ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים לג

1 רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה.
2 הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו-לו.
3 שירו-לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה.
4 כי-ישר דבר-יהוה וכל-מעשהו באמונה.
5 אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ.
6 בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל-צבאם.
7 כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות.
8 ייראו מיהוה כל-הארץ ממנו יגורו כל-ישבי תבל.
9 כי הוא אמר ויהי הוא-צוה ויעמד.
10 יהוה הפיר עצת-גוים הניא מחשבות עמים.
11 עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר.
12 אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו.
13 משמים הביט יהוה ראה את-כל-בני האדם.
14 ממכון-שבתו השגיח אל כל-ישבי הארץ.
15 היצר יחד לבם המבין אל-כל-מעשיהם.
16 אין-המלך נושע ברב-חיל גבור לא-ינצל ברב-כח.
17 שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט.
18 הנה עין יהוה אל-יראיו למיחלים לחסדו.
19 להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב.
20 נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא.
21 כי-בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו.
22 יהי-חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות