ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


דברי הימים א יג

1 ויועץ דויד עם-שרי האלפים והמאות לכל-נגיד. 2 ויאמר דויד לכל קהל ישראל אם-עליכם טוב ומן-יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על-אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו. 3 ונסבה את-ארון אלהינו אלינו כי-לא דרשנהו בימי שאול. 4 ויאמרו כל-הקהל לעשות כן כי-ישר הדבר בעיני כל-העם. 5 ויקהל דויד את-כל-ישראל מן-שיחור מצרים ועד-לבוא חמת להביא את-ארון האלהים מקרית יערים. 6 ויעל דויד וכל-ישראל בעלתה אל-קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים אשר-נקרא שם. 7 וירכיבו את-ארון האלהים על-עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה. 8 ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים בכל-עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות. 9 ויבאו עד-גרן כידן וישלח עזא את-ידו לאחז את-הארון כי שמטו הבקר. 10 ויחר-אף יהוה בעזא ויכהו על אשר-שלח ידו על-הארון וימת שם לפני אלהים. 11 ויחר לדויד כי-פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה. 12 ויירא דויד את-האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים. 13 ולא-הסיר דויד את-הארון אליו אל-עיר דויד ויטהו אל-בית עבד-אדם הגתי. 14 וישב ארון האלהים עם-בית עבד אדם בביתו שלשה חדשים ויברך יהוה את-בית עבד-אדם ואת-כל-אשר-לו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


תוספות ותגובות