ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו מז

1 אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא אל-פלשתים בטרם יכה פרעה את-עזה. 2 כה אמר יהוה הנה-מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ. 3 מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא-הפנו אבות אל-בנים מרפיון ידים. 4 על-היום הבא לשדוד את-כל-פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי-שדד יהוה את-פלשתים שארית אי כפתור. 5 באה קרחה אל-עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד-מתי תתגודדי. 6 הוי חרב ליהוה עד-אנה לא תשקטי האספי אל-תערך הרגעי ודמי. 7 איך תשקטי ויהוה צוה-לה אל-אשקלון ואל-חוף הים שם יעדה.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות