משל הקיקיון

קוד: ביאור:יונה ד10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ה' החליט לרחם על נינוה ולא להשמיד אותה, ויונה מאד הצטער. כדי ללמד את יונה לקח, ה' נתן לו קיקיון - עץ בעל עלים רחבים - כדי שיצל ויגן עליו מהשמש, וזמן קצר לאחר מכן שלח תולעת שהפילה את הקיקיון. יונה הצטער מאד, וה' הגיע לנקודה:

יונה ד10-11: "וַיֹּאמֶר ה': אַתָּה חַסְתָּ עַל הַקִּיקָיוֹן, אֲשֶׁר לֹא עָמַלְתָּ בּוֹ וְלֹא גִדַּלְתּוֹ, שֶׁבִּן לַיְלָה הָיָה וּבִן לַיְלָה אָבָד - וַאֲנִי לֹא אָחוּס עַל נִינְוֵה, הָעִיר הַגְּדוֹלָה, אֲשֶׁר יֶשׁ בָּהּ הַרְבֵּה מִשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה רבּוֹ אָדָם אֲשֶׁר לֹא יָדַע בֵּין יְמִינוֹ לִשְׂמֹאלוֹ וּבְהֵמָה רַבָּה?!"

על-פי הפשט, "הקיקיון, הנותן צל, משל הוא לעיר עצמה, כלומר לבתים שבה; ויונה, שישב בצל הקיקיון, משל הוא ליושבי העיר נינוה" (אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 194). ה' אומר ליונה "אם אתה חושב שצריך לחוס על קיקיון שנוצר רק אתמול מכיוון שהוא נותן לך צל, קל וחומר שיש לחוס על העיר נינוה הנותנת מחסה לאנשים רבים ובהם גם ילדים חפים מפשע".

ויש כאן מסר נוסף: כשקורה לנו דבר שגורם לנו להצטער או להתעצבן, כמו יונה ש" חרה לו " מאד על הקיקיון שאיבד, צריך לקחת דברים בפרופורציה - יש אסונות הרבה יותר גדולים בעולם, יש אנשים עם ילדים קטנים שעלולים לאבד את הבית שעבדו עליו כל החיים: "In other words, get some perspective!" (A.J.Jacobs, "The year of living Biblically", עמ' 83). "צריך לזכור את המקבילות המודרניות של נינוה - איזורים שבהם אלפי אנשים נמצאים בסכנה, אנשים חסרי בית שעומדים בתור לבתי תמחוי, אנשים רעבים ללחם בכל החלק המזרחי של אפריקה" (שם, בהמשך, מתורגם לעברית).

מקראות גדולות

"" לא עמלת בו" - בחרישה וזריעה והשקאת מים " שבן לילה" - כמו בן לילה לא גדל אלא לילה אחד " (רש"י)

 

"

מצודת דוד

" שבן לילה היה" - ר"ל ועוד שבלילה אחד גדל וצמח ומיד בלילה שאחריה נאבד כי בעלות השחר הכהו התולעת עד לא זרחה השמש וכאומר הלא אין לחוס על דבר הנעשה מהר ולא עמד זמן רב

" אתה חסת" - הנה אתה חסת ונצטערת על אבידת הקיקיון אשר אתה לא עמלת בו בחרישה ובזריעה ולא גדלת אותו להשקותו ולזבלו כי הדרך שאדם חס ומצטער על אבידת דבר שעמל בו ולא כן יחוס ויצטער על אבידת דבר שלא עמל בו

מצודת ציון

" חסת" - מלשון חס וחמלה

" עמלת" - מלשון עמל ויגיעה

" גדלתו" - ענין הצמחה

" שבן" - בן בחיר"ק כמו בן בסגו"ל וכן בן נון (יהושע א)ור"ל בזמן לילה וכן כבש בן שנתו (ויקרא יב)

" אבד" - נאבד

" (מצודות)

 


"" אשר לא ידע וגו'" - קטנים " ובהמה רבה" - בני אדם גדולים ודעתן כבהמה שאינם מכירים מי בראם " (רש"י)

 

"

מצודת דוד

" הרבה וגו'" - ר"ל יותר משתים עשרה וגו'

" אשר לא ידע" - אשר כל אחד מהם אינו יודע להבחין בין ימינו לשמאלו והם הקטנים שאין לחשוב להם עון ואין בהם עונש אלא בעבור האבות וכיון שהאבות שבו הנה הם בלא עונש וכן בהמה רבה שיש בעיר שאין להם עונש ועל כל אלה ראוי לחוס ולחמול

" ואני לא אחוס" - ר"ל הלא נינוה היא מעשה ידי ואיך אני לא אחוס על עיר גדולה כזאת

מצודת ציון

" רבו" - הוא עשרת אלפים

" רבה" - מרובה

" (מצודות)

 


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • שקופית 1: הוא לומד זאת ממקרה הקיקיון (ד, 10): "ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת ... כדי לענות על שאלתו של יונה, ה' מלמד אותו לקח: "ויאמר ה' אתה חסת על קיקיון ... (cache)
 • יום הכיפורים- ספר יונה הרב וינר לפני יום הכיפורים ניגע קצת בספר...: ... ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי: ויאמר אלוקים אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה לי עד מות: ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון אשר לא ... (cache)
 • ביאור:מדוע ניחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לנינוה ג€“ ויקיטקסט: יונה ד י: "ויאמר ה': 'אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד; ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים ... (cache)
 • אלמוג בֶּהַר - הצעקה הגדולה: 21 אפריל 2008 ... את-נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי: ויאמר אלוהים אל-יונה ההיטב חרה-לך על- הקיקיון ויאמר היטב חרה-לי עד-מוות: ויאמר ה' אתה חסת על-קיקיון אשר ... (cache)
 • ביאור:קל וחומר בפסוקים ג€“ ויקיטקסט: עוד פסוק אחד במשמעות של קל וחומר נמצא בדברי ה' ליונה: (יונה ד י): "ויאמר ה': אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד, ... (cache)
 • חט"ב "רשיש" שכבה נובמבר 2008: מוסר ההשכל של משל הקיקיון: "ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון (אתה הצטערת על הקיקיון) אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד (ד' 10) ואני לא אחוס על ... (cache)
 • ורחמיו על כל מעשיו: "ויאמר ה': אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד; ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה ... (cache)
 • 14yaakobson.html: כל מעשה הקיקיון לא בא אלא למטרה זו: 'ויאמר ה': אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה. ... (cache)
 • יוסף קליין: "ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבין לילה היה ובין לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוא אדם ... (cache)
 • תנועה לתורה מנהיגה: ויאמר ה', אתה חסת על הקקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו, שבן לילה היה ובין לילה אבד. ואני לא אחוס על ננוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבא משתים עשרה רבו אדם אשר לא ... (cache)
 • למאמר ולתגובות הקוראים - מקראנט: 28 אוקטובר 2007 ... לא צמח בדרך טבעית ולא נבל בדרך טבעית, כנאמר בפסוק 10: "ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד". ... (cache)
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו" - ספר יונה...: ספר יונה מסתיים במשל הקיקיון, בו רבונו של עולם מלמד את יונה על שיקוליו: "ויאמר ה ' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד. ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary...: 'ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון': ואף על פי שלא חס על הקיקיון אלא מפני צערו, כן האל יתברך חס על נינוה מפני כבודו, כי הנבראים הם ... (cache)
 • ליטרטורה: 13 אוגוסט 2005 ... ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה לי עד מוות.10 ויאמר ה ` אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ... (cache)
 • הקיקיון ויונה/ אהוד קלפון: ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה..". משל הקיקיון מלמד את האדם להיות רחמן ... (cache)
 • יונה: כשיונה מוחה על כך שנינוה לא הושמדה, משיב לו אלוהים: "ויאמר ה': אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבין לילה היה ובין לילה אבד, ואני לא אחוס על ... (cache)
 • שאסר ליונח (יונה ד י):,אתה חסת על הקיקיון אשר לא חוגות מלגבות...: כמו שאסר ליונח (יונה ד י):,אתה חסת על הקיקיון אשר לא. עםלת בו ולא גדלחו שבן לילה היה ובן לילה אבד, ואני לא. אחוס על נינוה העיר הגדולה, ואמר דוד, ... (cache)
 • מדוע לא רצה יונה לנבא לאנשי נינוה?: על כך אמר לו ה': אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד: על-פי מידת הדין אין לך שום זכות לקבל את הקיקיון, כי לא עמלת בו ... (cache)
 • פרשת בראשית: ... למות ויאמר טוב מותי מחיי: ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה לי עד מות: ויאמר ד' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן ... (cache)
 • מבוא לספר יונה: מגמת הספר: הספר נחתם בדברי ה', הלובשים צורה של שאלה רטורית: "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו... ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ... (cache)
 • מוזר, יונה על-פי ה"פשט" (יונה כמשל לנפש): "הקיקיון" - הוא עושר גדול שד' נתן ליונה, ולאחר שכואב ליונה על העושר הגדול שנלקח ממנו שזה הבלי העולם הזה, ד' עונה לו "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא ... (cache)
 • שקופית 1: י ויאמר יהוה--אתה חסת על-הקיקיון, אשר לא -עמלת בו ולא גדלתו: שבן-לילה היה, ... יונה חס על הקיקיון אשר לא טרח בו (ד, י) וכיצד לא יחוס ה' על ברואיו. ... (cache)
 • חינעהחיכעהחכהויכךו: (י) ויאמר ד' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד: (יא) ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם ... (cache)
 • 106 יונה 106: לאמר: אתת חסת על הקיקיון אשר לא עמלת. בו ואני לא אחוס על נינוה שיש בה הרבה. משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין. ימינו לשמאלו ובהמה רבה. 12 מטרת וכונתס' יונה. ... (cache)
 • Jonah and the Big Fish Hebrew: מלת בו ולא גדלתוחסת על הקיקיון אשר לא ע. שבן. -. לילה היה ובן. -. ילה אבדל. למה. ינוהשאני לא אחוס על נ.,. העיר הגדולה. יש אלפי אנשים שבה ...
 • גידול וחינוך ילדים: ... התגשמותה של נבואה ומהימנותו של נביא: הצלת מעשי ידיו של ה', אם אכן יימצאו ראויים להצלה. יונה חס על הקיקיון אשר לא טרח בו... וכיצד לא יחוס ה' על ברואיו? ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: ואכן, תשובתו האולטימטיבית של ה' ליונה היא: "אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה, ובין לילה אבד. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, ... (cache)
 • Jonah and the Big Fish Hebrew CB: חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו. שבן. -. לילה היה ובן. -. לילה אבד. למה. שאני לא אחוס על נינוה.,. העיר הגדולה. שבה יש אלפי אנשים ...
 • לעיצוב הדמות במקרא / יששכר יעקבסון: 'ויאמר א-להים אל יונה: ההיטב חרה לך על הקיקיון... אשר לא עמלת בו ולא גדלתו, שבן- לילה היה ובן-לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה ... (cache)
 • יהדות חופשית | גיליון 2 | מאי 1994 | האקטואליות של התנ"ך בחינוך...: שיא הכפירה מופיע בשאלה הריטורית המסיימת את ספר יונה (ד, 10): "ויאמר אלוהים: אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובין לילה אבד; ... (cache)
 • עצור כאן חושבים - המסר של יונה - ליום הכיפורים: "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבוא בני אדם ובהמה ... (cache)
 • מדינת ישראל: ... ויאמר אלהים אל-יונה ההיטב חרה (ט) -לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה-לי עד-מת: ויאמר ה' (י) אתה חסת על-הקיקיון אשר לא -עמלת בו ולא גדלתו שבן-לילה היה ובן-לילה ... (cache)
 • ספר יונה: נענה הקב"ה ואמר: "ראה נא, כה גדול צערך על הקיקיון אשר לא גידלת אותו, לא נדרשת להשקותו, ואף לא עמלת בו. אשר בין לילה היה ואבד. כלום לא אחוס על אנשי נינוה, ... (cache)
 • New Stage | במה חדשה | |פילוסופיה| - מות המחבר: כמו-כן מצאנו ביונה: "אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גדלתו" [יונה ד', י']. באיוב לעומת זאת, רוב ההיקרויות של המילה 'עמל' זה במשמעות ... (cache)
 • פורום אתיופים ברשת, ביתא ישראל, Bete Israel, אתיופיה,אתיופי...: 16 מרץ 2009 ..."ויואמר ה', אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים ... (cache)
 • ישיבת מעלות: ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ... (cache)
 • קטגוריה: ימי הביניים: 23 יוני 2009 ... מכבודו של האל ואפילו מן הצדק: "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה ... (cache)
 • שוקי גלילי 101 - האם צה"ל הוא צבא מוסרי?: 29 יולי 2006 ... זה מודגם היטב במשל הקיקיון בספר יונה, עליו אומר אלוהים: "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו... ואני לא אחוס על נינוה, ... (cache)
 • כפשוטו - פירוש לתנ"ך - ספר יונה - פרק ד': ... ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה לי עד מות י ויאמר יהוה אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד ... (cache)
 • געגועי לגאלה פלצ'ידיה - טבנקין, עגנון, יונה וסליחה: ואולי יש מידה מסוימת של צדק בכעס שלו, בעיקר בהתחשב בתירוץ שניתן לו אחרי מות הקיקיון "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו... ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה. ... (cache)
 • חדשות מקום - היכן מודל החיקוי? 5/3: "ויאמר לו ה', אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו וכו'... ואני לא אחוס...וכו". "ואידך זיל גמור"! אין ספק שהיכן שיש פגיעה בפרנסה, זה כואב, זה עצוב ... (cache)
 • תרבות ופנאי - הזירה הלשונית nrg - המילים הנבחרות של השנה: 25 ספטמבר 2008 ..."בן רגע" וגם "בן יום" הם צירופים חדשים לפי הביטוי מן התנ"ך "בִן לילה": "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה, ... (cache)
 • סוד המלה והלשון המנחה בספר יונה*: ספר יונה מסיים, בשאלה אירונית זו: "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבין לילה היה ובין לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה. ... (cache)
 • לאה גולדברג - לכבוד שבוע הספר - שירה ופרוזה - פורומים, קהילות...: והרמז ברור: יונה מצר על נבילתו בן-לילה של הקיקיון שהאל הצמיח עבורו, ואז האל אומר לו: "אתה חסתָ על הקיקיון אשר לא עמלת בו [...] ואני לא אחוס על נינוֵה העיר ... (cache)
 • more "על הקיקיון אשר לא ":
 • Sefer Yonah: (י) ויאמר ידוד אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד: (יא) ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו ... (cache)
 • הקיקיון של יונה / יוסף צמודי: הקיקיון שצמח מעל לסוכתו של יונה הוא מעשה מובהק של חסד ("אשר לא עמלת בו ולא גדלתו") ואף על פי כן, משיבש הקיקיון, מבקש יונה את נפשו למות לאחר שנוטל ממנו מה ... (cache)
 • דברים, פרשת האזינו ויום הכיפורים תשס"א, פרופ' נתן אביעזר: לבקשו: "אשר לא עמלת בו ולא גדלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד" (ד י). מדברי הקב"ה עולה ההדגשה, שאע"פ שיונה דרש למצות את הדין עם אנשי נינוה, לא היה הוא ... (cache)
 • אמת לאמיתה ואמת לשעתה / אליעזר ד' יסלזון: [1] לא הושקע בו עמל על ידי בני האדם-'לא עמלת בו ולא גדלתו', [2] הקקיון מסמל ארעיות וזמניות-'שבן לילה היה ובן לילה אבד'. ... (cache)
 • עיון בספר יונה: פרק ד: על יונה לשמוח בדבר אשר לא עמל בו ולא גידלו, כמסופר להלן: "אשר לא עמלת בו ולא גדלתו"; ואילו לעשיית הסוכה פעל ועמל! והנה בעזרת שני הפסוקים הסמוכים המספרים ... (cache)
 • פסוקים במשמעות של "קל וחומר": עוד פסוק אחד במשמעות של קל וחומר נמצא בדברי ה' ליונה: יונה ד10-11: "ויאמר ה': אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד, ... (cache)
 • 18berman_eicha.html: כך בכל ספר קוהלת, וכך בפסוקים ''הלמות עמלים'' (=פטיש עבודה; שופטים, ה', כו), או ''שוא עמלו בוניו בו'' (תהילים, קכ''ז, א), ''אשר לא עמלת בו ולא גדלתו'' (יונה ... (cache)
 • שורש מגזין- מאמרים | כתבות | ערוצים | דעות: לא עמלת בו ולא גדלתו... נינוה העיר הגדולה". הנביא רוצה ללמדנו שמצד האמת - לכל מעשים החולפים ולהנאות הקטנות יש ערך גדול!) לשיעור הנ"ל יש השלכה מעשית אלינו ... (cache)
 • יונה בן אמיתי כמשיח בן יוסף: וכך ענה ה' ליונה: 'אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו ... (cache)
 • קיקיון דיונה - Yeshivat Kerem B'Yavneh: 'שלא עמלת בו ולא גדלתו' - נאמר על הקיקיון, אך הד הדברים נשמע גם מתשובת אנשי נינוה, תשובה ללא עמל וללא גידול קמעא קמעא, וממילא גם אם היא היתה נראית יפה מבחוץ ... (cache)
 • וביום צום כיפור ייחתמון: ה' מוכיח את יונה על כך: "אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו... ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה..." (שם, י-יא). המלחים באים בשל ה"רעה" ובים לידי ... (cache)
 • Prophetenlesung zum Jom Kippur - Haftarah - Jonah: 10 ויאמר יהוה אתה חסת על-הקיקיון אשר לא- עמלת בו ולא גדלתו שבן- עד-מות. 09 ויאמר אלהים אל-יונה ההיטב חרה-לך על-הקיקיון ויאמר היטב חרה-לי יונה ויתעלף וישאל ... (cache)
 • more "עמלת בו ולא גדלתו ":
 • ביאור:יונה ד ב ג€“ ויקיטקסט: על כך אמר לו ה': "אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד": על-פי מידת הדין אין לך שום זכות לקבל את הקיקיון, כי לא עמלת בו ... (cache)
 • / כאשר נכתב/ כי לש חידותנ/ בגליון חיים בראדי: שירי משלם בן שלמה...: על לי להיות צל על ראשו אבל עץ שיהיה כקיקיון שבן לילה היה ובן לילה אבד (יונה מ מ. י י־'* דייל יסור צלו מעליו. - יעל בדח ובאש: על ובלדא: ועל; ... (cache)
 • ילמדנו רבינו.: הקיקיון עא, קיקיון שבן לילה היה ובן לילה נאבד מתיך. הקהל, כי אין לו קוראים כי אם קורעים $ ואני לא אחים. על כבוד בראדי העיר הגדולה אשר יש בה איזה רבו אדם ... (cache)
 • קיקיון מצוי ג€“ ויקיפדיה: מקור שם הצמח הוא בספר יונה, בפסוק בו מתואר הקיקיון כצמח בן חלוף: "שבן לילה היה ובן לילה אבד" (יונה פרק ד' פסוק י'), ואכן צמח זה אינו מאריך שנים, ... (cache)
 • מסכת בבא בתרא יג: כמש ביונה שבן לילה היה ובן לילה אבד ועולם הבא בשם יום שנאמי הנה. יום בא לד וגומי ולזה מכנהו בשם בר לילתא כלזמי בן עולם הזה דהוי רהיט ... (cache)
 • Untitled Document: ובהמשך מתאר הכתוב את גידלתו המהירה: "שבן לילה היה ובן לילה אבד" (ד', י'). כשרוצים לתאר, דרך משל, דבר שאין לו קיום, בן-חלוף, משתמשים במשל הקיקיון של יונה ... (cache)
 • דף קשר מספר 77 - פרשת בשלח: גאולה הצומחת כה מהר, שלא כדרך הטבע, בפסיחה על שלבי הביניים ובלא מאמץ, עלולה ליבול ולקמול במהירות דומה, כקיקיון, שבן לילה היה ובן לילה אבד. ... (cache)
 • עולם התנ"ך: בא בחירק תמורת סגול, וכן דברי אגור בן יקה (משלי ל א), שבן לילה היה ובן לילה אבד (יונה ד י), אם בן הכות הרשע (דברים כה ב). ... (cache)
 • ט"ו בשבט 15.11.315 השקד א. השקד, העוטה ממש בימים אלו את שלמתו...: כמוה כקיקיון, שבן לילה היה ובן לילה אבד. דרכו של עולם היא: דבר הבא במתינות, שלא כדרך נס - אחיזתו בעולם יציבה יותר. עַם שהספיקו לו חמישים יום לצאת מטומאת ... (cache)
 • דף קשר מספר 17 - בין כסה לעשור: שאם יזכה יבחין, מה בין עולם דקיקיון, "שבן לילה היה ובן לילה אבד", לבין עלמא דקשוט, אותה ישיבה בבית ה', "לחזות בנועם הי - ולבקר בהיכלו". בברכת גמר חתימה טובה ... (cache)
