ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים פא

1 למנצח על-הגתית לאסף.
2 הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב.
3 שאו-זמרה ותנו-תף כנור נעים עם-נבל.
4 תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו.
5 כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב.
6 עדות ביהוסף שמו בצאתו על-ארץ מצרים שפת לא-ידעתי אשמע.
7 הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה.
8 בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על-מי מריבה סלה.
9 שמע עמי ואעידה בך ישראל אם-תשמע-לי.
10 לא-יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר.
11 אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב-פיך ואמלאהו.
12 ולא-שמע עמי לקולי וישראל לא-אבה לי.
13 ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם.
14 לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו.
15 כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי.
16 משנאי יהוה יכחשו-לו ויהי עתם לעולם.
17 ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות