ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים סז

1 למנצח בנגינת מזמור שיר.
2 אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה.
3 לדעת בארץ דרכך בכל-גוים ישועתך.
4 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם.
5 ישמחו וירננו לאמים כי-תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה.
6 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם.
7 ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו.
8 יברכנו אלהים וייראו אתו כל-אפסי-ארץ.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות