ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו לב

1 הן לצדק ימלך-מלך ולשרים למשפט ישרו. 2 והיה-איש כמחבא-רוח וסתר זרם כפלגי-מים בציון כצל סלע-כבד בארץ עיפה. 3 ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה. 4 ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות. 5 לא-יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע. 6 כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה-און לעשות חנף ולדבר אל-יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר. 7 וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי-שקר ובדבר אביון משפט. 8 ונדיב נדיבות יעץ והוא על-נדיבות יקום.

9 נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי. 10 ימים על-שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא. 11 חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על-חלצים. 12 על-שדים ספדים על-שדי-חמד על-גפן פריה. 13 על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על-כל-בתי משוש קריה עליזה. 14 כי-ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד-עולם משוש פראים מרעה עדרים. 15 עד-יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב. 16 ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב. 17 והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד-עולם. 18 וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות. 19 וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר. 20 אשריכם זרעי על-כל-מים משלחי רגל-השור והחמור.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות