על סדר היום - קרקע

קוד: על סדר היום - קרקע בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל:

כשאני מדבר עם אנשים על דיני חלוקת הנחלות והיובל, הם אומרים לי "זה התאים לתקופת המקרא כשהחברה היתה חקלאית, אבל לא מתאים לימינו". אולם כמעט בכל שבוע אני מוצא לפחות כתבה אחת המראה שנושא הקרקעות רלבנטי מאד דווקא בתקופה מודרנית כמו שלנו. מטרת האשכול הזה היא לאסוף כתבות מסוג זה.

נא לפרסם בכל תגובה: קישור לכתבה אחת, הסבר על תוכן הכתבה, והקשר בינו לבין מצוות חלוקת הנחלות והיובל.תגובות