ולא יספו - ויצר?!

קוד: ולא יספו - ויצר בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: מחברים שונים

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

[מתוך דיון "נס מיותר" בהנחיית לאה פ ואורית טורם]

במל"ב ו 23 כתוב "ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל", ומייד אח"כ כתוב – "ויהי אחרי-כן ויקבוץ בן-הדד את כל מחנהו ויעל ויצר על שומרון" - איך זה ייתכן?!

  1. "גדודי ארם" – הכוונה לחיילים הקרביים: הם לא יספו עוד לבוא בגבול ישראל (ייתכן שקיבלו הלם-קרב...). ולכן כשבן-הדד רצה להילחם בישראל הוא נאלץ לקבוץ "את כל מחנהו" – את כל ה'ג'ובניקים' שבדרך-כלל יושבים במחנה ולא נלחמים; או לעשות גיוס מילואים כללי.

  2. לפני הארוע הזה – כל גדוד ארמי קטן יכל להיכנס לארץ-ישראל ולהסתובב בה באופן חפשי, כאילו שזו הארץ שלו (גם בפרק הקודם כתוב "וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה" – מל"ב ה 2). ארץ-ישראל היתה כבושה לגמרי בידי ארם. המצב הזה כבר לא נמשך: "ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ-ישראל". בפעם הבאה שארם רצו להילחם בישראל הם היו צריכים כבר לאסוף את כל הצבא ולצור על שומרון בצורה מסודרת – הם לא יכלו לשלוח גדודים קטנים.
  3. אפשר לפרש שהמילה "עוד" משמעה "לזמן קצר", כמו שכתוב על השיכור (משלי לא) "ישתה וישכח רישו, ועמלו לא יזכור עוד": גם שם הכוונה היא שהשיכור ישכח את עמלו לזמן קצר (עד שיתפכח).


תגובות