ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו ד

1 והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו.

2 ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. 3 והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל-הכתוב לחיים בירושלם. 4 אם רחץ אדני את צאת בנות-ציון ואת-דמי ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער. 5 וברא יהוה על כל-מכון הר-ציון ועל-מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על-כל-כבוד חפה. 6 וסכה תהיה לצל-יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות