על סדר היום - הגבלת מכירת משקאות משכרים

קוד: על סדר היום - הגבלת מכירת משקאות משכרים בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל:

מתוך סדר היום לועדת הפנים והגנת הסביבה, י"ב טבת תש"ע, (29/12/2009):

הצעת חוק של חבר הכנסת חיים כץ:

בחוק רישוי עסקים... בסופו יבוא: "ברישיון עסק או בהיתר זמני שניתן לבית עסק מסוג קיוסק, פיצוציה, חנות נוחות, מינימרקט, מרכולית או כל מקום המשמש לממכר מוצרים ובהם משקאות משכרים, הפתוח עד שעות הלילה המאוחרות, תיאסר מכירת משקאות משכרים - (1) בימים ראשון עד רביעי, בין השעות 21:00 עד 06:00 למחרת;  (2) החל מיום חמישי בשעה 21:00 ועד יום ראשון בשעה 06:00."

דברי הסבר: "מחקרים שונים מראים כי בין 50%-60% מבני הנוער בישראל צורכים משקאות משכרים. כמו כן בשנים האחרונות חלה עלייה חדה בצריכת האלכוהול המופרזת בקרב בני הנוער.

בבדיקת הקשר שבין צריכת משקאות משכרים לבין התנהגות אלימה במועדוני הבילוי נמצא, כי צריכת אלכוהול רבה יותר בקרב המבלים מגבירה התנהגות אלימה. עבירות אלימות רבות מתחילות במקום הבילוי, ולאחר התערבות המאבטחים הן נמשכות מחוץ למתחם הבילוי, ברחובות.

נתון מדאיג נוסף הוא שיעור התאונות הקטלניות שבהן מעורבים נהגים שנמצאים תחת השפעת אלכוהול - שיעור אשר הולך וגדל בשנים האחרונות. בנוסף, רוב תאונות הדרכים שבהן הנהג היה תחת השפעת אלכוהול התרחשו בשעות הלילה המאוחרות ובשעות הבוקר המוקדמות, בזמן החזרה ממוקדי בילוי.

התרחבות התופעה בה בני נוער צורכים משקאות משכרים טרם הבילוי וטרם הגעתם למועדוני הבילוי מחייבת נקיטת צעדים אשר יקשו ויגבילו את צריכת המשקאות המשכרים.

אשר על כן, איסור מכירת אלכוהול בעסקים החל מהשעה 21:00, כפי שמוצע בהצעת החוק, תוריד באופן ניכר את נגישות בני הנוער למשקאות משכרים. מחקרים מלמדים כי בני נוער לא מתכננים מראש את אופי הבילוי ולכן מניעת מכירת משקאות משכרים בשעות אלה ובסופי השבוע יש בה כדי להגביל ולהקשות על בני נוער ברכישת ושתיית יתר של משקאות משכרים וכך גם למנוע מקרי אלימות קשים ותאונות דרכים."

האם יש לחוק זה בסיס בתנ"ך?

תגובות