מיכל - ההתפרצות

קוד: מיכל - ההתפרצות בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: הדס ארנון

אל: שיעור נח"ת ירושלים סב-סג

[שיעור של הדס ארנון; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

במבט שטחי ראשוני: אנו רואים שמיכל מבריחה את דוד שזה חיובי אבל היא בזה לו שזה שלילי.

הרב אבינר : מיכל היא אישה ביקורתית. מבקרת את דוד כמלך ועל הצניעות.

תגובת דוד : ויתר על כבוד מלוכה בעבור כבוד שמים! הנצחון לא לתהילה אלא לה' ולעם. אבל למה הוא מדבר ככה על בית אביה, כואב להזכר בהם!

חוסר לידה : הארון הביא ללידה לא קל להעלותו וזו מידה כנגד מידה.

מה גם שבניה ניתנים לגבעונים.

אברבנאל : לא היה ילד כדי שצאצאי שאול שימותו לא יהיו מזרע דוד.

" ותאהב מיכל בת שאול את דוד": לפי הרב אבינר הגדלת המוהר מעידה על אהבת דוד את מיכל מאוד. אבל יש מי שרואים זאת כשאיפה לקידום במעמד (אברנבאל והמלבי"ם)

בריחת דוד : קונפליקט. יכלה להמלט עם דוד ולהנצל מכעס אביה, אך כדי לא לעכבו היא נשארת והתמודדה - אברבנאל.

אחרי ההמלכה: מבקש את מיכל, רוצה אותה גומל לאשת נעוריו. יש לו אינטרסים מלכותיים לשלב את בית שאול.

המסר : לנצל את החיים, לא לחכות עם מה שמפריע ואז להתפרץ אלא לדבר על זה.

תגובות