 • הקשר בין זמר עברי לתרבות עברית - TheMarker Cafe: 26 ינואר 2009 ... ללא אותה מסורת תרבותית, אנו עלולים לחנך את ילדינו כקיקיון זה שבן לילה היה ובן לילה אבד. הזמר העברי הוא אחת היצירות החשובות שנוצרו כאן במאה ... (cache)
 • הספרייה הווירטואלית של מטח - עיון בספר יונה: פרק ד: מהו ההיגד העומד לעומת ההיגד " שבן לילה היה ובן לילה אבד"? .... יונה חס על דבר אשר לא בא עמו בקשרי קרבה ואהבה מפני " שבן לילה היה ובן לילה אבד"; ה', יוצר האדם, ... (cache)
 • מבוא לספר יונה: אמצעים ספרותיים בספר: הסיפור שבספר יונה, שאווירתו על-טבעית מובהקת (נס הדג ונס הקיקיון " שבן לילה היה ובן לילה אבד"), מניח מקום ליחס תכונות ומעשי אנוש לדומם ולחי: "והאניה חשבה ... (cache)
 • קיקיון מצוי: בהמשך מתאר הכתוב את גדילתו המהירה: "שבן לילה היה ובן לילה אבד" (ד', י'). כשרוצים לתאר, דרך משל, דבר שאין לו קיום, בן-חלוף, משתמשים במשל הקיקיון של יונה ... (cache)
 • קיקיון, מתוך בוטניקה - אנציקלופדיה Ynet: הקיקיון מתואר שם כצמח צל, שסוכך על יונה הנביא בשבתו במדבר מול נינווה, והוא מהיר צמיחה ומהיר תמותה (" שבן לילה היה ובן לילה אבד"). ...
 • 10:11, 27.09.07 שלחו להדפסה עולים לרגל אביגור רותם. "לאפשר...: צא מדירת הקבע ושב בדירת הארעי, להורות כי גרים אנחנו עלי ארץ מבלי קבע, וימינו כצל שבן-לילה היה ובן -לילה אבד, רוח נושב ואיננו, ומה יתרון לו לאדם תחת השמש.." ... (cache)
 • בס"ד: עוסקים אח"כ בקיקיון שבן לילה היה ובן לילה אבד. את הסוכה הוא מקים כדי שהיא תהיה לו לצל וממנה הוא מבקש לראות מה קורה בנינוה העיר הגדולה. ... (cache)
 • more "שבן לילה היה ובן ":
 • eliguy - סוגת המשל מבוא לספר: משלי ראובן וימר: רחוק עוד יותר מהגדרות אלו הוא הקיקיון שבסיפור ספר יונה, שג€�בִּן לילה היה ובן לילה אבד ג€� וקמל במדבר. הקיקיון הריהו אינו סיפור כלל, ובכל זאת הוא משל שהמשיל ... (cache)
 • ירח מועד ד.ג ן 'אסיף לח: לילה היה ובן לילה אבד שטתיבשת. מלחותה תיבף ומיד מכל טין ירק וצומח. והוא רומז להעוהז שאין לה קיום והווה. אלא כליון והפסד אלא שהקבה הנחיל ... (cache)
 • כתיב: דהוהקארהיט אקיפאדשירא דמחוזא כי פני האדן אלו י לילה היה ובן לילה אבד. העשירים חושבים כיהמה מוקפים חומה מצד עשרסשמגין עליהם כמש הין ... (cache)
 • האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך - או"ח - אינטרנט ומיחשוב חינוכי: תורה זו מבקשת לעודד ולהרגיע - האדם אינו כחיה "שלאחר מיתתם נאבדו ואינם", לא ניתן לומר עליו ש"בן לילה היה ובן לילה אבד" כעל הקיקיון של יונה. ... (cache)
 • סוגת המשל לסוגיו ולזניו: 14 יולי 2008 ... רחוק עוד יותר מהגדרות אלו הוא הקיקיון שבסיפור ספר יונה, ש'בן לילה היה ובן לילה אבד' וקמל במדבר. הקיקיון הריהו אינו סיפור כלל, ... (cache)
 • הרהורי תשובה | ביכורים: בתוכי תולעת וכמו הקיקיון אנוכי - בן לילה היה ובן לילה אבד. אור וחושך בחללי, טוב ורע יושבים חבוקים, פעם עשות רצוני ופעם רצון האלוקים. ... (cache)
 • דף הכנה לשכבת ז' לקראת המבחן במקרא: "בן לילה היה ובן לילה אבד" (ד', 10)- גדל במהירות ונבל במהירות. "שתים עשרה ריבו" (ד', 11)- שנים עשר אלף. "לא ידע בין ימינו לשמאלו" (ד', 11)- שלא מבחינים בין ... (cache)
 • more "היה ובן לילה אבד ":
 • שיעור על יונה: "ואני לא אחוס על... העיר הגדולה" שיש בה המון אנשים?! לא על העיר שחזרה בתשובה אלא על האנשים - אני אוהב את האנשים. שווה לי לסלוח לעיר שהיתה לה חזרה קיקיונית ... (cache)
 • CHAI - Judaism & Animal Rights: אלוהים חשב על בעלי החיים ועל בני האדם כאשר נזף ביונה: "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה ... (cache)
 • ביאור:יונה כמשל לנפש ג€“ ויקיטקסט: "ואני לא אחוס על ננוה העיר הגדולה", על אנשי העולם הזה. "אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם (אלו הצדיקים) אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו(אלו האנשים שאינם מבדילים ... (cache)
 • יבמות דף סא: [יונה ד,יא: ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה] אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה (אנשי נינוה עובדי כוכבים היו)? ... (cache)
 • The Redemption and Aliya to Israel - World Mizrachi Movement...: נדמה שגם ספר יונה ביטא רעיון זה ברחמי ה' על נינוה: "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתיים עשרה ריבו, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו. ... (cache)
 • בכורות ד: ואימא (הא דכתיב בהמת הלוים - בהמות טובא משמע, כדאשכחן בנינוה): (יונה ד,יא) [ ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע ... (cache)
 • פתח הפטרת י! כ מנחה כ: ואני לא אחוס על כינוה וכו. ויש להבין. הלא ידוע מדרכי החשיבה, שלבד סור מרע. צריך גיכ האדם לעשות הטוב, ולמה קבל. ד את תשיבתם עבור שסרו מדרכם הרעה ... (cache)
 • פרשת: ... אחת יבש כך חסת עליו ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, באותה שעה נפל על פניו ואמר הנהג עולמך במדת רחמים דכתיב לה' אלהינו הרחמים והסליחות: (cache)
 • בס"ד: ... או לגמרי מחל להם הקב"ה ורק אח"כ הודיעו הקב"ה כי נחם על הרעה כשאמר ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה ומזה שפיר הוכיח הש"ס כאן דהדרי ביה ולא אודעוה ליונה ... (cache)
 • פרשת אחרי מות - קדושים - לא תקום ולא תטור - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... ששמעון כבר מנע ממנו קרדומו אין זה נקימה, שבדין יאמר לו ראובן: "אתה חסת על דבר גרוע שהפסדו קטן ואני לא אחוס על דבר חשוב שגדול הפסדו?!" (=המליצה מיונה) ... (cache)
 • שיחות בספר יחזקאל / יהודה איזנברג: שבין לילה היה ובין לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה..." (יונה ד יא) ביחזקאל מופיעה חמלה; יותר נכון לומר: מופיעה שלילת החמלה. ... (cache)
 • תנחומא - וזאת הברכה: שכן יונה אומר, ואני לא אחוס על נינוה וגו' אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם וגו' (יונה ד יא), אלו הצדיקים. אשר לא ידעו בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה (שם), ... (cache)
 • פרשת וירא - תפילת אברהם על סדום - גיליונות נחמה ליבוביץ: וכבר עשה הוא יתברך הטענה הזאת ליונה באמרו: "ואני לא אחוס על ננוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה". ... (cache)
 • ויגש: אלא בעבור שהיו החוטאים רבים דנפישי רחמי, כי הקב"ה חס ביותר על רבים, כמו שנאמר (איוב לו ה): הן א-ל כביר לא ימאס, וכמו שנאמר (יונה ד יא): ואני לא אחוס על ... (cache)
 • כריתות ו: והכתיב (יונה ד,יא) ואני לא אחוס על נינוה [העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה]? ההוא לאפוקי בהמה; ... (cache)
 • לבירור משחק הצעצועים בשבת סיפורים עם מוסר~השכל: יונה: ואני לא אחוס על גיגוה וכר ג€”. ובהמה רבה. בברכה בלהה טננבאום. שדמות דבורה. גליל התהתון, ד.נ. בה. מערכת גכבדה! ראשית מכתבי אודה לכם שהכנסתם ... (cache)
 • בדידות הנביא - Schechter Institute of Jewish Studies - Home page: "ואני לא אחוס על ננוה העיר הגדולה?" (ד:11). כלומר, כל עוד החברה מקיימת רמה סבירה של צדק עדיף החסד על הדין. יש מצבים בהם על המנהיג הלומד מדרכי האל להבליג, ... (cache)
 • סוחרי ירושלים / יוסף ריבלין: ורק בדרך כלל אשאלך מה חרי האף הגדול בי, הן אתה חסת על כבוד עצמך ואני לא אחוס על כבוד עיר ומלואה, עיר אלקים המלאה חכמים וסופרים יראי ה' ותמימי דרך? ... (cache)
 • לימודי דעת | פרשת השבוע | ספר דברים: תשובת ה' אתה חסת על הקיקיון ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אינה באה ללמד לימוד של קל וחומר, אם אתה חסת על הקיקיון קל וחומר שאני אחוס על העיר נינווה ... (cache)
 • פרשת וירא - חמישים צדיקים אשר בתוך העיר - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... וכמו שאמר הקב"ה בעצמו (יונה ד') "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה", כי שם נשא האבות החטאים בעבור הקטנים ויונקי השדים שלא חטאו שלא ימותו במות אבותם. ... (cache)
 • Tzura.co.il - צורה: ואני לא אחוס על ת"א העיר הגדולה. אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו. (ואף מילה על גוש קטיף). כל הזכויות על היצירה אייכה יונה? ... (cache)
 • פרשת בלק: "אתה נותן יד לפושעים" (תפילת יום כיפור) וכן אצל אנשי נינווה שולח ה' נביא להחזירם בתשובה, כדי שלא יאבדו (" ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה? ... (cache)
 • כל ה"אמת" על ספר יונה - Yeshivat Kerem B'Yavneh: הטיעון שבפרק ד', לאי הפיכת נינוה הוא " ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה? ... (cache)
 • more "ואני לא אחוס על ":
 • אדם בורח מייעודו: להם) עומדת בסיומו של הספר, בשאלה הרטורית: "אתה חסת על הקיקיון... ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, אשר יש בה יותר משתים עשרה רבו אדם... ובהמה רבה"? ... (cache)
 • דף קשר מספר 406 - פרשת נצבים וילך: ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה יותר משתים עשרה ריבו אדם... ובהמה רבה" (ד',יא). בבחינת מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? ... (cache)
 • New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/האימפריה האשורית...: 17 יוני 2007 ... יונה ד":11ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה" ... (cache)
 • ספר יונה ורעיון התשובה: הפסוק האחרון הוא שאלת ה': ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה? ... (cache)
 • ספר יונה בכתיב המסורה ג€“ ויקיטקסט: ... לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה ... (cache)
 • תעודת זהות של יונה הנביא: פסוק מרכזי:ד,י"א: ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה משתים עשרה רבו אדם. אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה! "... (cache)
 • דף קשר 1143 - ספר יונה, ספר האירוניה / ישי נחליאל: "נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים-עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו" (ד, יא). המסר כאן ברור: יונה הוא אמצעי בידי הקב"ה, שברצותו קיים וברצותו ... (cache)
 • יצחק שאולזון: אז מובאת טענת הקב"ה, טענה המסכמת ומכריעה את כל הויכוח עם יונה: "אתה חסת על הקיקיון אשר לא גדלת אותו ולא עמלת בו ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה... אשר לא ... (cache)
 • מקראנט: 25 נובמבר 2007 ... על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משנים עשר בו אדם אשר לא ידע בין. ימנו לשמאלו" (ד' 11). זאת אומרת, האל מרחם על ברואיו ולכן איננו מביא ... (cache)
 • 78 יונה ד: לא^חום על נינוה העיר הגדולה אשר;V בה הרבה משתים;^ךה רבו. 'אמד־ לא ידע בי ן ימינו לשמאלו ובהמה רבה: זרע יעקב. מקיימים לימור התורה. בו נוטריקון והקרבה במזבח ... (cache)
 • גשר מפעלים חינוכיים: "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה?" (שם שם יא). ז. כפרה כמתנת חינם ... (cache)
 • רשי ץרא תרות תותתץרת ץ שתרלץ ץדלו ץאווגשץשלץ: אחוס על- נינוה העיר הגדולה-אשר יש-בה הרבה משתים-עשרה רבו אדם אשר לא-ידע בין-ימינו. לשמאלוובהמהרבה"מקבלתתוקףרב.והקב"הכביכולאומר-"גםאחרישנתבררשאתהיונהצדקת ... (cache)
 • Forum בסימן כתיבה: "כל נדרינו" מחזור ליום הכיפורים של קיבוץ אורטל...: 29 ספטמבר 2006 ... ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוא אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה? ... (cache)
 • ג€¢הנחל ג€” אל הים! מקור המקורות ומעין המינותג€¢: משתמו ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה. רבה?1! עשרה רבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה. (יונה). ג€” ארפא משובתם, אוהבם נדבה! ... (cache)
 • הלכות ברכות השחר מפתח ההלכות מו. הלכות ברכות השחר ושאר ברכות. מז...: ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה? אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה, יונה, ד, יא ... (cache)
 • קטגוריה: היסטוריה עכשיו: 23 יוני 2009 ... שבן לילה היה ובן לילה אבד ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים-עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה? ... (cache)
 • more "נינוה העיר הגדולה אשר ":
 • ביאור:האם ה' מעניש גם את השכנים של הרשעים ג€“ ויקיטקסט: בספר יונה נאמר שה' סלח לאשורים בנינוה רק בגלל שחזרו בתשובה, אבל אם לא היו חוזרים בתשובה היה הופך את העיר, למרות ש יונה ד יא " יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם ... (cache)
 • תמוהה בעיני התנהגותו של מלך נינוה - תנ"ך - פורומים, קהילות בתפוז אנשים: אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה|סדגש"|. סתם מחשבה שלי - אולי בגלל שלא ידעו מימינם לשמאלם והאדם והבהמה היו ממש באותה ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - קהלת פרק גֲ´ פסוקים כֲ´ - כ"ב: שכן אמר יונה 'ואני לא אחוס על נינוה וגו' אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם וגו' ובהמה רבה' (יונה ד יא), אדם אלו הצדיקים, ובהמה אלו הרשעים, שמעשיהם כמעשה ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | האם ה' מעניש גם את השכנים של הרשעים?: ... למרות ש(יונה ד11) "יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה "; כאן אין ערבות הדדית כי מדובר בגויים, ... (cache)
 • תוכנית ל-ט"ו בשבט כתבה: שפרה ספרא: 'ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים -עשר. ריבוא אדם...' ריבוא - עשרת אלפים(12.000). תרגיל לשון: בעברית אנו מוצאים שם עצם ופועל מאותו ... (cache)
 • האחשתרנים / שלום עליכם: וכלום אפשר שהמקום לא יחוס על עיר גדולה לאלוהים אשר יש בה הרבה משתים -עשרה ריבוא אדם ובהמה רבה, ורב אין לה? ויינחם אלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ... (cache)
 • ספר יונה מבנה ואמצעים אמנותיים:: גדול' גדולה= נינוה עיר גדולה, העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו, רוח גדולה, סער גדול, יראה גדולה, שמחה גדולה: תארים שתכליתם להאדיר את רישומו של ... (cache)
 • more "יש בה הרבה משתים ":
 • מדוע ניחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לנינוה?: ... שבן לילה היה ובן לילה אבד; ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה? ... (cache)
 • דמותו של יונה הנביא / עדי שגב: אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו" (ד' י"א). אנשי נינוה יונה תשובה שלימה תשובה חלקית תשובה מתוך בחירה תשובה מחוסר ברירה אקטיביות ... (cache)
 • לא ידע בין ימינו לשמאלו - ויקימילון: 28 מרץ 2008 ... לא ידע בין ימינו לשמאלו. מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי. קפיצה אל: ניווט, חיפוש. תוכן עניינים ... (cache)
 • ובי גם ברברים שהוא מתגדר בהם במלאכתו*), לא ידע בין ימינו לשמ^ו,: ובי גם ברברים שהוא מתגדר בהם במלאכתו*), לא ידע בין ימינו לשמ^ו,. וכסיל בחושך הולך; ולא די שמלאכתו מלאכת חרש ברזל פועל ב פ ה ג€¢ ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - פורים - עד דלא ידע: את הפסוק מספר יונה "איש אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו" מסביר הגר"א - זה תלמיד חכם שעליו נאמר "לא תסור... ימין ושמאל" אצל תלמיד חכם יש מצב שאינו יודע בין ימינו ... (cache)
 • ביאור:מדוע לא רצה יונה לנבא לאנשי נינוה ג€“ ויקיטקסט: על כך ענה לו ה', שאי אפשר לדרוש מאנשי נינוה דרישות מוגזמות: הם לא זכו להתגלות ה', ולכן כל אחד מהם " לא ידע בין ימינו לשמאלו", וכולם דומים ל "בהמה רבה" ... (cache)
 • מערכי שיעור בעמל מש"א: הביטוי " לא ידע בין ימינו לשמאלו" פירושו: א. לא ידע כלום, לא התמצא. ... עכשיו הוא בניו- יורק והוא כמעיין המתגבר/ שבר כלי/ לא ידע בין ימינו לשמאלו. ... (cache)
 • בקשה| חייב דחוף!! פירושים של מילים בתנ"ך! - FXP.co.il: "לא ידע בין ימינו לשמאלו", אני חושב שמשתמשים בזה גם היום. זאת אומרת, התבלבל.. או שלא ידע מה כדאי לעשות. - "ארך אפים", לגבי זה אני לא בטוח כל ... (cache)
 • מתיקא השיטים. h*m כדובשא: אשד לא ידע בין ימינו לשמאלו מכ^'. הנעשה והנשמע בעיר, צוה המהרל להטמי. את יוסילי הגולמ בבית אחר. ולפשו<. מעליו מלבושיו שהיה רגיל ללכת בח$ ... (cache)
 • פירוש שד"ל על דברים פרק יז: משמשת, כשהכוונה להבחין דבר מדבר, כגון אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו (יונה ד ' י " א) ובן טמא לטהור יודיעום (יחזקאל מ " ד כ " ח). ... (cache)
 • ניבון זוטא ג€“ נעמן אופיר ִניב ָקִניָת ג€“ ֶמה ָחַסְרָתּ?: לא ידע בין ימינו לשמאלו. דוגמה: בעת הבחינה לא ידע הסטודנט הצעיר בין ימינו לשמאלו. אדם מתרועע עם הדומה לו [בהוראה. לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב. שלילית]. ... (cache)
 • 14 תקוני תשובה: הסימנים ראוי לקנסו, איך מוסר ענין בדיקת הסימנים לאיש אשר לא ידע בין ימינו. לשמאלו. הלזה יקרא אמתלא טובה ותו הלא השוב היה מוכרח עדיין לבדוק הריאה, ... (cache)
 • מבחן גמר בעברית ג€“ תשס"ט: לא ידע בין ימינו לשמאלו (כאילו אין קואורדינציה, תיאום בין שני צדי הגוף). פירוש: לא התמצא, לא ידע כלום. כלומר: צד שמאל וצד ימין הם שני צדדים סימטריים בגוף ... (cache)
 • לארץ ישראל / דוד פרישמן: וגם העוזר הזה בבית המלמד, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ואשר ירא את אלהים ויכבדהו בכל מאדו ולבו, והוא ערגה נפשו פתאום לארץ אבותיו, לארץ-ישראל הקדושה, ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | האם ה' מעניש גם את השכנים של הרשעים?: גם בנינוה - התינוקות והבהמות " אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו " בוודאי לא היו צדיקים ולא היתה להם כל השפעה על העיר. אילו התושבים המבוגרים היו נשארים רשעים, ... (cache)
 • ביקור בנינווה - מאמרים: בדיוק מול מוסול, בצד שמאל, נמצאות החורבות שהיו פעם העיר הגדולה אשר בה היו "הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו ושמאלו ובהמה רבה" כלשונו של הנביא. ... (cache)
 • ניבים וביטויים לכתיבת חיבור: לא ידע בין ימינו לשמאלו ג€“ לא ידע דבר, אין לו מושג בדבר, אינו מבחין בין דבר לדבר. לא מעלה ולא מוריד ג€“ אין לדבר כל ערך. אין הוא מוסיף ואין הוא גורע, ... (cache)
 • חסידים וחסידות / אפרים גרשון דיינארד: ... החסיד איננו חסיד יען למד תורת החסידות, והחסיד אשר למד, איננו חסיד טוב או רע מהחסיד הבור אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו. למוד תורת החסידות לא ברא את החסיד, ... (cache)
 • פרשת בראשית - עצי הגן - גיליונות נחמה ליבוביץ: ומן הידוע כי מי שלא ידעהו כלל הנה הוא נמשל לבהמות אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, והוא יהיה פרא לא אדם, והנביא אמר (ישעיהו ז') "בטרם ידע הנע בחור בטוב ומאוס ... (cache)
 • קטגוריה:ניבים - ויקימילון: לא דבים ולא יער · לא ידע בין ימינו לשמאלו · לא יוצלח · לא כל הנוצץ זהב הוא · לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן · לזות שפתים · לישן על זה · לך תוכיח שאין לך אחות ... (cache)
 • Babylon Hebrew Thesaurus Dictionary - Babylon: לא ידע בין ימינו לשמאלו · לא ידע למה לצפות · לא יהודי · לא יהיה סיבוב שני! לא יהיר · לא יודע גבול · לא יודע חכמות · לא יודע ליהנות ... (cache)
 • "?: נראה לי שההקבלה מאירה בעיקר את הלקח בסיום ספר יונה - יונה בדרכו (מידת הדין והאמת), מונע חיים מ"הרבה משתים עשרה רבו אדם שר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה" ... (cache)
 • מחללה ילא שגיתי כלה מהיוללה אני חזיתי כלה מהללה תפארת: ימינו לשמאלו ובהמה רבה, על כן יקרא עוד שמו בבל,. יראה ורעד יבא בו ותכסהו פלצות ויאמר: מי יתן לי. אבר כיונה אעופה ואשכונה בעיר אחרת קרובה לנום שטה ... (cache)
 • שיטה מקובצת ברכות: ... שמעון נחמני"5 - אחד מתלמידיו של רב"א, שכותב לרבו ומבקש ממנו לאשר את הבנתו נגד הבנה מוטעית של "איש חסר דעת לגמרי אין לו ידיעה בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה.... (cache)
 • יש לי סימפטיה לאמנות קונספטואלית בתל-אביב: 7 נובמבר 2003 ... אשר יש בה הרבה משתיםעשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה" (ספר יונה). תל אביב עיר כל כך שנויה במחלוקת. יש אוהבים, יש אדישים, ... (cache)

תגובות