ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים נד

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד.
2 בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו.
3 אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני.
4 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי-פי.
5 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה.
6 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי.
7 ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם.
8 בנדבה אזבחה-לך אודה שמך יהוה כי-טוב.
9 כי מכל-צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות