דבר אלהים לי אליך!

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 21:50:16  11.08.2009, כתוספת/תגובה ל: נושא

אהוד, מנהיג ישראל בתקופת השיעבוד למואב, נכנס לפגישה ביחידות עם מלך מואב, בטענה שיש לו דבר-סתר לומר לו:

שופטים ג20: " ואהוד בא אליו, והוא ישב בעלית המְקֵרָה אשר לו לבדו; ויאמר אהוד 'דבר אלהים לי אליך!', ויקם מעל הכסא "

מְקֵרָה = מלשון קור; עליית המקרה = הקומה העליונה של הארמון, שהיתה מאווררת וקרה יותר משאר חלקי הארמון (מצודות) .

אשר לו לבדו = החדר המאוורר היה מיוחד לשימושו של המלך לבדו, והמצב היה מתאים בדיוק לביצוע תוכניתו של אהוד - לחסל את המלך כדי למרוד במואב. אך לפני ששלף את החרב, קרא -

'דבר אלהים לי אליך!' = כלומר, אלהים ציווה עליי לבוא ולהרוג אותך: " כן אמר לי ריבונו של עולם: קח חרב ותן אותה בתוך מעיו! " ( בראשית רבה צט ג) .

ויקם מעל הכיסא = מלך מואב היה מופתע, הוא ציפה לשמוע דיווח על " דבר סתר " כלומר על קשר שמישהו אחר מתכוון לקשור כנגדו (ראו בפסוק הקודם), והנה מתברר שהקושר הוא אהוד - המורד בו בשם אלהים. הוא קם מהכיסא כדי להתגונן, אבל זה היה כבר מאוחר מדי.

מקורות ופירושים נוספים

'דבר אלהים לי אליך' - יש שפירשו, שאהוד אמר את הדברים כתחבולה, כדי לגרום למלך מואב לקום: " דבר אלהים - ומהראוי אם כן לעמוד בעת תשמענה; וכונתו היה להטרידו בקימה לבל ירגיש " ( מצודות, ע"פ רש"י, רלב"ג) . לפי זה, יש לפרש -

ויקם מעל הכיסא = מלך מואב חשב שאהוד מתכוון להעביר לו מסר חשוב מה', וקם מהכיסא כדי לכבד את  ה'. ואהוד אכן העביר לו מסר מה' - אבל לא את המסר שהתכוון אלא מסר קטלני; יש רואים בכך דוגמה של ציניות בתנ"ך. מלך מואב אמנם נהרג, אבל ה' גמל לו על כך שקם לכבודו - רות, בתו של מלך מואב, נישאה לבועז וזכתה שאחד מצאצאיה היה דוד מלך ישראל (ע"פ רות רבה ב ט, בבלי סנהדרין ס א) .

אולם בפירוש זה ישנן כמה בעיות:

 • לא מסתבר שאהוד, השופט שה' שלחו כדי להושיע את ישראל, עבר על האיסור החמור ב שמות כ6: " לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא... ", והזכיר את שם ה' רק בתור תחבולה צבאית.
 • לא מסתבר שאהוד ניצל לרעה את הכבוד שמלך מואב רחש לה' כדי להרוג אותו; והרי לפי דברי חז"ל הנ"ל, יש לגמול טובה לאנשים שמכבדים את ה', ולא לנצל אותם לרעה.
 • " וקושי נוסף יש בה, שאין היא תואמת את הסיטואציה המתוארת בסיפור... מלך מואב, עובד האלילים, לא ציפה לשליח אלהי ישראל, שיביא לפניו דבר אלהים - דבר מעין זה לא היה מקובל ולא יכול היה לעלות על דעתו. הוא ציפה, כאמור, לאהוד עבדו, שיגלה לפניו את דבר הסתר. והנה, לא פירש אהוד "דבר סתר" מהו, אלא אמר דבר אחר... ועגלון הכיר, שכוונה אחרת עם אהוד, ומפניה קם מעל הכיסא " (אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 51)  
לכן מסתבר יותר, כפי שפירשנו, שאהוד אמר את הדברים בכנות, כדי להכריז על מרד בשם ה'. בכך קיים אהוד את הפסוק ( משלי יח10): " מגדל עז שם ה', בו ירוץ צדיק ונשגב " ( פירוט).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • <הוגה ע"י המחבר. ואברהם. מוכן. >: א"ר יצחק בר אמי: דאמר קרא ' ואהוד בא אליו והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא' (ג', כ). והלוא דברים קל וחומר: ומה ... ( cache)
 • פשוטו כמשמעו של הסיפור על אהוד בן גרא / חיים ראם: " ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לו לבדו" וסביר מאד שהיו אלה השעות החמות של אחר הצהרים. התכונה של המלך להתבודד בעליית המקרה נלקחה בחשבון על ידי ... ( cache)
 • כיסא ג€“ ויקיפדיה: ואהוד בא אליו והוא יושב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך ויקם מעל הכיסא. ג€“ ספר שופטים ג' פסוק 20 ... ( cache)
 • סודו של מזמור סז - עיון בתוכן המזמור ובמבנהו: ואהוד בא אליו והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם .מעל הכסא. וישלח אהוד את יד שמאלו ויקח את החרב מעל ירך ימינו ויתקעה בבטנו. ... ( cache)
 • כסא - ויקימילון: (ויקרא רבה, אמור, פרשה כט, סימן ג); " ואהוד בא אליו והוא יושב בעלית המקרה אשר לו לבלו ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך ויקם מעל הכיסא" (שופטים ג כ) ... ( cache)
 • פרשת ויחי: מה הזאב הזה חוטף, כך חטף אהוד לבו של עגלון, הה"ד (שופטים ד): ואהוד בא אליו והוא יושב בעיליתא קרירתא, ויאמר דבר סתר וגו'. אמר לו: כן, אמר לו מריה דעלמא, ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il - אטר יד ימינם: "בנימין זאב יטרף", מדבר בשופטיו מה הזאב הזה חוטף כך חטף אהוד ליבו של עגלון, הדא הוא דכתיב ואהוד בא אליו והוא יושב בעיליתא קרירתא ויאמר דבר סתר וגו', ... ( cache)
 • כיסא ג€“ איןציקלופדיה: ואהוד בא אליו והוא יושב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך ויקם מעל הכיסא. ספר שופטים ג' פסוק 20. למלכים ולשליטים הגדולים היו כיסאות ... ( cache)
 • ארבע מיתות פרק שביעיג€¢ סנהדרין כח65: םנלן אמר רב יצחק בר אמי דאמר קרא ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לו לבדו ויאמר. אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא והלא דברים קו ומה עגלון מלך ... ( cache)
 • בנימין בן יעקב ג€“ ויקישיבה: ואהוד בא אליו והוא יושב בעיליתא קרירתא ויאמר דבר סתר וגו' א"ל כן א"ל מריה דעלמא נסיב חד חרבא וניתננה בגו מעיך (שם ) ויצא הפרשדונה פרתיה ויצא אהוד המסדרונה ... ( cache)
 • ילקוט שמעוני - מלכים: ... עומדין מנא לן אמר ר' יצחק דבי רבי אמי דאמר קרא ואהוד בא אליו והוא יושב בעלית המקרה וגו' והלא דברים ק"ו ומה עגלון מלך מואב שהוא עו"א ולא ידע אלא בכנוי ... ( cache)
 • Juֳ­zes 3: En toe hy van sy stoel af opstaan,, כ ואהוד בא אליו והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא ... ( cache)
 • Talmud Babli, Sanhedrin: ... דאיכא שם רבה ומילתא בעלמא הוא דנקט קמ"ל: נגמר הדין כו': עומדין מנלן א"ר יצחק בר אמי דאמר קרא (שופטים ג) ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לו לבדו ... ( cache)
 • Juֳ­zes 3: כ ואהוד בא אליו והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא. 21, Na ka torona e Ehuru tona ringa maui, ka mau ki te hoari i ... ( cache)
 • מימי בית ראשון: גיבורים וגואלים / מ"י ברדיצ'בסקי: ואֵהוד בא אל המלך, והוא ישב בעלית המקֵרה אשר לו לבדו, ויאמר אהוד : דבר-אלהים לי אליך; ויקם עגלון מעל הכסא. וישלח אהוד את יד שמאלו ויקח את החרב מעל ירך ... ( cache)
 • פתיחה: אנו הולכים ללמוד את אחד הסיפורים המרתקים ביותר בתנ"ך ...: תנוחה מתאימה למלך השמן למוות מהיר - " דבר אלהים לי אליך " (פס' 20) ג€“ יש מפרשים הטוענים כי בהזכרת שם האלוהים המלך נעמד מתוך כבוד. כיצד תורם להצלחת המשימה? ... ( cache)
 • קיצור שולחן ערוך טו ג€“ ויקיטקסט: ויש אומרים שיש לעמוד תמיד לקדיש ולשאר דבר שבקדושה, דיש ללמוד בקל וחומר מעגלון מלך מואב, דכתיב: "ואהוד בא אליו" וגו' "ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל ... ( cache)
 • סנהדרין לט: כמתוקנין שבהם לא עשיתם (כמו עגלון מלך מואב, שהיה מכבד את השם: כשאמר לו אהוד ' דבר אלהים לי אליך [המלך]' מיד 'ויקם מעל הכסא' (שופטים ג,יט-כ)), כמקולקלין שבהם ... ( cache)
 • עולם התנ"ך: רצונך לידע עגלון מלך מואב אדם ערל היה ונכנס אהוד בן גרא אצלו, כיון שהזכיר לו שמי חלק לי כבוד ועמד לו מכסאו, שנאמר: (שופטים ד) ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ... ( cache)
 • בהעלותך: דבר אלהים לי אליך ויקהג€¢ מעל הכסאג€¢ שאין מן הנימוס לשמוע דבר ה בהיותו. יושב רק בעמידה ג€¢ זהו שאל לבל ישבו רק עמדו בעמידהג€¢ יען ואשמעה מה ... ( cache)
 • רחמי אם / יהודה לייב גורדון: כי עתה דבר אלהים לי אליך ; אבל בטרם אדבּר דברי הואילה נא והבטיחני כי כל הדברים אשר אדבּר באזניך לא יוָדעוּ לאיש זולתך, אם תעשׂה את בקשתי ואם תחדל. ... ( cache)
 • הלכה אשכנזית שמקורה בירושלמי: בעל מגן אברהם כתב (סי' נו, סק"ד) שהטעות בירושלמי היא רק בציטוט הפסוק, כי הפסוק הוא " דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא", ומשמע שמעצמו קם, ולא שאחד אמר לו לקום. ... ( cache)
 • Part 1 Ch. 15 Kitzur Shulchan Aruch Linear Translation by Yona ...: ... דכתיב' ואהוד בא אליו וגו ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא ומה עגלון מלך מואב שהיה עובד כוכבים קם לדבר ה' כל שכן אנחנו עמו וכן יש להחמיר, ו ... ( cache)
 • שאלון הבגרות בתנ"ך היחידה הרביעית - קיץ 2007: בא אליו וגוי ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך , ויקם מעל הכסא. אמר לו הקבה: אתה עמדת. מכיסאך לכבודי, הייך, הריני מעמיד ממך בן יושב על כיסא ה . ... ( cache)
