ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים עו

1 למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר.
2 נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו.
3 ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון.
4 שמה שבר רשפי-קשת מגן וחרב ומלחמה סלה.
5 נאור אתה אדיר מהררי-טרף.
6 אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא-מצאו כל-אנשי-חיל ידיהם.
7 מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס.
8 אתה נורא אתה ומי-יעמד לפניך מאז אפך.
9 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה.
10 בקום-למשפט אלהים להושיע כל-ענוי-ארץ סלה.
11 כי-חמת אדם תודך שארית חמת תחגר.
12 נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל-סביביו יובילו שי למורא.
13 יבצר רוח נגידים נורא למלכי-ארץ.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות