ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים י

1 למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה.
2 בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו.
3 כי-הלל רשע על-תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה.
4 רשע כגבה אפו בל-ידרש אין אלהים כל-מזמותיו.
5 יחילו דרכו בכל-עת מרום משפטיך מנגדו כל-צורריו יפיח בהם.
6 אמר בלבו בל-אמוט לדר ודר אשר לא-ברע.
7 אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון.
8 ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו.
9 יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו.
10 ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים.
11 אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל-ראה לנצח.
12 קומה יהוה אל נשא ידך אל-תשכח עניים.
13 על-מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש.
14 ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר.
15 שבר זרוע רשע ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא.
16 יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו.
17 תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך.
18 לשפט יתום ודך בל-יוסיף עוד לערץ אנוש מן-הארץ.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות