התפילה של חבקוק

קוד: מבנה חבקוק ג בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: כותרת בלבד

[חבקוק ג]

לאחר ש חבקוק קיבל תשובה עניינית על דברי הביקורת שלו ...

...


התפילה של חבקוק

This article was not translated to English yet...


תגובות