ראשי >

מפתח אלפביתי - אות נ

קוד: mftx23

מאת:

אל:

נ.....אות.....לשון המקרא
נ=ר.....רבשורש.....לשון המקרא
נָא.....אוכל [= בשר שאינו צלוי כל צרכו].....לשון המקרא
נא.....שורש.....לשון המקרא
נָא!.....מילה [= בלשון ימינו מילת בקשה; בלשון המקרא גם "עכשיו!", ויש אומרים גם - "אכן" (מילת הדגשה)].....לשון המקרא
נאבק.....נפעל [= ענינו התעצמות איש ברעהו להפיל זה את זה, ומעלין עפר ברגליהם].....לשון המקרא
נֹאד.....כלי קיבול [= כמו נבל, והוא של עור].....לשון המקרא
נאד.....שורש.....לשון המקרא
נאדר.....נפעל.....לשון המקרא
נאהב.....נפעל.....לשון המקרא
נאוה.....נפעל.....לשון המקרא
נאור.....נפעל [= כמו "אור[פ]"].....לשון המקרא
נאות דשא.....ביטוי; צמח.....לשון המקרא
נאות-.....מקום [= א' תחת ו', ראב"ע].....לשון המקרא
נאזר.....נפעל.....לשון המקרא
נאחז.....נפעל.....לשון המקרא
נאכל.....נפעל.....לשון המקרא
נאלח.....נפעל.....לשון המקרא
נאלם.....נפעל.....לשון המקרא
נאֻם.....שם מתואר.....לשון המקרא
נאמ.....שורש [= ענינו דיבור נבואי או מליצי, ועמו "לנאמנים" (איוב יב20)].....לשון המקרא
נאמן1.....נפעל.....לשון המקרא
נאמן2.....נפעל.....לשון המקרא
נאמן3.....בעל תפקיד [= דובר צחות].....לשון המקרא
נאמר.....נפעל.....לשון המקרא
נאנח.....נפעל.....לשון המקרא
נאנק.....נפעל.....לשון המקרא
נאנש.....נפעל.....לשון המקרא
נאסף.....נפעל.....לשון המקרא
נאסר.....נפעל.....לשון המקרא
נאפ.....שורש [= ענינו זנות].....לשון המקרא
נאפה.....נפעל.....לשון המקרא
נאצ.....שורש [= ענינו בזיון ומיאוס בדבר, גם כעס].....לשון המקרא
נאצל.....נפעל.....לשון המקרא
נאצר.....נפעל.....לשון המקרא
נאק.....שורש [= ענינו כמו אנק].....לשון המקרא
נאקה.....קול.....לשון המקרא
נֵאָר.....נפעל.....לשון המקרא
נאר.....שורש [= ענינו ביטול והשבתה].....לשון המקרא
נאשם.....נפעל.....לשון המקרא
נִבָּא.....נפעל.....לשון המקרא
נבא.....שורש [= ענינו דבר חזון, ועמו "נביאך", שהוא מליץ (ע' רש"י שמות ז1)].....לשון המקרא
נבאש.....נפעל [= ענינו תיעוב וגיעול].....לשון המקרא
נבב.....שורש.....לשון המקרא
נבדל.....נפעל.....לשון המקרא
נבהל.....נפעל.....לשון המקרא
נבוּאה.....מופשט.....לשון המקרא
נבואה.....נבואה - מאמרים על מהות הנבואה ועל נביאים.....אוסף תוספת
נבוב.....תואר [= חלול וריק].....לשון המקרא
נבוז.....נפעל.....לשון המקרא
נבוזראדן.....גבר.....דמות מהתנך
נבוך.....נפעל.....לשון המקרא
נבון.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נבון.....נפעל.....לשון המקרא
נבוק.....נפעל.....לשון המקרא
נבושזבן רב סריס.....גבר.....דמות מהתנך
נבות.....גבר.....דמות מהתנך
נבזה.....נפעל.....לשון המקרא
נבח.....שורש [= ענינו המיית כלב].....לשון המקרא
נבח.....גבר.....דמות מהתנך
נבח=נפח.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
נבחן.....נפעל.....לשון המקרא
נבחר.....נפעל.....לשון המקרא
נבט.....שורש [= ענינו ראייה והשקפה].....לשון המקרא
נבט.....גבר.....דמות מהתנך
נביא.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
נביא אחד.....גבר.....דמות מהתנך
נביא זקן.....גבר.....דמות מהתנך
נביא לגויים.....ביטוי; בעל תפקיד.....לשון המקרא
נביא שקר.....ביטוי; בעל תפקיד.....לשון המקרא
נביאים אחרונים.....ביטוי; בעל תפקיד [= בלשון ימינו - רוב ספרי הנבואות; בלשון המקרא - הנביאים שניבאו בזמן בית המקדש השני (חגי, זכריה ומלאכי בלבד)].....לשון המקרא
נביאים אחרונים.....נביאים אחרונים.....ספר
נביאים ראשונים.....ביטוי; בעל תפקיד [= בלשון ימינו - ספרי יהושע שופטים שמואל ומלכים; בלשון המקרא - הנביאים שניבאו לפני חורבן בית המקדש הראשון (רוב הנביאים)].....לשון המקרא
נביאים ראשונים.....נביאים ראשונים.....ספר
נבית.....גבר.....דמות מהתנך
נבכדנאצר.....גבר.....דמות מהתנך
נבכי ים.....ביטוי; מקום [= מעמקים, נרדף לתהום].....לשון המקרא
נבכים.....מקום.....לשון המקרא
נבל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נבָל.....בעל תכונה [= אדם ברברי, גס וחסר דרך-ארץ].....לשון המקרא
נבל.....גבר.....דמות מהתנך
נבל עשׂור.....ביטוי; כלי נגינה.....לשון המקרא
נבֶל3.....כלי קיבול.....לשון המקרא
נבֶל4.....כלי נגינה.....לשון המקרא
נבֵלה.....גוף [= גויית מת].....לשון המקרא
נבלוּת.....אופי.....לשון המקרא
נבלע.....נפעל.....לשון המקרא
נבנה.....נפעל.....לשון המקרא
נבע.....שורש [= ענינו יציאת דבר בשפע ממקורו].....לשון המקרא
נבעה.....נפעל.....לשון המקרא
נבעל.....נפעל.....לשון המקרא
נבער.....נפעל.....לשון המקרא
נבעת.....נפעל.....לשון המקרא
נבצר.....נפעל [= ענינו מיעוט וחיסור, כבוצר מגפן].....לשון המקרא
נבַק.....נפעל.....לשון המקרא
נבקע.....נפעל.....לשון המקרא
נבר.....נפעל.....לשון המקרא
נָבָר.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נברא.....נפעל.....לשון המקרא
נברך.....נפעל.....לשון המקרא
נגאל.....נפעל.....לשון המקרא
נגֶב.....מקום [= פאת דרום. ולפי שארצה יבשה מחום השמש, הושאל לכל מקום חורב ויבש].....לשון המקרא
נגב.....שורש.....לשון המקרא
נגד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נגד פניו.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
נגדע.....נפעל.....לשון המקרא
נגהּ.....שורש [= ענינו בהירות והארה זכה, מראה לבנה].....לשון המקרא
נגה.....גבר.....דמות מהתנך
נגואל.....נפעל [= מורכב נפעל ופֻעל].....לשון המקרא
נגוהות.....מראה.....לשון המקרא
נגוז.....נפעל.....לשון המקרא
נגול.....נפעל.....לשון המקרא
נגוּע.....תואר.....לשון המקרא
נגזל.....נפעל.....לשון המקרא
נגזר.....נפעל.....לשון המקרא
נַגָּח.....תואר [= נוגח].....לשון המקרא
נגח.....שורש [= ענינו דחיפה והכאה בקרן].....לשון המקרא
נגיד.....בעל תפקיד [= מנהיג צבאי, מנהיג אזרחי, רועה צאן].....לשון המקרא
נגינה.....קול.....לשון המקרא
נגלה1.....נפעל.....לשון המקרא
נגלה2.....נפעל.....לשון המקרא
נגמל.....נפעל.....לשון המקרא
נגנ.....שורש [= ענינו שיר וזמר].....לשון המקרא
נגנב.....נפעל.....לשון המקרא
נגע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נִגַּע.....פיעל.....לשון המקרא
נִגָּע.....נפעל.....לשון המקרא
נֶגַע.....שם מתואר.....לשון המקרא
נֻגַּע.....פֻעל.....לשון המקרא
נגעל.....נפעל.....לשון המקרא
נגֶף.....מופשט.....לשון המקרא
נִגָּף.....נפעל.....לשון המקרא
נגפ.....שורש [= ענינו הכאה ודחיפה, ורובו מכת מות].....לשון המקרא
נִגָּר.....נפעל.....לשון המקרא
נגר.....שורש [= ענינו נזילה והתכה].....לשון המקרא
נגרז.....נפעל.....לשון המקרא
נגרע.....נפעל.....לשון המקרא
נגרש.....נפעל.....לשון המקרא
נגש.....שורש [= ענינו קריבה אל דבר בהליכה].....לשון המקרא
נִגָּשׂ.....נפעל.....לשון המקרא
נגשׂ.....שורש [= ענינו לחץ ודחק].....לשון המקרא
נד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נֵד.....שם מתואר.....לשון המקרא
נַד1.....פעל.....לשון המקרא
נַד2.....פעל.....לשון המקרא
נדב.....שורש [= ענינו נתינת מתנה ברצון טוב].....לשון המקרא
נדב.....כמה.....דמויות מהתנך
נדבה.....שם מתואר [= מעניין "נורא"].....לשון המקרא
נדבר.....נפעל.....לשון המקרא
נדגל.....נפעל.....לשון המקרא
נדגלות.....בעל תפקיד [= מחנות בעלות דגלים, ראב"ע].....לשון המקרא
נדד.....שורש [= ענינו ריחוק, ע' שורש נדה1].....לשון המקרא
נִדָּה.....מופשט.....לשון המקרא
נדה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נִדָּה.....פיעל.....לשון המקרא
נדֶה.....שם מתואר.....לשון המקרא
נדהם.....נפעל.....לשון המקרא
נדודים.....שם מתואר.....לשון המקרא
נדוֹש.....נפעל.....לשון המקרא
נִדָּח.....נפעל.....לשון המקרא
נֻדח.....פֻעל.....לשון המקרא
נדח.....שורש [= ענינו כמו דחה].....לשון המקרא
נדחה.....נפעל.....לשון המקרא
נדחף.....נפעל.....לשון המקרא
נדיב.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נדכה.....נפעל.....לשון המקרא
נדל.....נפעל [= רק בעתיד "יִדַּל"].....לשון המקרא
נדם.....נפעל.....לשון המקרא
נדמה1.....נפעל.....לשון המקרא
נדמה2.....נפעל.....לשון המקרא
נדנ.....שורש [= שם "נדן", והוא נרתיק לחרב].....לשון המקרא
נדָן1.....שם מתואר.....לשון המקרא
נדָן2.....כלי קיבול.....לשון המקרא
נדעך.....נפעל.....לשון המקרא
נִדָּף.....נפעל.....לשון המקרא
נדפ.....שורש [= ענינו דחיפת דבר קל].....לשון המקרא
נדקר.....נפעל.....לשון המקרא
נדר.....שורש [= ענינו ביטוי שפתיים לעשות דבר לגבוה].....לשון המקרא
נדֶר.....מופשט.....לשון המקרא
נדֶר.....שם מתואר.....לשון המקרא
נדרש.....נפעל.....לשון המקרא
נֹהּ.....מופשט.....לשון המקרא
נהג.....שורש [= ענינו הולכה והדרכה, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
נהדר.....נפעל.....לשון המקרא
נהה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נהִי.....קול.....לשון המקרא
נהיה.....נפעל [= התממש, או - נשבר].....לשון המקרא
נהל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נהלא.....נפעל [= "הנהלאה" - ענינו המרוחקה].....לשון המקרא
נהלול.....צמח.....לשון המקרא
נהלך.....נפעל.....לשון המקרא
נהֹם.....נפעל [= נפעל מפעלי הכפל, ראב"ע רות א19. רק בעתיד נקבה נסתרת "תֵהֹם"].....לשון המקרא
נַהַם.....קול.....לשון המקרא
נהמ.....שורש [= ענינו המיה].....לשון המקרא
נהמה.....קול.....לשון המקרא
נהפך.....נפעל.....לשון המקרא
נהק.....שורש [= ענינו געיית פרא].....לשון המקרא
נהר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נהָר.....עצם בארץ.....לשון המקרא
נהַר1.....פעל [= ענינו משיכה כנהר].....לשון המקרא
נהרג.....נפעל.....לשון המקרא
נהרס.....נפעל.....לשון המקרא
נוא.....שורש [= ענינו הסרה וביטול דעת ומחשבה].....לשון המקרא
נואל.....נפעל.....לשון המקרא
נואש.....נפעל [= הדבר הנעזב או האיש אשר הדבר נעזב ממנו, וע' שורש אבד, חשפ].....לשון המקרא
נוב.....שורש [= ענינו צמיחה ופריה, והושאל לדיבור - פרי שפתיים].....לשון המקרא
נובלת.....שם מתואר [= על-משקל "עופרת"].....לשון המקרא
נוגהּ.....מראה.....לשון המקרא
נוּגה.....נפעל.....לשון המקרא
נוגשׂ.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
נוד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נוֹד.....מופשט.....לשון המקרא
נודע.....נפעל.....לשון המקרא
נוֶה.....מקום [= משכן].....לשון המקרא
נוָה.....פעל [= היה בנוֶה].....לשון המקרא
נָוָה.....בעל תכונה [= תואר נקבה, לשוכנת בנוה].....לשון המקרא
נוה.....שורש.....לשון המקרא
נוה צדיק.....ביטוי; מבנה.....לשון המקרא
נוח.....שורש [= ענינו חניה ושביתה ממעשה ומרגוע, ועמו "ניחוח"].....לשון המקרא
נוחל.....נפעל [= ענינו עיכוב בתוחלת].....לשון המקרא
נוט.....שורש [= ענינו כמו "מוט"].....לשון המקרא
נוטר.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
נוכח.....נפעל [= ענינו מצטדק].....לשון המקרא
נוכח-.....מילת יחס [= כמו "מול-" ו"נגד-".].....לשון המקרא
נוכל.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נולד.....נפעל.....לשון המקרא
נומ.....שורש [= ענינו שינה קלה].....לשון המקרא
נון.....גבר.....דמות מהתנך
נוס.....שורש [= ענינו בריחה].....לשון המקרא
נוסד.....נפעל.....לשון המקרא
נוסף.....נפעל.....לשון המקרא
נוסר.....נפעל.....לשון המקרא
נוע.....שורש [= ענינו כמו נוד2, ועמו "ובמנענעים"].....לשון המקרא
נועד.....נפעל.....לשון המקרא
נועז.....נפעל [= לא נדע אם הנו"ן שורש או לבניין נפעל, ראב"ע ישעיהו לג19].....לשון המקרא
נועץ.....נפעל.....לשון המקרא
נופ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נוֹף.....מקום פרטי.....לשון המקרא
נופת.....אוכל [= דבר מתוק מה, נרדף לדבש].....לשון המקרא
נוצ.....שורש [= ענינו השלכת הנץ והשבתת פריחתו].....לשון המקרא
נוצה.....גוף.....לשון המקרא
נוצץ.....תואר.....לשון המקרא
נוצר.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
נוצָר.....נפעל.....לשון המקרא
נוקד.....בעל תפקיד [= ת"י "מרי גיתין", שהצאן נקודים על הרוב].....לשון המקרא
נוקֵש.....נפעל [= הוא האדם הנלכד, והצירי תחת פתח, ראב"ע].....לשון המקרא
נור.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נורא.....נפעל [=בלשון ימינו מטריד ודוחה; בלשון המקרא מכובד, שיראים מפניו].....לשון המקרא
נורה.....נפעל.....לשון המקרא
נורש.....נפעל [= פעול להפעיל, מענין גירוש מהון ונחלה והישאר עני, וע' שורש זעק].....לשון המקרא
נושאים וכותרות.....נושאים וכותרות.....אוסף
נושֶה.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
נושן.....נפעל.....לשון המקרא
נושע.....נפעל.....לשון המקרא
נותר.....נפעל.....לשון המקרא
נזד.....שורש.....לשון המקרא
נזה.....שורש [= ענינו נתיזה וזריקה].....לשון המקרא
נזהר.....נפעל.....לשון המקרא
נזח.....שורש [= ענינו כמו נסח].....לשון המקרא
נזח=נסח.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
נזיד.....אוכל [= תבשיל].....לשון המקרא
נזיר.....בעל תפקיד [= פורש ומתנזר [בדרך-כלל מן היין]].....לשון המקרא
נזכר1.....נפעל.....לשון המקרא
נזכר2.....נפעל.....לשון המקרא
נזל.....שורש [= ענינו כמו נגר, ועמו "ולמזלות"].....לשון המקרא
נֵזַל.....נפעל [= על משקל "תֵקַל" [רק בעתיד "תֵזלִי"]].....לשון המקרא
נזֶם.....תכשיט [= תכשיט ששמים באף או באוזן].....לשון המקרא
נזמ.....שורש.....לשון המקרא
נזמר.....נפעל.....לשון המקרא
נזעך.....נפעל.....לשון המקרא
נזעם.....נפעל.....לשון המקרא
נזעק.....נפעל.....לשון המקרא
נזֶק.....מופשט [= הפסד].....לשון המקרא
נזק.....שורש.....לשון המקרא
נזר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נִזָּר.....נפעל.....לשון המקרא
נזֶר1.....מופשט.....לשון המקרא
נזֶר2.....תכשיט.....לשון המקרא
נזרה.....נפעל.....לשון המקרא
נזרע.....נפעל.....לשון המקרא
נח.....פעל.....לשון המקרא
נח.....גבר.....דמות מהתנך
נחבא.....נפעל.....לשון המקרא
נחבה.....נפעל [= נחבא [ה' תחת א']].....לשון המקרא
נחבט.....נפעל.....לשון המקרא
נחבי.....גבר.....דמות מהתנך
נחבל.....נפעל.....לשון המקרא
נחה.....שורש [= ענינו כמו נהג, נהל, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
נחום.....נחום.....ספר
נחום האלקשי; נביא.....גבר.....דמות מהתנך
נחוּץ.....תואר [= ענינו איצה ולחיצה].....לשון המקרא
נחור.....כמה.....דמויות מהתנך
נחוּש.....מתכת.....לשון המקרא
נחוּשה.....מתכת.....לשון המקרא
נחושת.....מתכת.....לשון המקרא
נחושתיים.....כלי [= "שלשלן דנחש"].....לשון המקרא
נחושתן.....כלי [= שם פרטי לנחש נחושת שעשה משה].....לשון המקרא
נחילות.....כלי נגינה.....לשון המקרא
נחיר.....גוף.....לשון המקרא
נחיתים.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
נחל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נַחַל.....עצם בארץ.....לשון המקרא
נִחָל.....נפעל.....לשון המקרא
נחל הבשור.....ביטוי; מקום פרטי [= מקום שבו הגיעה בשורה לדוד].....לשון המקרא
נחל קדומים.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
נחלה.....שם מתואר [= אחוזה וקנין].....לשון המקרא
נֶחְלָה.....נפעל.....לשון המקרא
נחלץ.....נפעל.....לשון המקרא
נחלק.....נפעל.....לשון המקרא
נחלת ה'.....ביטוי; בעל תפקיד [= עם ישראל].....לשון המקרא
נִחַם.....נפעל.....לשון המקרא
נֹחַם.....מופשט.....לשון המקרא
נֻחם.....פֻעל.....לשון המקרא
נחמ.....שורש [= ענינו חרטה ושינוי מחשבה, או ריצוי מיגון ועצב].....לשון המקרא
נֵחם1.....נפעל [= רק בעתיד "תחם", "יחמו"].....לשון המקרא
נֵחם2.....נפעל.....לשון המקרא
נחמד.....נפעל.....לשון המקרא
נחמה.....מופשט [= מענין ב [ריצוי מיגון ועצב]].....לשון המקרא
נחמיה.....נחמיה.....ספר
נחמיה התרשתא.....גבר.....דמות מהתנך
