על סדר היום - פיצוי היישובים המוקפאים

קוד: על סדר היום - פיצוי היישובים המוקפאים בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת:

אל:

מתוך סדר היום לועדת הכספים, כ' כסלו תש"ע, (7/12/2009):

פיצוי היישובים המוקפאים - הצעה לדיון מהיר של ח"כ כרמל שאמה. דברי הסבר: 'בדומה למענקי "אוסלו" "ואי" ומענקי ביטחון אחרים בעבר, יש מקום גם היום, לאחר החלטת ההקפאה של הבניה למגורים, לפצות את היישובים שכלכלתם נפגעת מההחלטה, בבינוי ופיתוח מוגבר ומואץ של תשתיות ומבני ציבור, תרבות, חינוך, חברה וספורט".

 אדם פרטי הפוגע בזולתו חייב לתת לו פיצוי בהתאם לפגיעה, כמו שמפורט בספר שמות, בפרשת משפטים. מה לגבי השלטון - האם יש בסיס לכך שהשלטון צריך לפצות אזרח פרטי על פעולה שלטונית שפוגעת בו?

תגובות