ראשי > תנ''ך > זכריה >


זכריה ה

1 ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה. 2 ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה. 3 ויאמר אלי זאת האלה היוצאת על-פני כל-הארץ כי כל-הגנב מזה כמוה נקה וכל-הנשבע מזה כמוה נקה. 4 הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל-בית הגנב ואל-בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת-עציו ואת-אבניו. 5 ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת. 6 ואמר מה-היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל-הארץ. 7 והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה. 8 ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל-תוך האיפה וישלך את-אבן העפרת אל-פיה.

9 ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את-האיפה בין הארץ ובין השמים. 10 ואמר אל-המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את-האיפה. 11 ויאמר אלי לבנות-לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על-מכנתה.

ראשי > תנ''ך > זכריה >


תוספות ותגובות