וזרעך גוים יירש

קוד: ביאור:ישעיהו נד3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בהמשך הנבואה שבה ישעיהו מורה לירושלים להתכונן לקליטת עליה המונית, נאמר
הנבואה " ימין ושמאל תפרוצי " משמעה, שירושלים תתפשט ותתרחב לצפון ולדרום, בעקבות גלי העליה ההמונית.

מה משמעות " וזרעך גויים יירש "?

1. ייתכן שהכוונה היא, שבני ישראל העולים מהגולה יגלו שגויים אחרים התיישבו בארץ בזמן שהיו בגלות, ויצטרכו לגרש אותם ולרשת את עריהם. לפי זה, החלק השלישי של הפסוק - "וערים נשמות יושיבו" - הוא נבואה נפרדת: בנוסף לערים שהעולים יקחו מהגויים, הם גם ימצאו ערים שוממות ויישבו אותם.

2. וייתכן שהכוונה היא, שבני ישראל העולים מהגולה ימצאו ערים שוממות, שהגויים כבר עזבו אותן לפני כן, והם רק יצטרכו לרשת אותן. לפי זה, החלק השלישי של הפסוק - "וערים נשמות יושיבו" - מפרש את החלק השני: בני ישראל יירשו את הערים הנשמות שהגויים עזבו.

תגובות