 • מדרש רבה - שלח לך: ... חלק לי כבוד ועמד לו מכסאו שנאמר (שופטים ד) ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא לקיים מה שנא' כי ממזרח וגו' עליך אמר הקב"ה אומות העולם מכבדין אותי ... ( cache)
 • מגילת רות על פי חכחמת הקבלה: ... וכתיב (שם) ואהוד בא אליו וגו', ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא, אמר לו הקב"ה אתה עמדת מכסאך לכבודי, חייך הריני מעמיד ממך בן יושב על כסא ה'. ... ( cache)
 • אהוד בן גרא, מתוך דתות אחרות - אנציקלופדיה Ynet: הוא נכנס לחדרו הפרטי של המלך לאחר שטען כי יש לו דבר סתר אליו: "ויאמר אהוד, דבר אלהים לי אליך " (שם, ג' כ'). כאשר עגלון קם לשמוע את דבר ה', שלף אהוד את החרב ...
 • אהוד בן גרא: 4 ינואר 2009 ... בתואנה של "דבר סתר" אל המלך הצליח אהוד להיכנס לחדר שבו ישב המלך לבדו, ואף גרם לו לקום מכיסאו באמתלה של " דבר אלהים לי אליך ". ... ( cache)
 • מדרש רבה - רות: ... רות וערפה בנותיו של עגלון היו שנאמר (שופטים ג') דבר סתר לי אליך המלך ויאמר הם וגו' וכתיב (שם) ואהוד בא אליו וגו' ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל ... ( cache)
 • הרב יחיאל וסרמן: ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא, אמר הקב"ה אתה עמדת מכסאך לכבודי, חייך הריני מעמיד ממך בן יושב על כסא ה'. גם עבור משפחתו של עגלון השידוך היה ... ( cache)
 • מנהיגות כאריסמאטית ותקופת השופטים: איני מקבל כמות שהיא את טענתו של קויפמן לכאריסמיותו של אהוד, המופיע, לדעתו, כנביא -שליח על-פי שופ' ג: כ ג€“ ' דבר אלהים לי אליך ': ראה פירושו, עמ' 44; ... ( cache)
 • קיצור שולחן ערוך סימן א: ויש אומרים שיש לעמוד תמיד, לקדיש ולשאר דבר שבקדושה, דיש ללמוד בקל וחומר מעגלון מלך מואב, דכתיב ואהוד בא אליו וגו' ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא ... ( cache)
 • more "דבר אלהים לי אליך ":
 • היום פיק א התורה כב: לי אליך ויקם מעל הכסא . לד והנה השומע דת אפי מקטן שבישראל t^ns. ^>'" דיהא בעיניך כשומע מפי גדול וכו ולא כשומע מפי גדול אלא כשומע ... ( cache)
 • כא. וישלח אהוד - ויקה את החדב ־ תודה הכתובה שופטים גג€”ה והמסויד. 19: סנה אלהיס לי אליך ויקם מעל הכסא : ם., בר פציט-ג, במר פטיז-כז, רור r ד. ו. ותשלח ותקרא לברק בן אבינעם - לך. ומשכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת ... ( cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת ויחי: נכנס אצל עגלון א"ל: דבר אלהים לי אליך, ויקם מעל הכסא . אמר ליה הקדוש ברוך הוא: חלקת לי כבוד ועמדת מעל הכסא, חייך, אני מעמיד מבתך בן שישב על כיסאי. ... ( cache)
 • ספר יונת אלם: ובירושלמי נמי הביאו ראיה לכל דבר שבקדושה דבעי למיקם ארגלוי מדכתיב גבי עגלון מלך מואב קום כי דבר ה' אליך וסברא הוא מדכתיב דבר אלקים לי אליך ויקם מעל הכסא שכן ... ( cache)
 • זהר חדש - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: א"ר רחומאי, כשבא אהוד ואמר, דבר אלקים לי אליך ויקם מעל הכסא . אמר לו הקב"ה, אתה קמת מכסאך בשביל כבודי, חיים, ממך יצא מי שישב על כסאי. ... ( cache)
 • zex iyxcn zex iyxcn zex iyxcn zex iyxcn: להים לי אליך ויקם מעל הכסא . `cinrn ipixd jiig iceakl j`qkn zcnr dz d `qk lr ayei . ',. 'ר. ב. יבי בשם ר. ' ראובן. ,. רות וערפה בנותיו של עגלון היו ...

תגובות