חייו של אביתר בן אחימלך

קוד: חייו של אביתר בן אחימלך בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: הדס ניצן

אל: כפית ה'תשס"ב ניסן

/ הדס ניצן

כדי להבין את הרקע להופעתו הראשונה של אביתר יש לקרוא קודם את שמ"א כ"א, ב-י . שם רואים שדוד, כשהוא בורח משאול, נעזר באחימלך הכוהן שנותן לו חרב ולחם לדרך. אחימלך עושה את זה בתמימות ומאמין לדוד שאומר שהוא יוצא בשליחות המלך.

הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את אביתר היא בשמ"א כ"ב, כ-כג . אביו אחימלך ועוד 85 מכוהני נוב נרצחים ע"י שאול מפני ששאול חשד שאחימלך עזר לדוד להמלט ממנו, ולא האמין שהוא עזר לדוד בתמימות. אביתר בורח ומצטרף אל דוד כי לשניהם יש כרגע צורך להמלט משאול ולכן הם יכולים לעשות את זה ביחד. דוד גם מרגיש אשמה והוא מודה שבכל זאת, הוא זה שגרם בעקיפין לרצח ולכן הוא מנסה לפצות את אביתר ע"י כך שהוא הופך אותו לאחד מהאנשים שהכי קרובים אליו - אביתר נושא את האפוד ושואל עבור דוד בה' (שמ"א כ"ג, ט; ל', ז) ודוד מעריך אותו.

הפעם השניה בה אנו פוגשים את אביתר היא בשמ"ב ט"ו, כג-כט , אחרי הרבה מאוד זמן - במרד אבשלום. דוד המלך שולח את אביתר וצדוק לחזור לירושלים כדי שיוכלו לרגל עבורו אצל אבשלום.

במל"א א', ז אדוניה עורך "סעודת מרד" כדי למנוע משלמה למלוך, למרות שדוד הבטיח לבת שבע ששלמה יהיה המלך הבא (שמ"ב י"ב, כד) [1] . מן הסתם אדוניה יודע על ההבטחה הזו אבל הוא בכל זאת עושה סעודה והעוזרים הראשיים שלו הם יואב בן צרויה ואביתר .

אביתר שלנו? מה הקשר? מה הוא עושה שם? אביתר הרי הולך בראש של דוד! הוא אמור לתמוך בהמלכת שלמה כי זה מה שדוד החליט, לא? דוד הציל אותו משאול, נתן לו להצטרף אליו וגם כשדוד היה כבר מלך ולאביתר לא נשקפה שום סכנה הוא היה אחד ממקורבי דוד. אז לפחות עכשיו, כשדוד כבר זקן אנחנו מצפים שהוא ימשיך לתמוך בדוד ולא במי שהולך נגדו. מה קרה כאן?

כנראה שבמרד אבשלום קרה משהו שגרם לאביתר לשנות את דעתו בקשר לדוד.

מה היה אותו "משהו"? הפרשנות אומרת שלא במקרה נבחר דווקא אביתר לחזור לירושלים ולרגל עבור דוד, לא רק מפני שאביתר היה הראשון שעלה לדוד בראש. אביתר הרי תמיד היה נושא את האפוד כדי לשאול לו בה' והוא היה איש מאוד חשוב שדוד נזקק לו. אבל פעם אחת קרה דבר בלתי צפוי - הוא שאל בה' ולא נענה!

למה? מה קרה? למה רוח הקודש כבר לא שורה עליו? דוד ראה את זה והבין שרוח הקודש ניטלה ממנו בגלל השבועה שנשבע הקב"ה לסבא של סבא שלו, לעלי הכהן "וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מהיות זקן בביתך" (שמ"א ב', כז-לו) . זקן במשמעות של כהן גדול. דוד ידע שזה אומר שאביתר כבר לא יכל להיות כהן גדול ששואל באורים ותומים. אז הוא מצא לו תעסוקה חליפית - לקבל מידע על אבשלום.

זה מה שקרה במרד אבשלום ולכן אביתר חזר לירושלים. דוד החזיר לירושלים גם את צדוק כי הוא רצה להראות לאביתר שזו משימה די מכובדת לרגל עבור המלך - עובדה שגם צדוק עושה את זה יחד איתו. אם אביתר היה חוזר לירושלים לבד או אפילו עם כהן אחר הוא היה נפגע הרבה יותר כי אז הוא היה מקבל את המסר שדוד צריך את צדוק ולכן צדוק נשאר איתו. אבל לדוד היה חשוב שדווקא צדוק מכל הכהנים יחזור לירושלים עם אביתר.

מאותו זמן אביתר כועס על דוד על שמינה את צדוק במקומו. נכון שגם צדוק חוזר איתו לירושלים, אבל צדוק יהיה הכהן הגדול כשהמרד יסתיים ואביתר לא. דוד החזיר אותו לירושלים בתחילת המרד בניגוד לרצונו. הוא נעלב, מרוגז ופגוע. הוא הרי לא עשה שום דבר רע! רוח הקודש סרה ממנו בגלל עלי ובניו שחיו משהו כמו מאה שנה לפניו והוא בכלל לא מכיר אותם! למה דוד לא הבין את זה? למה הוא לא יכול היה להחזיר מישהו אחר? איזו השפלה! גם לשאול בה' ולא להענות וגם לחזור לירושלים! אי אפשר היה לצמצם קצת את ההשפעות של הארוע הטראומטי שהוא עבר כרגע ולהשאר עם דוד? אפילו בתור אחד מאנשיו ולא בתור כהן גדול!

במרד אדוניה מוצא אביתר הזדמנות לחזור למעמדו הקודם. אם דוד לא רוצה אותו אז אין לו שום בעיה ללכת למישהו שכן מוכן לקבל אותו. עכשיו יש לו דרך לחזור לכהונה הגדולה, כי אם אדוניה יצליח לעלות למלוכה באופן טבעי - העוזרים שלו יקבלו את המשרות הבכירות; אביתר יחזור להיות כהן גדול ששואל באורים ותומים (בלי קשר לעובדה שרוח הקודש כבר לא שורה עליו...), ממקורבי המלך וכו'.

אבל מה שקורה בסופו של דבר במל"א ב', כו-כז זה שאדוניה לא מולך, שלמה מוכתר למלך ומתקבל על כל העם, אדוניה מת ואביתר מגורש לענתות. שלמה לא גוזר עליו עונש מוות "כי נשאת את ארון ה' אלוקים לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי". יש לאביתר נקודות זכות למרות שבסוף הוא לא כ"כ הראה נאמנות לדוד. חוץ מזה מוזכרת הסיבה לכל הבלגן - רצח כוהני נוב והסתלקות הנבואה מאביתר, הכל נובע מאותו חטא של משפחת עלי.[1] המער כ ת:האמנם משמעות פסוק זה - הבטחה ששלמה ימלוך? על כך ראה דיון מעניין בכפית של סיון ה'תש"ס.

תגובות