ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע יב

1 סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם-אל ועם-קדושים נאמן. 2 אפרים רעה רוח ורדף קדים כל-היום כזב ושד ירבה וברית עם-אשור יכרתו ושמן למצרים יובל. 3 וריב ליהוה עם-יהודה ולפקד על-יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו. 4 בבטן עקב את-אחיו ובאונו שרה את-אלהים. 5 וישר אל-מלאך ויכל בכה ויתחנן-לו בית-אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. 6 ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו. 7 ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל-אלהיך תמיד. 8 כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב. 9 ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל-יגיעי לא ימצאו-לי עון אשר-חטא. 10 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד. 11 ודברתי על-הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה. 12 אם-גלעד און אך-שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי. 13 ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר. 14 ובנביא העלה יהוה את-ישראל ממצרים ובנביא נשמר. 15 הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות