ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים יד

1 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה-טוב.
2 יהוה משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים.
3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד.
4 הלא ידעו כל-פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו.
5 שם פחדו פחד כי-אלהים בדור צדיק.
6 עצת-עני תבישו כי יהוה מחסהו.
7 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות