איך הספיק זמרי להחטיא את ישראל בשבוע אחד?

קוד: איך הספיק זמרי להחטיא את ישראל בשבוע אחד בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת:

אל: מכתב

שאלה [ידידיה צוקרמן]: מל"א טז 19: "על חטאותיו אשר חטא, לעשות הרע בעיני ה', ללכת בדרך ירובעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את ישראל" - מה כבר הספיק לעשות, איזה חטאים, הרי הוא מלך רק שבוע?!

תשובה: השאלה היא בוודאי לא על החטאים שלו עצמו, כי לחטוא אדם יכול אפילו ברגע אחד (במסכת קידושין נדמה לי כתוב, שאם אדם מקדש אישה על-מנת שהוא צדיק -- היא מקודשת מספק, כי ייתכן שהיה לו הרהור עבירה). בשבוע אפשר להספיק אפילו לחלל שבת!!!

...אבל מסופר על זמרי "על חטאותיו אשר חטא, לעשות הרע בעיני ה', ללכת בדרך ירובעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את ישראל " וכאן כבר יש שאלה – איך הוא הספיק להחטיא את ישראל בשבוע? על זה אפשר לענות שהוא החטיא את ישראל עוד כשהיה "שר מחצית הרכב" – הוא היה קצין בכיר בצבא, היה ממונה על חצי מחיל-השריון של ישראל, וכנראה החטיא את כל החיילים שתחת פיקודו. [מצודת דוד, נדמה לי]

תגובות