נחמס.....נפעל.....לשון המקרא
נחנ.....שורש [= שמות הגוף לרבים מדברים-בעדם זכרים-ונקבות].....לשון המקרא
נֵחַן.....נפעל [= בינוני בסימן הגוף, ע' שורש ידע, על משקל "נארים"].....לשון המקרא
נחנק.....נפעל.....לשון המקרא
נחסן.....נפעל.....לשון המקרא
נחפה.....נפעל.....לשון המקרא
נחפז.....נפעל.....לשון המקרא
נחפשׂ.....נפעל.....לשון המקרא
נחצ.....שורש.....לשון המקרא
נחצב.....נפעל.....לשון המקרא
נחצה.....נפעל.....לשון המקרא
נחקר.....נפעל.....לשון המקרא
נַחַר.....קול [= נשימת נחירי האף].....לשון המקרא
נחר.....שורש [= שם-רבים "נחיריים", והמה נקבי האף, והנגזר ממנו].....לשון המקרא
נָחַר.....נפעל.....לשון המקרא
נחרב.....נפעל.....לשון המקרא
נחרָה.....קול [= "נַחַר" בלשון נקבה].....לשון המקרא
נחרה.....נפעל [= ענינו היות בחרון אף להתגרות במי [רק בריבוי "נחרו", "נחרים"]].....לשון המקרא
נחרי הבארתי.....גבר.....דמות מהתנך
נחרף.....נפעל.....לשון המקרא
נחרץ.....נפעל [= במוסרי].....לשון המקרא
נחרש.....נפעל.....לשון המקרא
נחש.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נַחַש.....מופשט.....לשון המקרא
נחָש.....חיה.....לשון המקרא
נחש.....כמה.....דמויות מהתנך
נחש עקלתון.....ביטוי; חיה.....לשון המקרא
נחשב.....נפעל.....לשון המקרא
נחשון.....גבר.....דמות מהתנך
נחשׂך.....נפעל.....לשון המקרא
נחשל.....נפעל.....לשון המקרא
נחשתא.....אשה.....דמות מהתנך
נִחַת.....נפעל.....לשון המקרא
נחת.....שורש [= ענינו ירידה, תרגום "ירד"="נחת"].....לשון המקרא
נחת.....גבר.....דמות מהתנך
נחת זרועו.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
נַחַת1.....רגש.....לשון המקרא
נַחַת2.....מופשט.....לשון המקרא
נחתך.....נפעל.....לשון המקרא
נחתם.....נפעל.....לשון המקרא
נטבל.....נפעל.....לשון המקרא
נִטָּה.....נפעל.....לשון המקרא
נטה.....שורש.....לשון המקרא
נטוח.....נפעל.....לשון המקרא
נטיל.....תואר [= תואר יוצא, על משקל "קריאי-", ע' שורש קרא].....לשון המקרא
נטיע.....צמח.....לשון המקרא
נטיפות.....תכשיט [= חרוזי מרגליות, הנוטפות על החזה].....לשון המקרא
נטישות.....צמח [= ענפים וזמורות שנטושים משורש ומקום העץ].....לשון המקרא
נטֶל.....מופשט [= משא].....לשון המקרא
נטל.....שורש [= ענינו כמו נשא, תרגום "נשא"="נטל"].....לשון המקרא
נטמא.....נפעל.....לשון המקרא
נטמה.....נפעל.....לשון המקרא
נטמן.....נפעל.....לשון המקרא
נִטַּע.....נפעל.....לשון המקרא
נֶטַע.....מופשט.....לשון המקרא
נטע.....שורש [= ענינו שימת שורש בארץ לצמוח ולגדל].....לשון המקרא
נטֶף.....שם מתואר [= דבר הנטוף].....לשון המקרא
נטָף.....בושם [= צורי הנוטף מעצי הקטף].....לשון המקרא
נטפ.....שורש [= ענינו נזילה בנחת, ורובו לדבר מתוק, והושאל לנבואה ודיבור ערב].....לשון המקרא
נטר.....שורש [= ענינו כמו שמר].....לשון המקרא
נטר=נצר.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
נטרף.....נפעל.....לשון המקרא
נִטָּש.....נפעל.....לשון המקרא
נֻטש.....פֻעל.....לשון המקרא
נטש.....שורש [= ענינו עזיבה, גם נפיצה].....לשון המקרא
ני.....קול.....לשון המקרא
ניאופים.....מופשט.....לשון המקרא
ניאות.....נפעל.....לשון המקרא
ניאף.....פיעל.....לשון המקרא
ניאץ.....פיעל.....לשון המקרא
ניאר.....פיעל.....לשון המקרא
נִיב.....קול [= דיבור].....לשון המקרא
ניבט.....פיעל.....לשון המקרא
ניבל.....פיעל.....לשון המקרא
ניגח.....פיעל.....לשון המקרא
ניגן.....פיעל.....לשון המקרא
נִיד.....מופשט.....לשון המקרא
נִידָה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
ניהג.....פיעל.....לשון המקרא
ניהה.....נפעל.....לשון המקרא
ניהול המדינה.....מדינה; מאמרים על נושאים ציבוריים, נושאים שנמצאים על סדר היום של מדינת ישראל.....אוסף תוספת
ניהל.....פיעל.....לשון המקרא
ניחוח.....מופשט [= בלשון ימינו ריח מעודן; בלשון המקרא בא אצל קרבן, בצירוף "ריח ניחוח", וענינו נחת רוח לפני הקב"ה, שאמר ונעשה רצונו].....לשון המקרא
ניחומים.....שם מתואר.....לשון המקרא
ניחל.....פיעל.....לשון המקרא
ניחם.....פיעל [= מענין ב [ריצוי מיגון ועצב]].....לשון המקרא
ניחש.....פיעל.....לשון המקרא
ניחת.....פיעל.....לשון המקרא
ניטל.....פיעל.....לשון המקרא
ניכה.....פיעל.....לשון המקרא
ניכל.....פיעל.....לשון המקרא
ניכר.....פיעל.....לשון המקרא
נִין.....אדם קרוב [= בלשון ימינו בן של בן של בן; בלשון המקרא בן, ותרגומו "בר"].....לשון המקרא
נינ.....שורש.....לשון המקרא
ניסה.....פיעל.....לשון המקרא
ניסך.....פיעל.....לשון המקרא
ניער.....פיעל.....לשון המקרא
ניפץ.....פיעל [= בענינו רציצה ושבירה].....לשון המקרא
ניצב.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
ניצב.....כלי נשק.....לשון המקרא
ניצה.....צמח.....לשון המקרא
ניצוץ.....חומר [= זיק אש].....לשון המקרא
ניצח.....פיעל [= יוצא לדבר שיהיה לפועל כוח ותוקף עליו].....לשון המקרא
ניצחת.....תואר [= תואר נקבה].....לשון המקרא
ניצל1.....פיעל.....לשון המקרא
ניצל2.....פיעל [= הסרה והרקה].....לשון המקרא
ניצן.....צמח.....לשון המקרא
ניקה.....פיעל.....לשון המקרא
ניקודים.....אוכל [= ת"י "כסנין", והוא פת יבש המתובל ומנוקד במיני תבלין].....לשון המקרא
ניקם.....פיעל.....לשון המקרא
ניקף.....פיעל.....לשון המקרא
ניקר.....פיעל.....לשון המקרא
ניקר עין.....ביטוי; פיעל.....לשון המקרא
ניקש.....פיעל.....לשון המקרא
ניר1.....מופשט [= ממשלה].....לשון המקרא
ניר2.....מופשט.....לשון המקרא
נישה.....פיעל.....לשון המקרא
נישואין ומשפחה בפרשה.....מאמרי נישואין ומשפחה על-פי פרשת השבוע.....אוסף
נישך.....פיעל.....לשון המקרא
נישל.....פיעל.....לשון המקרא
נישׂק.....פיעל.....לשון המקרא
נישק1.....פיעל.....לשון המקרא
נישק2.....פיעל.....לשון המקרא
ניתח.....פיעל.....לשון המקרא
ניתץ.....פיעל.....לשון המקרא
ניתק.....פיעל.....לשון המקרא
ניתר.....פיעל.....לשון המקרא
נכֵא.....תואר [= בא', כמו "צבאים"].....לשון המקרא
נכאה.....נפעל.....לשון המקרא
נכֹאת.....בושם [= מין בושם].....לשון המקרא
נכבד.....תואר.....לשון המקרא
נכבש.....נפעל.....לשון המקרא
נכֶד.....אדם קרוב [= בן הבן].....לשון המקרא
נכד.....שורש.....לשון המקרא
נכֶה.....בעל תכונה [= תואר למוכה].....לשון המקרא
נִכָּה.....נפעל.....לשון המקרא
נֻכה.....פֻעל.....לשון המקרא
נכה=נכא.....שורש.....לשון המקרא
נכוה.....נפעל.....לשון המקרא
נכוח.....מופשט.....לשון המקרא
נכוח.....תואר.....לשון המקרא
נכוחות.....שם מתואר.....לשון המקרא
נכון.....נפעל [= מוכשר ומתוקן].....לשון המקרא
נכזב.....נפעל.....לשון המקרא
נכח.....שורש [= ענינו יושר, ועמו מילת "נוכח-"].....לשון המקרא
נכחד.....נפעל.....לשון המקרא
נכחש.....נפעל [= כמו "התכחש"].....לשון המקרא
נֵכים.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נכל.....שורש [= ענינו מחשבת רמיה ומראה פנים לטוב].....לשון המקרא
נכלא.....נפעל.....לשון המקרא
נכלים.....שם מתואר.....לשון המקרא
נכלם.....נפעל.....לשון המקרא
נכמר.....נפעל.....לשון המקרא
נכנע.....נפעל.....לשון המקרא
נכנף.....נפעל.....לשון המקרא
נכס.....שורש [= שם-רבים "נכסים", והוא קנינים].....לשון המקרא
נכסה.....נפעל.....לשון המקרא
נכסים.....שם מתואר.....לשון המקרא
נכסף.....נפעל.....לשון המקרא
נכפף.....נפעל [= רק בעתיד "אִכַּף", כדרך אשתחוה, כמנהג המביא מנחה לאדוניו, ראב"ע מיכה ו7].....לשון המקרא
נִכַּפֵּר.....נפעל [= מורכב נפעל והתפעל, כמו "ונוסרו", ראב"ע דברים כא8].....לשון המקרא
נכר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נֵכַר.....מופשט.....לשון המקרא
נֶכֶר.....שם מתואר.....לשון המקרא
נֹכֶר.....שם מתואר.....לשון המקרא
נִכָּר1.....נפעל.....לשון המקרא
נִכָּר2.....נפעל.....לשון המקרא
נכרה.....נפעל.....לשון המקרא
נכרי.....בעל תכונה [= זר].....לשון המקרא
נכריה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נכרת.....נפעל.....לשון המקרא
נכשל.....נפעל.....לשון המקרא
נכֹת.....מופשט [= חמדה].....לשון המקרא
נכת.....שורש.....לשון המקרא
נכתב.....נפעל.....לשון המקרא
נכתם.....נפעל [= מזהיר ככתם].....לשון המקרא
נלאה.....נפעל.....לשון המקרא
נלבב.....נפעל.....לשון המקרא
נלבט.....נפעל [= בלשון ימינו התאמץ להכריע בין אפשרויות; בלשון המקרא יגע ללא תועלת, או נכשל ונלכד, או פיתל ועיקם [בא רק בעתיד "יילבט"]].....לשון המקרא
נלה.....שורש [= ענינו תכלית ושלימות דבר, ועמו "מנלם"].....לשון המקרא
נלוה.....נפעל.....לשון המקרא
נלוז.....נפעל.....לשון המקרא
נלון.....נפעל.....לשון המקרא
נלחם.....נפעל.....לשון המקרא
נלחץ.....נפעל.....לשון המקרא
נלכד.....נפעל.....לשון המקרא
נלעג.....נפעל.....לשון המקרא
נלפת.....נפעל.....לשון המקרא
נלקח.....נפעל.....לשון המקרא
נם.....פעל.....לשון המקרא
נמאס.....נפעל.....לשון המקרא
נמבזה.....תואר [= כמו נבזה, והמ' טפלה בו, רש"י שמ"א טו9].....לשון המקרא
נמד.....נפעל.....לשון המקרא
נמהר.....נפעל [= ענינו סכלות מהירות בלי דעת].....לשון המקרא
נמואל.....גבר.....דמות מהתנך
נמוג.....נפעל.....לשון המקרא
נמוט.....נפעל.....לשון המקרא
נמול.....נפעל.....לשון המקרא
נִמּוֹל.....נפעל [= על משקל "ונשלוח"].....לשון המקרא
נמחה.....נפעל.....לשון המקרא
נמטר.....נפעל.....לשון המקרא
נמַך.....נפעל.....לשון המקרא
נמכר.....נפעל.....לשון המקרא
נמַל.....נפעל.....לשון המקרא
נמל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נמלא.....נפעל [= למקום הממולא מדבר].....לשון המקרא
נמלה.....חרק.....לשון המקרא
נמלח.....נפעל [= ענינו שריפה וכליון, כמלח השורף, כמ"ש "גפרית ומלח שרפה כו'"].....לשון המקרא
נמלט.....נפעל.....לשון המקרא
נמלך.....נפעל.....לשון המקרא
נמלץ.....נפעל.....לשון המקרא
נמנה.....נפעל.....לשון המקרא
נמנע.....נפעל.....לשון המקרא
נמס.....נפעל.....לשון המקרא
נמס לב.....ביטוי; נפעל [= מרוב ייאוש אין כוח לחשוב].....לשון המקרא
נמסר.....נפעל.....לשון המקרא
נמצא.....נפעל.....לשון המקרא
נמצה.....נפעל.....לשון המקרא
נמַק.....נפעל.....לשון המקרא
נָמָר.....נפעל.....לשון המקרא
נמֵר.....חיה [= אריה עם חברבורות].....לשון המקרא
נמר.....שורש.....לשון המקרא
נמרד.....גבר.....דמות מהתנך
נמרט.....נפעל.....לשון המקרא
נמרץ.....נפעל.....לשון המקרא
נמשח.....נפעל.....לשון המקרא
נמשי.....גבר.....דמות מהתנך
נמשך.....נפעל.....לשון המקרא
נמשל.....נפעל [= מענין א, נדמה].....לשון המקרא
ננון.....נפעל.....לשון המקרא
ננוע.....נפעל.....לשון המקרא
ננער.....נפעל.....לשון המקרא
ננפש.....נפעל [= ענינו היות חופשי מעבודה, כי רק גוף האדם הוא לעבודה אבל לא הנפש [רק בעתיד "יִנָּפש"]].....לשון המקרא
ננקש.....נפעל.....לשון המקרא
ננשה.....נפעל [= ]רק בעתיד "תינשני"]].....לשון המקרא
נֵס.....כלי [= כלונס המרומם על מקום גבוה, והושאל לאות גם לרוממות].....לשון המקרא
נס.....פעל.....לשון המקרא
נסב.....נפעל [= איננו פעול הסובב להיותו דבר המוקף, רק ענינו סיבוב הדבר בעצמו, ומתהפך, ונותן עורף לדבר שהיה אצלו, ופנים לדבר אחר].....לשון המקרא
נסג.....שורש [= ענינו השגה, כמו נשׂג].....לשון המקרא
נסג=נשׂג.....עלשורש_אות [= שורשים עם אותה משמעות, בחילוף ס בשׂ].....לשון המקרא
נסגר.....נפעל.....לשון המקרא
נסה.....שורש [= ענינו מבחן].....לשון המקרא
נסוג.....נפעל.....לשון המקרא
נסוג אחור.....ביטוי; נפעל.....לשון המקרא
נסור.....נפעל [= כמו "השתרר"].....לשון המקרא
נִסַּח.....נפעל.....לשון המקרא
נסח.....שורש [= ענינו עקירה והריסה].....לשון המקרא
נסחף.....נפעל.....לשון המקרא
נסיבה.....מופשט.....לשון המקרא
נסיך.....בעל תפקיד [= תואר לשר].....לשון המקרא
נסים.....ניסים.....אוסף תוספת
נסֶך.....מופשט.....לשון המקרא
נִסַּך.....נפעל [= ענין ממשלה].....לשון המקרא
נסכ.....שורש [= ענינו שפיכה ויציקה, ויש ענינו סכך וכיסוי].....לשון המקרא
נסכל.....נפעל.....לשון המקרא
נסכן.....נפעל.....לשון המקרא
נסכר.....נפעל.....לשון המקרא
נסלח.....נפעל.....לשון המקרא
נסמך.....נפעל.....לשון המקרא
נסמן.....נפעל.....לשון המקרא
נסנ.....שורש.....לשון המקרא
נסַס.....פעל [= ענינו רוממות וניצוח].....לשון המקרא
נסס.....שורש.....לשון המקרא
נסע.....שורש [= ענינו העתק ועברה ממקום למקום].....לשון המקרא
נסער.....נפעל.....לשון המקרא
נספד.....נפעל.....לשון המקרא
נספה1.....נפעל.....לשון המקרא
נספה2.....נפעל.....לשון המקרא
נספח.....נפעל.....לשון המקרא
נספר.....נפעל.....לשון המקרא
נסק.....שורש [= ענינו עליה].....לשון המקרא
נסקל.....נפעל.....לשון המקרא
נסרח.....נפעל.....לשון המקרא
נסתם.....נפעל.....לשון המקרא
נסתר.....נפעל.....לשון המקרא
נע.....פעל.....לשון המקרא
נעבד.....נפעל.....לשון המקרא
נעגן/נעגה.....נפעל.....לשון המקרא
נעדר1.....נפעל.....לשון המקרא
נעדר3.....נפעל.....לשון המקרא
נעה.....אשה.....דמות מהתנך
נעוה.....נפעל [= טבעי ומוסרי].....לשון המקרא
נעור.....נפעל [= הנ' בצירי תחת קמץ].....לשון המקרא
נעורות.....זמן.....לשון המקרא
נעורים.....זמן.....לשון המקרא
נעורת.....חומר [= פסולת המנוער מן הפשתים].....לשון המקרא
נעזב1.....נפעל.....לשון המקרא
נעזר.....נפעל.....לשון המקרא
נעים.....תואר.....לשון המקרא
נעכר.....נפעל.....לשון המקרא
נעל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נַעַל.....בגד [= כלי שבעזרתו האדם דורך על האדמה; משל לשליטת האדם על הארץ].....לשון המקרא
נעַל2.....פעל [= ענינו לבישת נעל].....לשון המקרא
נעלה.....נפעל.....לשון המקרא
נעלם.....נפעל.....לשון המקרא
נעלס.....נפעל.....לשון המקרא
נֹעַם.....מופשט.....לשון המקרא
נעמ.....שורש [= ענינו עריבות ומתיקות].....לשון המקרא
נעמה.....כמה.....דמויות מהתנך
נעמי.....אשה.....דמות מהתנך
נעמן.....כמה.....דמויות מהתנך
נעמנים.....שם מתואר.....לשון המקרא
נענה1.....נפעל [= קיבל מענֶה].....לשון המקרא
נענה2.....נפעל.....לשון המקרא
נענש.....נפעל.....לשון המקרא
נעצ.....שורש.....לשון המקרא
נעצב.....נפעל.....לשון המקרא
נעצוץ.....עשב [= קוץ ודרדר].....לשון המקרא
נעצל.....נפעל.....לשון המקרא
נעצר.....נפעל.....לשון המקרא
נעקר.....נפעל.....לשון המקרא
נעקש.....נפעל.....לשון המקרא
נער.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נַעַר.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נֹעַר.....זמן.....לשון המקרא
נערה.....נפעל.....לשון המקרא
נערל.....נפעל.....לשון המקרא
נערם.....נפעל.....לשון המקרא
נערץ.....נפעל.....לשון המקרא
נעשׂה.....נפעל.....לשון המקרא
נעתם.....נפעל.....לשון המקרא
נעתר.....נפעל.....לשון המקרא
נַף.....פעל.....לשון המקרא
נפג.....כמה.....דמויות מהתנך
נפגש.....נפעל.....לשון המקרא
נפדה.....נפעל.....לשון המקרא
נפוג.....נפעל.....לשון המקרא
נפוץ.....נפעל.....לשון המקרא
נפוש.....נפעל.....לשון המקרא
נפזר.....נפעל.....לשון המקרא
נֻפח.....פֻעל.....לשון המקרא
נפח.....שורש [= ענינו נשיבה].....לשון המקרא
נפילים.....בעל תכונה [= יצורים שנפלו מהשמיים, מלאכים שנפלו מדרגתם, או ענקים נפלאים].....לשון המקרא
נפיש.....גבר.....דמות מהתנך
נֹפֶך.....אבן [= אבן יקרה, כנראה turquise].....לשון המקרא
נפכ.....שורש.....לשון המקרא
נפֶל.....בעל תכונה [= ולד הנופל מבטן אמו לפני זמנו].....לשון המקרא
נפל.....שורש.....לשון המקרא
נפלא.....נפעל.....לשון המקרא
נפלג.....נפעל.....לשון המקרא
נפלה.....נפעל.....לשון המקרא
נפסח.....נפעל [= ענינו חיגרות].....לשון המקרא
נפעם.....נפעל [= ענינו היות רוח האיש איננו נכון בקרבו, ואין דעתו מיושבת עליו, ויחשוב פעם כה ופעם כה].....לשון המקרא
נפֶץ.....מופשט.....לשון המקרא
נֻפץ.....פֻעל.....לשון המקרא
נפצ.....שורש [= ענינו פזר, ובפיעל גם רציצה ושבירה כמו פוצ].....לשון המקרא
נפקח.....נפעל.....לשון המקרא
נפרד.....נפעל.....לשון המקרא
נפרע.....נפעל.....לשון המקרא
נפרץ.....נפעל [= נשבר ונהרס, ובהשאלה - נזרק בזלזול].....לשון המקרא
נפרש.....נפעל.....לשון המקרא
נפרשׂ.....נפעל [= ענינו פיזור].....לשון המקרא
נפֶש.....גוף [= הצד החומרי של החיים].....לשון המקרא
נפש.....שורש [= שם "נפש", נרדף לרוח ונשמה, ומשמש לחיות גם לרצון, והושאל לגוף, והנגזר ממנו].....לשון המקרא
נפשע.....נפעל [= שפשעו בו, שביצעו פשע נגדו].....לשון המקרא
נפת.....שורש.....לשון המקרא
נפת-.....מקום.....לשון המקרא
נפתה.....נפעל.....לשון המקרא
נפתולים.....מופשט.....לשון המקרא
נפתח.....נפעל.....לשון המקרא
נפתחים.....גבר.....דמות מהתנך
נפתל.....נפעל.....לשון המקרא
נפתלי.....גבר.....דמות מהתנך
נֵץ.....עוף [= עוף [ש]יש לו נוצה רבה, ראב"ע].....לשון המקרא
נצב.....שורש [= שם "נציב" ו"ניצב", והוא דבר העומד במקום מיוחד, ורובו לפקיד ושר, וע' שורש יצב].....לשון המקרא
נִצָּב.....נפעל.....לשון המקרא
נצדה.....נפעל.....לשון המקרא
נצדק.....נפעל.....לשון המקרא
נצה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נִצָּה.....נפעל.....לשון המקרא
נָצוּר.....נפעל [= נפעל בשורוק, כמו "נבוּכים"].....לשון המקרא
נצורים.....מקום מתואר.....לשון המקרא
נצח.....שורש [= ענינו כוח ותוקף, ועמו מילת "נצח"].....לשון המקרא
נֶצַח.....זמן.....לשון המקרא
נֶצַח.....תואר פועל [= כמו "לעולם", כי דבר התקיף הוא קיים ומתמיד].....לשון המקרא
נצח ישראל.....ביטוי; שם1.....לשון המקרא
נציב.....שם מתואר.....לשון המקרא
נִצִּים.....תואר.....לשון המקרא
נצל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נִצָּל.....נפעל.....לשון המקרא
נצמד.....נפעל.....לשון המקרא
נצמת.....נפעל.....לשון המקרא
נצעק.....נפעל [= נאסף ע"י צעקה, והוא פעול מהפעיל, כמו זעק].....לשון המקרא
נצפן.....נפעל.....לשון המקרא
נצצ.....שורש.....לשון המקרא
נֵצַר.....נפעל.....לשון המקרא
נצר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נֵצֶר.....צמח.....לשון המקרא
נצרב.....נפעל.....לשון המקרא
נצרות.....ויכוחים תנ"כיים בין יהודים לנוצרים.....אוסף תוספת
נצרף.....נפעל.....לשון המקרא
נִצּת.....נפעל.....לשון המקרא
נקב.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נִקַּב.....נפעל.....לשון המקרא
נקבה.....תואר [= מין נקבה].....לשון המקרא
נקבים.....כלי נגינה [= כלי שיר עשוי נקבים].....לשון המקרא
נקבץ.....נפעל.....לשון המקרא
נקבר.....נפעל.....לשון המקרא
נקד.....שורש [= ענינו כתמים קטנים].....לשון המקרא
נקדש.....נפעל.....לשון המקרא
נִקָּה.....נפעל.....לשון המקרא
נקה.....שורש [= ענינו זכות מחטא ופטור מעונש ושבועה, ובטבעי - הרקה].....לשון המקרא
נקהל.....נפעל.....לשון המקרא
נקוד.....צבע [= מנוקד].....לשון המקרא
נקוה.....נפעל.....לשון המקרא
נקוט.....נפעל.....לשון המקרא
נקטף.....נפעל.....לשון המקרא
נקי.....תואר.....לשון המקרא
נקי כפיים.....ביטוי; בעל תכונה [= אדם שלא עשה מעשים רעים].....לשון המקרא
נקיא.....תואר.....לשון המקרא
נקיון.....מופשט.....לשון המקרא
נקיון כפיים.....ביטוי; אופי.....לשון המקרא
נקיק.....עצם בארץ [= בקוע הסלע].....לשון המקרא
נקל.....נפעל.....לשון המקרא
נקלה.....נפעל.....לשון המקרא
נקלֶה.....תואר.....לשון המקרא
נקָם.....מופשט.....לשון המקרא
נקמ.....שורש [= ענינו תשלום פורענות לעושי רע].....לשון המקרא
נקנה.....נפעל.....לשון המקרא
נקע.....נפעל.....לשון המקרא
נֹקֶף.....מופשט.....לשון המקרא
נקפ.....שורש [= ענינו כריתה וקציצה והכאת מכה].....לשון המקרא
נקפה.....מופשט [= הכאת מכה].....לשון המקרא
נקפץ.....נפעל.....לשון המקרא
נקק.....שורש.....לשון המקרא
נֻקר.....פֻעל.....לשון המקרא
נקר.....שורש [= ענינו חטיטה].....לשון המקרא
נקרא.....נפעל.....לשון המקרא
נקרב.....נפעל.....לשון המקרא
נקרה.....עצם בארץ [= נרדף ל"נקיק"].....לשון המקרא
נקרה.....נפעל [= כמו "קרה"].....לשון המקרא
נקרח.....נפעל.....לשון המקרא
נקרע.....נפעל.....לשון המקרא
נקש.....שורש [= ענינו כמו יקש].....לשון המקרא
נקשה.....נפעל [= נלאה בצרות קשות].....לשון המקרא
נקשֶה.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נקשר.....נפעל.....לשון המקרא
נֵר.....כלי אש.....לשון המקרא
נַר.....פעל.....לשון המקרא
נר.....גבר.....דמות מהתנך
נראה.....נפעל.....לשון המקרא
נרגל שראצר.....גבר.....דמות מהתנך
נרגל שראצר רב מג.....גבר.....דמות מהתנך
נרגן.....נפעל.....לשון המקרא
נרגע.....נפעל.....לשון המקרא
נרְדְּ.....בושם.....לשון המקרא
נרד.....שורש.....לשון המקרא
נרדם.....נפעל.....לשון המקרא
נרדף.....נפעל.....לשון המקרא
נרוע.....נפעל.....לשון המקרא
נרוֹץ.....נפעל.....לשון המקרא
נרוץ.....נפעל.....לשון המקרא
נרזה.....נפעל.....לשון המקרא
נרחב.....נפעל.....לשון המקרא
נריה.....גבר.....דמות מהתנך
נרמס.....נפעל.....לשון המקרא
נרע.....נפעל.....לשון המקרא
נרעש.....נפעל.....לשון המקרא
נרפא.....נפעל.....לשון המקרא
נרפה.....נפעל.....לשון המקרא
נרפשׂ.....נפעל.....לשון המקרא
נרצה.....נפעל.....לשון המקרא
נרצח.....נפעל.....לשון המקרא
נרתק.....נפעל.....לשון המקרא
נִשָּא.....נפעל.....לשון המקרא
נשא.....שורש [= ענינו פיתוי והסתה].....לשון המקרא
נִשָּׂא.....נפעל.....לשון המקרא
נשׂא.....שורש [= ענינו העלאה, הגבהה והרמה, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
נשא אישה.....ביטוי; פעל [= הביא אישה אל ביתו למטרת חיים משותפים].....לשון המקרא
נשאה.....נפעל.....לשון המקרא
נשאָה.....נפעל.....לשון המקרא
נשאל.....נפעל.....לשון המקרא
נשאר.....נפעל.....לשון המקרא
נִשֵּׂאת.....שם מתואר [= כמו "משֵׂאת"].....לשון המקרא
נשב.....שורש [= ענינו נפיחה והפרחה].....לשון המקרא
נשב=נשפ.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
נשבה.....נפעל.....לשון המקרא
נשבע.....נפעל.....לשון המקרא
נשבר.....נפעל.....לשון המקרא
נשבת.....נפעל.....לשון המקרא
נשׂג.....שורש [= כל לשון השגה, וע' שורש נסג].....לשון המקרא
נשׂגב.....נפעל.....לשון המקרא
נשד.....נפעל.....לשון המקרא
נשה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נשֶה.....תואר [= דבר הנשוי ונעזב ממקומו].....לשון המקרא
נשח.....נפעל.....לשון המקרא
נשחת.....נפעל.....לשון המקרא
נשטף.....נפעל.....לשון המקרא
נשי.....שם מתואר [= חוב].....לשון המקרא
נשׂיא.....בעל תפקיד [= איש הנשוא ומרומם על העם].....לשון המקרא
נשׂיא.....עצם ברקיע [= עננים הנישאים מקצה הארץ ע"י הרוח].....לשון המקרא
נשיה.....מופשט.....לשון המקרא
נשים.....בעל תכונה.....לשון המקרא
נשיקה.....מופשט.....לשון המקרא
נשכ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נֶשֶך.....שם מתואר [= ריבית].....לשון המקרא
נשכב.....נפעל.....לשון המקרא
נשכה.....מבנה.....לשון המקרא
נשכח.....נפעל.....לשון המקרא
נשׂכר.....נפעל.....לשון המקרא
נשל.....שורש [= ענינו השלכה].....לשון המקרא
נשַל2.....נפעל [= נשלל [ע"פ ראב"ע דברים כח40, וע' שורש נשל]].....לשון המקרא
נשלה.....נפעל.....לשון המקרא
נשלוח.....נפעל.....לשון המקרא
נשַם.....נפעל.....לשון המקרא
נשמ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נשמד.....נפעל.....לשון המקרא
נשמה.....גוף.....לשון המקרא
נשמט.....נפעל.....לשון המקרא
נשמע.....נפעל.....לשון המקרא
נשמר.....נפעל.....לשון המקרא
נשׂנא.....נפעל.....לשון המקרא
נשנה.....נפעל.....לשון המקרא
נשס.....נפעל.....לשון המקרא
נשען.....נפעל.....לשון המקרא
נשׂער.....נפעל.....לשון המקרא
נשפ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נשֶף.....זמן [= לפנות בוקר].....לשון המקרא
נשפה.....נפעל.....לשון המקרא
נשפך.....נפעל.....לשון המקרא
נשק.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
נשֶק.....כלי נשק [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
נשׂק.....שורש [= ענינו הבערת אש].....לשון המקרא
נשׂקד.....נפעל.....לשון המקרא
נשקל.....נפעל.....לשון המקרא
נשקע.....נפעל.....לשון המקרא
נשקף.....נפעל.....לשון המקרא
נשֶר.....עוף [= עוף טמא גדול, שנשרו הנוצות מראשו ומצווארו. אוכל נבלות, נקרא באנגלית griffon-vulture, בלטינית gyps fulvus].....לשון המקרא
נשר.....שורש.....לשון המקרא
נשׂרט.....נפעל.....לשון המקרא
נִשַּת.....נפעל.....לשון המקרא
נשת.....שורש [= ענינו חורב ויובש].....לשון המקרא
נשתה.....נפעל.....לשון המקרא
נתב.....שורש.....לשון המקרא
נֵתַח.....שם מתואר [= דבר מנותח].....לשון המקרא
נתח.....שורש [= ענינו חיתוך גוף בעל-חיים לחתיכות ואיברים].....לשון המקרא
נתיב.....מקום [= מסלול ודרך, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
נתין.....בעל תפקיד [= הגבעונים, שנתנם יהושע לחוטבי עצים ושואבי מים].....לשון המקרא
נִתַּך.....נפעל.....לשון המקרא
נתכ.....שורש [= ענינו המסה ויציקה].....לשון המקרא
נתכן.....נפעל.....לשון המקרא
נתלה.....נפעל.....לשון המקרא
נתם.....נפעל.....לשון המקרא
נתמך.....נפעל.....לשון המקרא
נתנ.....שורש.....לשון המקרא
נתן.....כמה.....דמויות מהתנך
נתן כבוד לה'.....ביטוי; פעל [= ויתר על כבודו לכבוד ה'].....לשון המקרא
נתן לה'.....ביטוי; פעל [= הקדיש לעבודת ה'].....לשון המקרא
נתן מלך.....גבר.....דמות מהתנך
נתנאל.....כמה.....דמויות מהתנך
נתניה.....כמה.....דמויות מהתנך
נתס.....שורש [= ענינו הריסה, כמו נתצ].....לשון המקרא
נתס=נתצ.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
נִתּע.....נפעל [= עניינו עקירת שיניים ומלתעות [על-דרך חסרי פ-נ, כמו "לקח"]].....לשון המקרא
נתעב.....נפעל.....לשון המקרא
נתעה.....נפעל.....לשון המקרא
נתפשׂ.....נפעל.....לשון המקרא
נִתַּץ.....נפעל.....לשון המקרא
נֻתץ.....פֻעל.....לשון המקרא
נתצ.....שורש [= ענינו הריסה וכתיתה בבניין].....לשון המקרא
נתֶק.....מחלה [= נגע בראש או בזקן, על-שם ניתוק השער במקום הנגע].....לשון המקרא
נִתַּק.....נפעל.....לשון המקרא
נתק.....שורש [= ענינו פיסוק והעתק ("אתיק" בשורש אתק)].....לשון המקרא
נתקע1.....נפעל.....לשון המקרא
נתקע2.....נפעל.....לשון המקרא
נתֶר.....חומר [= חומר ששימש לכביסה (אולי - סודה לשתיה)].....לשון המקרא
נתר.....שורש [= ענינו העתק וסור דבר ממקום, ועמו "נֶתֶר"].....לשון המקרא
נִתַּש.....נפעל.....לשון המקרא
נתש.....שורש [= ענינו נטישה והדיח ונתיצה].....לשון המקרא