אליהו, מה אתה עושה כאן?!

קוד: מה לך פה אליהו בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: שאלה: ורוח ה יישאך לעומת שנכתבה ב20:29:34  04.04.2005


מל"א יט 4-9: "והוא-הלך במדבר דרך יום ויבא וישׁב תחת רתם אחת וישׁאל את-נפשׁו למות, ויאמר 'רב עתה ה' קח נפשׁי כי-לא-טוב אנכי מאבתי'. וישׁכב ויישׁן תחת רתם אחד והנה-זה מלאך נגע בו ויאמר לו 'קום אכול!'. ויבט והנה מראשׁתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישׁת וישׁב וישׁכב. וישׁב מלאך ה' שׁנית ויגע-בו ויאמר 'קום אכל כי רב ממך הדרך' . ויקם ויאכל וישׁתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב. ויבא-שׁם אל-המערה וילן שׁם, והנה דבר-ה' אליו ויאמר לו ' מה-לך פה אליהו?' "

יהודה שאל: "האם המלאך ידע שאליהו יגיע להר חורב? אם כן מה מהות השאלה "מה לך פה אליהו"? - הרי אתה ה' שלחת אותי! אמנם ראיתי פירושים שהקב"ה רצה לפתוח עימו בדין ודברים, אך עדיין לא נחה דעתי בתשובה זו".

ברור שה' ידע שאליהו יגיע להר חורב, אך אין זה מדוייק שה' שלח אותו לשם.

אליהו ברח להר חורב, כי היה מיואש מהמצב הרוחני הקשה בעם ישראל ("כי עברו בריתך בני ישראל..."), ורצה להתבודד ולשפוך את שיחו לפני ה'.

קודם כל, כ"עזרה ראשונה", ה' עזר לאליהו להגיע להר חורב כדי שלא ימות מרוב ייאוש;

אך לאחר שהגיע לשם - ה' הוכיח אותו ואמר לו "מה לך פה?!" כלומר - אם המצב הרוחני בעם-ישראל כל-כך קשה - מדוע אתה בורח לכאן, ולא ממשיך לתקן?!

וכפי שהסבירה כנרת בדיון " מה קרה לאליהו ", בשאלה "מה לך פה?!" יש גם תוכחה על קנאותו המוגזמת של אליהו, שגרמה לו להתייאש לגמרי מעם-ישראל.

ואם תשאל - "אם ה' לא רצה שאליהו יבוא להר חורב - מדוע הוא שלח מלאך שיעזור לו להגיע לשם? היה יכול לשלוח מלאך שיגיד לו לחזור?!"

התשובה היא, שאסור למתוח ביקורת על אדם שנמצא במצב של ייאוש. אדם ש"שואל את נפשו למות" אינו מסוגל לקבל ביקורת. לאדם כזה צריך לדבר בעדינות רבה, לתת לו לאכול לשתות ולהתבודד, ורק אחרי שהוא נרגע - אפשר להוכיח אותו.

תגובות