואר.....לשון המקרא
יֶתֶר2.....חומר בנין.....לשון המקרא
יתרא הישראלי.....גבר.....דמות מהתנך
יִתרה.....שם מתואר [= "יֶתֶר" בלשון נקבה].....לשון המקרא
יתרון.....מופשט [= מענין "מוֹתר"].....לשון המקרא
יתרן.....גבר.....דמות מהתנך
יתרעם.....גבר.....דמות מהתנך
יתת מאלופי אדום.....גבר.....דמות מהתנך