תמרים והשמנה

קוד: תמרים והשמנה בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: פירושים וסימנים 4

[ע"פ הרב מנשה וינר]

התיאור של המואבים, בשופטים פרק ג, ממש נוטף שומן.

גם עגלון מלך מואב עצמו היה, כידוע, מאד שמן (הוא היה בריא, היה לו הרבה חֵלֶב והרבה פרשדנה). למעשה, זה אחד מהדברים שעזרו לאהוד להצליח במשימתו: אחרי שהוא דקר את עגלון, כל הפרשדנה (הפֶרֶש) יצא החוצה, והריח שנדף ממנו היה נורא, ולכן עבדיו חשבו ש"אך מסך הוא את רגליו" (עושה את צרכיו...) [ע"פ מלבי"ם].

גם החיילים של מלך מואב היו שמנים, כמו שכתוב (ג 29) "ויכו את מואב... כל שמן וכל איש חיל".

למה המואבים היו כל-כך שמנים? התשובה לזה כתובה בתחילת הפרשה (ג 13): "ויירשו את עיר התמרים". כנראה שהמואבים כל-הזמן זללו תמרים...

תגובות