מבנה ירמיהו ח

קוד: מבנה ירמיהו ח בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

ירמיהו פרק ח כולל כמה נושאים, כל אחד מהם ראוי למאמר בפני עצמו.

הפסוקים הראשונים (1-3) שייכים לפרק הקודם, ומתארים את עונשם של ראשי יהודה ויושבי ירושלים - "לדומן על פני האדמה יהיו";

בהמשך ישנם ארבעה קטעים המתארים את ייאושו של ירמיהו מהמצב הרוחני בעם ישראל:


תגובות