ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים מג

1 שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא-חסיד מאיש-מרמה ועולה תפלטני.
2 כי-אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה-קדר אתהלך בלחץ אויב.
3 שלח-אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל-הר-קדשך ואל-משכנותיך.
4 ואבואה אל-מזבח אלהים אל-אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי.
5 מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות