את מי המית אלישע?

קוד: את מי המית אלישע? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: כנרת רוזנברגר ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

תגובה ל: דיון – מה קרה לאליהו? שנכתבה ב19:42:18  04.04.2005


(מל"א יט 17) "והיה הנמלט מחרב יהוא ימית אלישע" – אילו עובדי ע"ז המית אלישע? הרי הוא לא המית איש מלבד 42 הילדים שהתקלסו בו?

תשובות

א. אלישע לא יכל להרוג אף עובד ע"ז, כי יהוא כבר הרג את כולם במקומו... [רותי פולצ'ק]

ב. בימי אלישע היה רעב גדול בישראל (7 שנים – יותר מפי שניים מהרעב שבימי אליהו! ע' מל"א ח 1), וברעב הזה מתו הרבה אנשים [ר' מנשה וינר]

ג. [כנרת]

הנבואות הקשות האלה נאמרו רק בתור תוכחה לאליהו, ולכן לאחר שאליהו שינה את דרכו גם הנבואות התבטלו.

ד. [יהודה, 01:29:30  08.04.2005]: השאלה העקרונית שצריכה להישאל-מדוע אלישע ממשיך
את נבואת אליהו הרי הוא לא צווה בדבר,
ואולי השינוי בבצוע הנבואה שקיבל אליהו שהוא ממנה קודם את אלישע
בא כדי "למחוק" את החלק הראשון שבנבואה(שנאמרה לו בשל אופיו התקיף)
ולכן ייתכן --- בעצם מנותו אלישע את יהוא וחזאל
שהרגו רבים מהעם
נזקף הדבר "לחובתו" של אלישע עצמו?!!!!!)

תגובות