ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים נב

1 למנצח משכיל לדוד.
2 בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל-בית אחימלך.
3 מה-תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל-היום.
4 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה.
5 אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה.
6 אהבת כל-דברי-בלע לשון מרמה.
7 גם-אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה.
8 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו.
9 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו.
10 ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד-אלהים עולם ועד.
11 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות